Ενέργεια

Εγκρίθηκαν από την Κομισιόν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις σε κλίμα, περιβάλλον και ενέργεια

Εγκρίθηκαν από την Κομισιόν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις σε κλίμα, περιβάλλον και ενέργεια
Οι νέοι κανόνες δημιουργούν ένα ευέλικτο, κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό πλαίσιο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να παράσχουν την αναγκαία στήριξη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Εγκρίθηκαν σήμερα από το Σώμα των επιτρόπων οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας (CEEAG), οι οποίες θα εγκριθούν επίσημα τον Ιανουάριο του 2022 και θα τεθούν σε εφαρμογή από τη στιγμή εκείνη. Οι νέοι κανόνες δημιουργούν ένα ευέλικτο, κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό πλαίσιο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να παράσχουν την αναγκαία στήριξη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με στοχευμένο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Η Ευρώπη θα χρειαστεί σημαντικό όγκο βιώσιμων επενδύσεων για να υποστηρίξει την πράσινη μετάβασή της. Αν και σημαντικό μερίδιο θα προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, η δημόσια στήριξη θα διαδραματίσει ρόλο στη διασφάλιση της ταχείας υλοποίησης της πράσινης μετάβασης. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα θα ενισχύσουν όλες τις προσπάθειές μας για την απανθρακοποίηση της κοινωνίας μας. Μεταξύ άλλων, θα διευκολύνουν τις επενδύσεις από τα κράτη μέλη στις ΑΠΕ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες μας για τις κρατικές ενισχύσεις θα μπορέσουν να επιτελέσουν πλήρως τον ρόλο που τους αναλογεί όσον αφορά τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».

Ειδικότερα, οι CEEAG:

Διευρύνουν τις κατηγορίες επενδύσεων και τεχνολογιών στις οποίες μπορούν να παρέχουν στήριξη τα κράτη μέλη ώστε να καλύπτονται όλες οι τεχνολογίες που μπορούν να υλοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Κάλυψη των ενισχύσεων για πολλούς τομείς που σχετίζονται με την Πράσινη Συμφωνία. Οι CEEAG περιλαμβάνουν ειδικά τμήματα για την παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε εμβληματικούς τομείς, όπως η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και η καθαρή κινητικότητα, που καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς.

Εισάγουν αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες σχετικά με τις μειώσεις ορισμένων εισφορών ηλεκτρικής ενέργειας για τους χρήστες υψηλής έντασης ενέργειας.

Θεσπίζουν διασφαλίσεις, ώστε να είναι βέβαιο ότι η ενίσχυση θα κατευθυνθεί αποτελεσματικά εκεί όπου χρειάζεται για τη βελτίωση της προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Διασφαλίζουν τη συνοχή με τη σχετική νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, μεταξύ άλλων με την κατάργηση των επιδοτήσεων για τα πιο ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, για τα οποία δεν είναι πιθανό να υπάρξει θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή. Μέτρα που συνεπάγονται νέες επενδύσεις σε φυσικό αέριο είναι απίθανο να εγκριθούν, εκτός εάν αποδειχθεί ότι οι επενδύσεις είναι συμβατές με τους κλιματικούς στόχους της Ένωσης για το 2030 και το 2050.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης