Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΡΑΕ: Ποιοί είναι οι μη οφειλέτες και ποιοί οι τηρούντες τους διακανονισμούς προς τους Διαχειριστές

ΡΑΕ: Ποιοί είναι οι μη οφειλέτες και ποιοί οι τηρούντες τους διακανονισμούς προς τους Διαχειριστές
Ποιές ετειρίες συμπεριλαμβάνονται στις δύο κατηγορίες της Θετικής Αναφοράς

Στη δημοσιοποίηση των ονομάτων των εταιριών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που καταβάλουν κανονικά στους διαχειριστές τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ και τέλη χρήσης δικτύου και συστήματος) καθώς και εκείνων που έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό των οφειλών τους παρέχοντας σχετικές εγγυήσεις, και τηρούν τις υποχρεώσεις τους, προχώρησε η ΡΑΕ.
Όπως είναι γνωστό η υπόθεση των οφειλών προς τους Διαχειριστές, από μερίδα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, έλαβε μεγάλες διαστάσεις το προηγούμενο διάστημα με τη ΡΑΕ να πραγματοποιεί σειρά ακροάσεων με τους προμηθευτές και τους διαχειριστές, απειλώντας για επιβολή κυρώσεων κατά των Διαχειριστών και των Προμηθευτών, που δεν εκπλήρωναν τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο η Αρχή συνεκτιμώντας την εξαιρετική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η αγορά λόγω της ενεργειακής κρίσης κατέληξε στην απόφαση να κάνει «Θετική Αναφορά» δημοσιοποιώντας τα ονόματα των προμηθευτών, που τηρούν τις υποχρεώσεις τους αλλά και εκείνων που τηρούν τους διακανονισμούς που έχουν συμφωνήσει με τους διαχειριστές.

Oι διακανονισμοί στην ημερήσια διάταξη

Παράλληλα επιφυλάσσεται να λάβει μέτρα, χωρίς ωστόσο να τα έχει προσδιορίσει ακόμη σε βάρος όσον προμηθευτών δεν ανήκουν σε καμία από τις δυο κατηγορίες.
Όπως αναφέρει στη σχετική απόφαση της η ΡΑΕ, λόγω των έκτακτων συνθηκών, αντιλαμβάνεται τη σκοπιμότητα διακανονισμού της καταβολής από μέρους των Προμηθευτών των οφειλών τους ως προς τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, εφόσον τηρείται η αρχή της ισότητας και δεν διακυβεύονται η ευστάθεια των σχετικών Λογαριασμών, η τελική αποπληρωμή των ποσών και η εξυπηρέτηση των σκοπών δημοσίου συμφέροντος.
Ως εκ τούτου, δεν αντιτάσσεται στους διακανονισμούς που συμφωνούνται σε διμερές επίπεδο (Διαχειριστές – Προμηθευτές) υπό την προϋπόθεση της παροχής των κατάλληλων εγγυήσεων για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων, έστω σε μεταγενέστερο χρόνο.
Σημειώνει επίσης ότι η μεταχείριση των προμηθευτών που έχουν έστω διακανονισμένες οφειλές δεν μπορεί να εξομοιώνεται με αυτήν των Προμηθευτών που –παρά τις προκλήσεις της εποχής– συνεχίζουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Όπως λέει, αντιλαμβάνεται ότι η παράλειψη συμμόρφωσης των Προμηθευτών παρέχει στους ίδιους αθέμιτο πλεονέκτημα, το οποίο διαταράσσει τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η ΡΑΕ αποβλέποντας αφενός της παροχής θετικού κινήτρου προς τους Προμηθευτές, ώστε να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, αφετέρου της διασφάλισης της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας της παρούσας συγκυρίας, υιοθετεί το ήπιο μέτρο της ανακοίνωσης των στοιχείων των Προμηθευτών που δεν διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές - Κατηγορία 1, καθώς και των Προμηθευτών που διατηρούν μεν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όμως προβαίνουν σε διακανονισμό τους και τηρούν τους σχετικούς όρους Κατηγορία 2.

Οι απόλυτα συνεπείς

Έτσι στην Κατηγορία Α΄: Ενεργοί Προμηθευτές που καταβάλλουν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, σύμφωνα με το κανονιστικό – ρυθμιστικό πλαίσιο. Μήνας αναφοράς Φεβρουάριος 2022 (ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 28.2.2022) – στοιχεία πληρωμών έως και 23.3.2022

  • ΔΕΗ Α.Ε.
  • BI.ΕΝΕΡ Α.Ε.
  • ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
  • ΕΛΤΑ Α.Ε.
  • ΖΕΝΙΘ Α.Ε.
  • ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
  • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. /PROTERGIA
  • ΚΩΝΣΤ. Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ
  • OTE AKINHTA A.E.
  • GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK S.A.


Οι τηρούντες τους διακανονισμούς

Κατηγορία Β΄: Ενεργοί Προμηθευτές που τηρούν τους όρους διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων (κατά το κείμενο πλαίσιο) οφειλών τους σε ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Μήνας αναφοράς Φεβρουάριος 2022 (ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 28.2.2022) – στοιχεία διακανονισμών έως και 23.3.2022.
– ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
– ELPEDISON Α.Ε
– KEN A.E
– NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
– VOLTON A.E.
– WATT + VOLT A.E.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης