Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μαρτίου 2022 (Διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μαρτίου 2022 (Διορθωτική)
Αναλυτικά η κάθε τιμή ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Μάρτιο 2022 στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ υπολογίσθηκε ως εξής:

133_1.JPG

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης