Ενέργεια

ΔΕΗ: Στα 170 εκατ. ευρώ τα EBITDA το α΄ τρίμηνο, ζημιές 30 εκατ καθαρό αποτέλεσμα - Θα επιτευχθεί ο στόχος του EBITDA για το 2022

ΔΕΗ: Στα 170 εκατ. ευρώ τα EBITDA το α΄ τρίμηνο, ζημιές 30 εκατ καθαρό αποτέλεσμα - Θα επιτευχθεί ο στόχος του EBITDA για το 2022

 Στα 358 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι εκπτώσεις για την στήριξη των πελατών της - Αύξηση επενδύσεων 12,7% στο α΄τρίμηνο

 

Σχετικά Άρθρα
Η ΔΕΗ επέδειξε σημαντική αντοχή εν μέσω της κορύφωσης της ενεργειακής κρίσης στο α’ τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα.

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι ο στόχος για EBITDA το 2022 στα επίπεδα του 2021 θα επιτευχθεί.

Η επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε €170 εκατ. έναντι €226 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 επηρεαζόμενη από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τον ετεροχρονισμό της τιμολόγησης της ρήτρας.

Η ΔΕΗ παραμένει προσηλωμένη στο επενδυτικό της πλάνο για αύξηση της παραγωγής της από ΑΠΕ και για ενίσχυση των Δικτύων Διανομής, ώστε να υποστηρίξουν την επιπλέον παραγωγή ΑΠΕ. Το ύψος των επενδύσεων αυξήθηκε 12,7% το α’ τρίμηνο του 2022.
Η στήριξη των πελατών συνεχίστηκε και στο α’ τρίμηνο του 2022 με εκπτώσεις ύψους €358 εκατ.

Η ΔΕΗ συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό της, εν μέσω διεθνούς ενεργειακής κρίσης, παραμένοντας προσηλωμένη στην ενεργειακή μετάβαση, που θα οδηγήσει σε σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες ανατιμήσεις, προς όφελος του περιβάλλοντος, των καταναλωτών, των μετόχων και της χώρας.

Η δίοικηση επιβεβαιώνει τον  στόχο για το 2022 για διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας στα επίπεδα του 2021 σε επίπεδο EBITDA

Προσήλωση στο επενδυτικό σχέδιο:

Αυξημένες επενδύσεις στο Δίκτυο Διανομής – στόχος για αύξηση των επενδύσεων στα επόμενα τρίμηνα σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Πλάνο
Εξασφαλισμένη υλοποίηση από πλευράς αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ ισχύος 4GW.


Καταγραφή_207.JPG


Γ. Στάσσης: Επιδείξαμε αντοχή παρά την κορύφωση της ενεργειακής κρίσης

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε: "Η ΔΕΗ συνεχίζει απρόσκοπτα την εφαρμογή του Επιχειρησιακού της σχεδίου, παραμένοντας προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου. Παρά το γεγονός ότι το α΄ τρίμηνο του 2022 ήταν η κορύφωση της ενεργειακής κρίσης, επιδείξαμε αντοχή στηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες μας αλλά και επιτυγχάνοντας επιδόσεις που συμβαδίζουν με τους στόχους μας για το 2022 για EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση στα ίδια επίπεδα με το 2021.
Η υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου τον Νοέμβριο του 2021, είναι τώρα πιο αναγκαία από ποτέ, καθώς θα οδηγήσει τη ΔΕΗ, αλλά και τη χώρα σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο με απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες ανατιμήσεις και με όφελος για το περιβάλλον, τη χώρα και τους πολίτες.

Σε λειτουργικό επίπεδο, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για την αύξηση της παρουσίας μας στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Κατασκευάζουμε ήδη 355MW, εκ των οποίων περίπου 290MW αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους, ενώ συνεχίζουμε τις ενέργειές μας για την περαιτέρω ωρίμανση του χαρτοφυλακίου έργων μας.
Επίσης, περαιτέρω πρόοδος καταγράφηκε στην αδειοδοτική διαδικασία των έργων μας με αποτέλεσμα να διαθέτουμε πλέον αδειοδοτημένα έργα τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της ισχύος που έχουμε θέσει ως στόχο μέχρι το 2026.

Επιπλέον, εντός του α΄ τριμήνου ολοκληρώσαμε την πώληση του 49% της συμμετοχής μας στον ΔΕΔΔΗΕ στην Macquarie Asset Management.
Πρόκειται για μία στρατηγική συμμαχία της ΔΕΗ με τον μεγαλύτερο διαχειριστή υποδομών παγκοσμίως, με τη ΔΕΗ να διατηρεί το management, έχοντας τα αναγκαία εφόδια για την μετάβαση του ΔΕΔΔΗΕ σε μια νέα εποχή με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων για το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα, συνεχίζουμε τον μετασχηματισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων μας, προσαρμοζόμενοι στην ενεργειακή κρίση με στόχο την παροχή μεγαλύτερης αξίας στους πελάτες μας. Υλοποιούμε καμπάνιες ενημέρωσης των πελατών μας για ενεργειακές λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διευρύνουμε τις επιλογές διακανονισμού οφειλών, ενώ συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας."

deh_2.JPG


Εξέλιξη κερδοφορίας

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €170 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022 έναντι €225,6 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021 για το σύνολο του Ομίλου, παρουσιάζοντας μείωση 24,6%, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 7,6% από 20,3%, λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών.

Η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου, των υγρών καυσίμων και των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας παρά την αύξηση του μέσου εσόδου, καθώς οι μεταβολές στις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς αντανακλώνται με 1 μήνα καθυστέρηση στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της Παραγωγής, το οποίο συνέβαλε στην πράξη στην στήριξη των πελατών. Παράλληλα, θετικά επέδρασε και η διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση κινδύνου.
Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €30,3 εκατ. έναντι ζημιών €29 εκατ. το a’ τρίμηνο 2021.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης