Προτάσεις ΣΒΠΕ για την μετάβαση στην κυκλική οικονομία

Προτάσεις ΣΒΠΕ για την μετάβαση στην κυκλική οικονομία

 Στο επίκεντρο η διαχείριση των απορριμμάτων

 

Η διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής για την μετάβαση στην κυκλική οικονομία, όπως υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος με βάση τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης που διενεργήθηκε από το ΙΟΒΕ.

Συνοπτικά, κάποιες προτάσεις του ΣΒΠΕ για την ταχύτερη μετάβαση στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας, όπως αποτυπώθηκαν και στην πρόσφατη μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ για λογαριασμό του, είναι οι εξής:

• Ενίσχυση και επιτάχυνση της δημιουργίας των συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σε περισσότερα ρεύματα αποβλήτων
• Αναβάθμιση υποδομών και παραγωγή δευτερογενών υλών
• Επέκταση της θέσπισης ελάχιστων ποσοστών ανακύκλωσης σε διάφορα προϊόντα
• Δράσεις για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και των εμπλεκόμενων μερών
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο είναι απαραίτητη η εφαρμογή των νόμων χωρίς καθυστερήσεις, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους πόρους ώστε να αποφευχθούν εμπόδια του παρελθόντος που κατέστησαν την Ελλάδα ουραγό σε θέματα διαχείρισης πόρων και αποδοτικότητας.

Για τον ΣΒΠΕ και τα μέλη του το πρόβλημα δεν μπορεί να εστιάζεται στα πλαστικά. Το επίκεντρο της προσοχής είναι στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος πλαστικών συνεισφέρει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ ή 1,6% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, ενώ η άμεση και έμμεση απασχόληση που προσφέρει, φτάνει το 1,8% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας.
Η ελληνική βιομηχανία των πλαστικών είναι ιδιαίτερα εξωστρεφής και συνεισφέρει σχεδόν το 4% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, σύμφωνα με την ίδια έρευνα.
Σε ότι αφορά τον νέο κλιματικό νόμο ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) υποστηρίζει ότι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου συνιστά μία από τις βασικές προτεραιότητες του κλάδου.
Μάλιστα υποστηρίζει ότι για να επιταχυνθεί η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, η βιομηχανία πλαστικών βελτιώνει ήδη την ενεργειακή απόδοσή της και εντείνει τις προσπάθειές της για περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση παραγωγής.

Η ελληνική βιομηχανία πλαστικών ήδη ετοιμάζει επενδυτικά προγράμματα προκειμένου να ανταποκριθεί με τον βέλτιστο τρόπο στις προκλήσεις που επιφέρει ο κλιματικός νόμος, ο οποίος μεταξύ πολλών μέτρων που εισάγει, υποχρεώνει τις ελληνικές επιχειρήσεις να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με το έτος 2019.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης