Ενέργεια

Κομισιόν:Σε διαβούλευση η πρόταση τροποποίησης για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ ΑΠΕ

Κομισιόν:Σε διαβούλευση η πρόταση τροποποίησης για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ ΑΠΕ

Ποια σημεία αφορούν οι πιθανές τροποποιήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση σχέδιο πρότασης για την προσαρμογή του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις που είχε εγκριθεί αρχικά στις 23 Μαρτίου 2022 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Λόγω της παρατεταμένης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεών της στην οικονομία και την ενεργειακή κατάσταση, η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη προσαρμογής του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Η πρόταση που διαβιβάστηκε στα κράτη μέλη λαμβάνει επίσης υπόψη τον στόχο απεξάρτησης της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σχετικά με πιθανές τροποποιήσεις που αφορούν:
i) την προσαρμογή των ανώτατων ορίων ενίσχυσης που προβλέπονται στις διατάξεις για τα περιορισμένα ποσά ενίσχυσης·
ii) την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων, τα οποία θα διευκολύνουν τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU·
iii) την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την περαιτέρω επιτάχυνση της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού και την απεξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης μέτρων ενεργειακής απόδοσης και απανθρακοποίησης των βιομηχανικών διεργασιών.
Τα κράτη μέλη έχουν τώρα τη δυνατότητα να καταθέσουν παρατηρήσεις επί του σχεδίου πρότασης της Επιτροπής.

Η Eκτελεστική Aντιπρόεδρος, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά:
«Η αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας συνεχίζεται. Το ίδιο ισχύει και για τον αντίκτυπό της στους Ουκρανούς αλλά και στην οικονομία της ΕΕ. Γι’ αυτό προτείνουμε την προσαρμογή του προσωρινού πλαισίου κρίσης ώστε να αντικατοπτρίζει και να στηρίζει τους σημαντικούς και επείγοντες στόχους του σχεδίου REPowerEU για επιτάχυνση της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού, ώστε αυτός να ανεξαρτητοποιηθεί από τα ορυκτά καύσιμα ακόμη πιο γρήγορα.

Καθώς η κρίση συνεχίζεται, προτείνουμε επίσης την αύξηση του μέγιστου επιπέδου ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί βάσει του πλαισίου. Θα αποφασίσουμε τη μελλοντική μας πορεία λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των κρατών μελών, καθώς και την ανάγκη να διατηρηθεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά.»

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης