Ενέργεια

ΔΕΣΦΑ: Market test για τη δέσμευση δυναμικότητας στην ελληνική πλευρά του σημείου διασύνδεσης Ευζώνων-Γευγελής

ΔΕΣΦΑ: Market test για τη δέσμευση δυναμικότητας στην ελληνική πλευρά του σημείου διασύνδεσης Ευζώνων-Γευγελής
Η ΡΑΕ, με την απόφασή της 775/2020, ενέκρινε την ένταξη του Τμήματος του έργου στην Ελλάδα στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ 2020-2029

Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Δοκιμής Αγοράς (Market Test) για τη δέσμευση δυναμικότητας στην Ελληνική πλευρά του Σημείου Διασύνδεσης Ευζώνων-Γευγελής, σε μία και μόνη φάση σχετικά με τη Διασύνδεση με φυσικό αέριο της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν δεσμευτικά αιτήματα για τη δέσμευση δυναμικότητας στο τμήμα του έργου που βρίσκεται στην Ελλάδα (Ελληνική Πλευρά του Σημείου Διασύνδεσης), σύμφωνα με την παρούσα Ανακοίνωση και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Market Test, τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με την Απόφαση υπ' αριθμ 532/2022, για την κατανομή δυναμικότητας στην Ελληνική Πλευρά του Σημείου Διασύνδεσης "Εύζωνοι  - Γευγελή".

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία Δομικής Αγοράς, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να υποβάλλουν στον ΔΕΣΦΑ όλες τις φόρμες που παρέχονται για το σκοπό αυτό (Συνημμένα 1-4 της Ανακοίνωσης), μαζί με τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (Άρθρο 6 των Κατευθυντήριων Οδηγιών του Market Test), μέσα σε διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την παρούσα δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ και κατόπιν δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης από την ΡΑΕ για την έγκριση των Κατευθυντήριων Οδηγιών και της σχετικής Ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Η συμμετοχή στο Market Test απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται, ή σκοπεύουν να εισέλθουν στην αγορά φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών και/ή των διαχειριστών υποδομών φυσικού αερίου, που είναι εγγεγραμμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή χώρα του ΟΟΣΑ ή σε Συμβαλλόμενο Μέρος της Ενεργειακής Κοινότητας, ή που έχουν ιδρύσει Υποκατάστημα στην Ελλάδα (ενδιαφερόμενοι φορείς).

Το τμήμα του έργου στην Ελλάδα αποτελείται από έναν αγωγό μήκους περίπου 55 χιλιομέτρων, διαμέτρου 30 ιντσών, που εκτείνεται από τη Νέα Μεσημβρία, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, έως τους Ευζώνους, στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, και από έναν Συνοριακό Μετρητικό Σταθμό. Το τμήμα του έργου στην Ελλάδα ενδεικτικά αναμένεται να ξεκινήσει το 3ο τρίμηνο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 3ο τρίμηνο του 2024.

Η ΡΑΕ, με την απόφασή της 775/2020, ενέκρινε την ένταξη του Τμήματος του έργου στην Ελλάδα στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ 2020-2029, υπό την προϋπόθεση ενός επιτυχούς Market Test που αποδεικνύει ότι υπάρχει επαρκές ενδιαφέρον από την αγορά για το έργο αυτό.

Η παρούσα Ανακοίνωση και οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του Market Rest εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ 532/2022 Απόφαση της ΡΑΕ, ως εξής:

Ανακοίνωση για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την κατανομή δυναμικότητας στην Ελληνική Πλευρά του Σημείου Διασύνδεσης "Εύζωνοι - Γευγελή"

Κατευθυντήριες Οδηγίες του Market Test για την κατανομή δυναμικότητας στην Ελληνική Πλευρά του Σημείου Διασύνδεσης "Εύζωνοι - Γευγελή"

Τα έγγραφα και οι φόρμες για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων δυναμικότητας δημοσιεύονται επίσης παρακάτω:

1) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά
2) Συμφωνία Εμπιστευτικότητας και Τήρησης του Απορρήτου (NDA)
3) Εγγύηση Market Test υπό μορφή εγγυητικής επιστολής Τράπεζας
4) Δεσμευτική Φόρμα Προϊόντος
5) Υπόδειγμα Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας ARCA

Για διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις της Ανακοίνωσης ή/και των Κατευθυντήριων Οδηγιών του Market Test, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο market-test@desfa.gr, αναγράφοντας στο θέμα του email «Market Test for the Greek Side of IP“ Evzoni-Gevgelija "».

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης