Χρηματιστήριο & Αγορές

Τι αλλάζει στον ισολογισμό της Ελλάκτωρ μετά το deal με Motor Oil και το bonus 85 εκατ. ευρώ

Τι αλλάζει στον ισολογισμό της Ελλάκτωρ μετά το deal με Motor Oil και το bonus 85 εκατ. ευρώ
Οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες είχαν κέρδη προ φόρων 5,6 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο και αν τα χρηματοοικονομικά (39,8 εκατ. ευρώ) ήταν μικρότερα τα κέρδη θα ήταν υψηλότερα
Η σκοπούμενη πώληση του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του Ομίλου στην Motor Oil αναμένεται να ενισχύσει την ρευστότητα του Ομίλου κυρίως μέσω της σημαντικής μείωσης του δανεισμού και του αναλογούντος χρηματοοικονομικού κόστους, σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας στη λογιστική κατάσταση εξαμήνου.
Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά πως η εν λόγω θετική επίδραση, θα αντισταθμίσει την απώλεια των ταμειακών ροών των ΑΠΕ ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου μέσω της μείωσης του συνολικού δανεισμού και της συνεπακόλουθης ισχυροποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου.
Σημειώνεται πως ο όμιλος έχει εκδώσει ομολογιακό ύψους 670 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,375%.
 
Το ποσό αυτό έχει χρηματοοικονομικά έξοδο (τόκους) κάτι παραπάνω από 40 εκατ. ευρώ το χρόνο.
Ο συνολικός δανεισμός στο τέλος του δευτέρου τριμήνου ήταν στα 1,418 δισ. ευρώ ενώ υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 458 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ΕΔΩ τη συνέχεια του κειμένου

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης