ΕΒΙΚΕΝ προς Σκρέκα: Γιατί το πλαφόν ακυρώνει για την βιομηχανία τα PPA από ΑΠΕ

ΕΒΙΚΕΝ προς Σκρέκα: Γιατί το πλαφόν ακυρώνει για την βιομηχανία τα PPA από ΑΠΕ

Η ΕΒΙΚΕΝ στην επιστολή της επικαλείται και τον πρόσφατο Κανονισμό της ΕΕ που απαλλάσσει από το πλαφόν τα πράσινα PPA

Σχετικά Άρθρα
Νομοθετική παρέμβαση για την εξαίρεση των διμερών συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (PPAs) από το πλαφόν της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ζητεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, η Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), τονίζοντας ότι τα διμερή συμβόλαια είναι η μόνη διέξοδος για τον έλεγχο του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΒΙΚΕΝ Αντώνη Κοντολέοντα η ύπαρξη του πλαφόν σε συνδυασμό με την υποχρέωση όλων των συναλλαγών αγοραπωλησίας ηλεκτρισμού μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας επί της ουσίας ακυρώνει τα διμερή συμβόλαια που μπορούν να αποτελέσουν λύση τόσο για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών, όσο και για την χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ.
Η ΕΒΙΚΕΝ στην επιστολή της επικαλείται και τον πρόσφατο Κανονισμό της ΕΕ που απαλλάσσει από το πλαφόν τα πράσινα PPA και γενικότερα «τις διμερείς συμβάσεις οι οποίες επιφέρουν στους παραγωγούς έσοδα που δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που έχει θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να εξαιρούνται από την επιβολή ανώτατου ορίου εσόδων», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ευρωπαϊκό κείμενο.

Επιβάρυνση

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ το πλαφόν λειτουργεί ανασταλτικά για τον τελικό αγοραστή, γιατί οι βιομηχανίες καταλήγουν τελικώς να πληρώνουν περισσότερα από όσα αρχικά είχαν συμφωνήσει με τον παραγωγό.
Για παράδειγμα, έστω ότι ένας παραγωγός ΑΠΕ έχει συμφωνήσει να πουλά σε μια βιομηχανία στην τιμή των 60 ευρώ/MWh. Με το σημερινό σύστημα και το πλαφόν των 85 ευρώ/MWh που ισχύει για τις ΑΠΕ, ο παραγωγός εισπράττει 85 ευρώ/MWh από την αγορά και επιστρέφει στον αγοραστή τα 25 ευρώ της διαφοράς.

Δεδομένου όμως ότι ο αγοραστής μέσω του προμηθευτή έχει πληρώσει για ισόποση ενέργεια τις ίδιες ώρες 250 ευρώ/MWh (όσο μία μέση ημερήσια τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας) καταλήγει τελικώς να πρέπει να πληρώσει 225 ευρώ (250-25).
Αντίθετα, χωρίς το πλαφόν, ο παραγωγός θα επέστρεφε στον αγοραστή 190 ευρώ/MWh, όση είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής ημέρας των 250 ευρώ/MWh και της συμφωνημένης τιμής των 60 ευρώ /MWh.
Όσο συμβαίνει αυτό, ο αγοραστής δεν έχει κίνητρο να υπογράψει διμερές συμβόλαιο με τον παραγωγό ΑΠΕ, πράγμα που δεν στερεί μόνον από τη βιομηχανία μία φθηνότερη, σταθερή τιμή ενέργειας αλλά στερεί, ειδικά από τον υποψήφιο επενδυτή, και τη σύμβαση πώλησης του παραγόμενου ηλεκτρισμού, η οποία πλέον είναι σχεδόν απαραίτητη προϋπόθεση για την τραπεζική χρηματοδότηση του έργου.

Όπως επισημαίνουν βιομηχανικοί κύκλοι, όταν το πλαφόν εφαρμόζεται στις διμερείς συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να λαμβάνει ως βάση υπολογισμού, τα πραγματικά έσοδα του παραγωγού, όπως αυτά προκύπτουν μετά το διακανονισμό της ανταλλαγής ενέργειας με τον αγοραστή, στη συμφωνημένη μεταξύ τους τιμή.

Το πλαφόν καταρρίπτει την διμερή σύμβαση

Δεδομένης της ενεργειακής κρίσης, η σύναψη διμερών μακροχρόνιων συμβάσεων σε σταθερή τιμή με παραγωγούς ΑΠΕ ή και με καθετοποιημένους που μπορούν να σταθμίσουν στο κόστος παραγωγής τους και να δώσουν μια καλύτερη τιμή, αποτελούν τη μόνη λύση για τη βιομηχανία.
Στο τέλος του χρόνου λήγουν και οι διμερείς συμβάσεις της βιομηχανίας με τη ΔΕΗ, αφήνοντας τις επιχειρήσεις έκθετες στις απρόβλεπτες και μεγάλες διακυμάνσεις τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς, όσο το τοπίο παραμένει θολό για το τι θα συμβεί από το 2023 και μετά.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ «Στις σημερινές συνθήκες ενεργειακής κρίσης η έκθεση των βιομηχανιών έντασης ενέργειας στις πολύ υψηλές τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς υπονομεύει ακόμη και τη βιωσιμότητα τους. Θεωρούμε ότι συμφωνείτε ότι μόνη λύση πλέον αποτελεί η σύναψη διμερών μακροχρόνιων συμβάσεων με παραγωγούς ΑΠΕ.

Ωστόσο η επιβολή του πλαφόν καθιστά πλέον τελείως αδύνατη στην πράξη τη σύναψη μιας διμερούς σύμβασης, καθώς καθίσταται αδύνατη η εκκαθάριση της συναλλαγής μεταξύ των δύο μερών. Επομένως, για να καταστεί εφικτή η διαπραγμάτευση και σύναψη νέων μακροχρόνιων διμερών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι απολύτως αναγκαίο να θεσπιστεί ρύθμιση για την εξαίρεση των διμερών συμβάσεων, από την επιβολή του ανώτατου ορίου εσόδων που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προσωρινού μηχανισμού επιστροφής μέρους εσόδων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας».

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης