Ενέργεια

EXE: Εμμένει στο πλαφόν για τα διμερή συμβόλαια - Αναμένονται αντιδράσεις της αγοράς

EXE: Εμμένει στο πλαφόν για τα διμερή συμβόλαια - Αναμένονται αντιδράσεις της αγοράς
Ποιές ιδιαιτερότητες καταγράφει η μελέτη του EXE για την ελληνική χονδρεμπορική - Στο 25% ζητά το πλαφόν

Εμμένει το Χρηματιστήριο Ενέργειας στην άποψη του περί της αναγκαιότητας ύπαρξης πλαφόν στη σύναψη διμερών συμβολαίων φυσικής παράδοσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα στην Αγορά Επόμενης Ημέρας.
Πρόκειται για ένα μέτρο που ίσχυσε με την έναρξη εφαρμογής του Target Model για το σύνολο των καθετοποιημένων παικτών της αγοράς το οποίο εν συνεχεία τροποποιήθηκε από τις αρχές του 2022 και διατηρήθηκε μόνο για τη ΔΕΗ, προκαλώντας ωστόσο αντιδράσεις κυρίως από τους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας οι οποίοι θεωρούν ότι με την ύπαρξη του συγκεκριμένου πλαφόν επί της ουσίας αποτρέπεται οποιαδήποτε δυνατότητα σύναψης διμερών συμβολαίων μεταξύ παραγωγών και μεγάλων καταναλωτών.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η ΡΑΕ με την απόφασή της για το 2022, είχε αυξήσει στο 40% το ποσοστό μεριδίου αγοράς των εταιρειών που υπόκεινται στο εν λόγω πλαφόν, θέτοντας έτσι εντός της περιμέτρου μόνο τη ΔΕΗ, η οποία μπορούσε να καλύψει με διμερή συμβόλαια μέχρι το 20% της παραγωγής της.
Υπέρ της σταδιακής άρσης του πλαφόν έχει τοποθετηθεί και ο πρόεδρος της ΡΑΕ Θανάσης Δαγούμας, ο οποίος είχε δηλώσει ότι ανέμενε τη σχετική εισήγηση του ΕΧΕ προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για το 2023, αφού το υφιστάμενο πλαφόν του 20% στα διμερή συμβόλαια ισχύει μέχρι το τέλος του έτους.

Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ ανάρτησε στην ιστοσελίδα της προς διαβούλεση εισήγηση του ΕΧΕ, η οποία βασίζεται σε μελέτη της ελληνικής αγοράς από την εταιρία ECCO.
Στην εισήγηση του το Χρηματιστήριο Ενέργειας προτείνει την επιβολή του μέτρου στις εταιρίες με μερίδιο αγοράς στη λιανική 40% και παροχή δυνατότητας σύναψης διμερών συμβολαίων μέχρι του 25% της παραγωγής τους.
Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση του ΕΧΕ από τα μέχρι σήμερα στοιχεία αποδεικνύεται ελάχιστη χρήση της δυνατότητας σύναψης διμερών συμβολαίων από τους Συμμετέχοντες της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Οι ιδιαιτερότητες της αγοράς σύμφωνα με το ΕΧΕ

Ωστόσο το ΕΧΕ επιμένει ότι ο καθορισμός του πλαφόν είναι ιδιαίτερης βαρύτητας για τη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ της Προθεσμιακής Αγοράς και της Αγοράς Επόμενης Ημέρας σε ότι αφορά τη δυνατότητα άσκησης ισχύος από τη ΔΕΗ αλλά και για τη διατήρηση συνθηκών επαρκούς ρευστότητας στην αγορά.

Μάλιστα το ΕΧΕ για τη διατύπωση της άποψης λαμβάνει υπ’ όψη του αυτής ότι η ελληνική χονδρεμπορική αγορά:
- παρουσιάζει δομικές ασυμετρίες ως προς τη διαμόρφωση διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων,
- η ΔΕΗ θα διατηρήσει στο άμεσο μέλλον τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά καθετοποίησης και διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου,
- διατηρεί υψηλό βαθμό εξάρτησης των εσόδων των μονάδων ΑΠΕ από το διαμορφούμενο επίπεδο της τιμής εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και αναπτύσσει ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο μίγμα παραγωγής, και,
- θα επηρεαστεί από πολιτικές απόσυρσης λιγνιτικής παραγωγής οι οποίες θα διαφοροποιήσουν το μίγμα χαρτοφυλακίου καθετοποιημένων παραγωγών, το αντίστοιχο κόστος και αντίστοιχα τις στρατηγικές σύναψης προθεσμιακών συμβολαίων και ανάληψης φυσικής παράδοσης.
Επίσης το ΕΧΕ αναφέρει ότι κατέληξε στην εισήγηση του αξιολογώντας και το γεγονός πως στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και του στόχου μεγαλύτερης διείσδυσης των ΑΠΕ, μέσω και της διάθεσης της παραγωγής τους με Corporate Renewable PPAs με διαφανείς όρους αγοράς και της δήλωσης αυτών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκούς περιθωρίου δήλωσης διμερών συμβολαίων.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης