Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Ποιοί οι δυο τύποι δημοπρασιών για την μείωση της ζήτησης - Τι αναφέρει το προσχέδιο της ΚΥΑ

Ποιοί οι δυο τύποι δημοπρασιών για την μείωση της ζήτησης - Τι αναφέρει το προσχέδιο της ΚΥΑ
Ρεπορτάζ της Καθημερινής δίνει τις λεπτομέρειες του προσχεδίου

Βιομηχανίες υψηλής και μέσης τάσης αλλά και άλλοι μεγάλοι καταναλωτές  με ετήσια κατανάλωση το 2021 πάνω από 13 CWh  και ΦοΣΕ Απόκρισης ζήτησης (Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΖ) που θα εκπροσωπούν επίσης μεγάλους καταναλωτές θα σηκώσουν το βάρος της υποχρεωτικής μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 5% από 1ης Δεκεμβρίου 2022- 31 Μαρτίου 2023 που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Οι περικοπές φορτίου, σύμφωνα με το προσχέδιο της ΚΥΑ που αναμένεται να υπογραφεί τις αμέσως επόμενες ημέρες και είναι εις γνώση της "Κ" θα γίνονται σε εθελοντική βάση και μέσω δύο τύπων δημοπρασιών από τον ΑΔΜΗΕ.

Προβλέπεται ανώτατο όριο αποζημίωσης στην περιοχή των 500 ευρώ/μεγαβατώρα ενώ το μέγιστο συνολικό ποσό ως αντιστάθμισα για την μείωση της ζήτησης  που θα καταβληθεί στους συμμετέχοντες και το οποίο θα δοθεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης δεν θα ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ για όλη την διάρκεια εφαρμογής του μέτρου. Η μετρούμενη κατανάλωση για κάθε ώρα αιχμής ανά μήνα και ανά χαρτοφυλάκιο  θα μετριέται με βάση αναφοράς είτε του μέγιστου μηνιαίου μέσου όρου του αθροίσματος της μετρούμενης ωριαίας κατανάλωσης ενέργειας του χαρτοφυλακίου για την αντίστοιχη ώρα του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους είτε του μηνιαίου μέσου όρου του αθροίσματος της μετρούμενης ωριαίας κατανάλωσης ενέργειας σχετικά με τα σημεία κατανάλωσης του χαρτοφυλακίου την αντίστοιχη ώρα του Σεπτεμβρίου 2022.

Η ΚΥΑ έρχεται σε συνέχεια της σύστασης Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας που θεσμοθετήθηκε τις προηγούμενες ημέρες με νομοθετική ρύθμιση. Σύμφωνα με την ΚΥΑ προυπόθεση συμμετοχής των δικαιούχων στις δημοπρασίες είναι η εγγραφή τους στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης ΗΕ που θα διατηρεί ο ΑΔΜΗΕ.


Δύο τύποι δημοπρασιών

Θα υπάρχουν δύο τύπου δημοπρασιών και συγκεκριμένα , τετραμηνιαίες και μηνιαίες. Σε ότι αφορά στον πρώτο τύπο, ο ΑΔΜΗΕ θα διενεργήσει τρεις δημοπρασίες, μια για κάθε ώρα αιχμής για όλο το τετράμηνο. Η ποσότητα που θα δημοπρατηθεί για κάθε ώρα αιχμής και ημερολογιακή ημέρα της εν λόγω περιόδου θα ισούται με 150 MWh.

Σε ότι αφορά στον δεύτερο τύπο, ο ΑΔΜΗΕ θα διενεργήσει δώδεκα δημοπρασίες, μία για κάθε ώρα αιχμής και για κάθε μηνιαία περίοδο από την έναρξη μέχρι και την λήξη της περιόδου. Οι ώρες αιχμής έχουν θα είναι από τις 6 έως τις 9 το βράδυ κάθε ημέρα για το κρίσιμο λόγω καιρικών συνθηκών τετράμηνο.

Σε περίπτωση που οι πάροχοι μειώσουν τη ζήτηση κατά ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που τους χορηγήθηκε , θα δικαιούνται πρόσθετη αποζημίωση. Η ΚΥΑ προβλέπει και χρεώσεις μη συμμόρφωσης  στην περίπτωση που οι πάροχοι, στους οποίους έχει απονεμηθεί ποσότητα μείωσης της ζήτησης για μια ώρα αιχμής το μήνα δεν πετύχουν τη μείωση αυτή κατά τις ώρες αιχμής  τουλάχιστον μέχρι το συμφωνημένο επίπεδο, ή και μετατοπίσουν τη ζήτηση σε άλλη ώρα αιχμής του ίδιου μήνα. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται υπολογίζονται για κάθε χαρτοφυλάκιο ως το γινόμενο της διαφοράς μεταξύ της μετρούμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και της μέγιστης συμφωνημένης ζήτησης επί τη σταθμισμένη μέση τιμή των τιμών των Δημοπρασιών.

www.worldenergynews.gr

 

 

 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης