Ενέργεια

Ποιες αλλαγές προτείνει ο ΑΔΜΗΕ για τον υπολογισμό των τελών χρήσης και τις εκπτώσεις

Ποιες αλλαγές προτείνει ο ΑΔΜΗΕ για τον υπολογισμό των τελών χρήσης και τις εκπτώσεις

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Μαρτίου η πρόταση

 

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τελών χρήσης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των εκπτώσεων που παρέχονται σε καταναλωτές Μέσης Τάσης έχει εισηγηθεί ο ΑΔΜΗΕ στη ΡΑΕ η οποία έδωσε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Μαρτίου τη σχετική πρόταση.

Οι αλλαγές γίνονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος και σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του ΑΔΜΗΕ αφορούν κυρίως στον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος των Καταναλωτών που συνδέονται το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και στον τρόπο υπολογισμού των εκπτώσεων σε Καταναλωτές Μέσης Τάσης.

 Ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην διαμόρφωση των τροποποιήσεων μετά και από σχετική εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ και όπως αναφέρει στην επιστολή του βασικός σκοπός είναι η μείωση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών του ΔΕΔΔΗΕ στις περιπτώσεις που εντός ενός μήνα μία παροχή δεν εκπροσωπείται αδιαλείπτως από τον ίδιο προμηθευτή ή μεταβάλλεται ο σκοπός της χρήσης της, ή ο καταναλωτής της παροχής (ΑΦΜ), ή συνδυασμός των προαναφερόμενων.


Τιμολόγηση

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση του ΑΔΜΗΕ εισάγεται η έννοια της «Περιόδου Τιμολόγησης» η οποία ορίζεται ως η περίοδος του μήνα αναφοράς κατά την οποία μια παροχή εκπροσωπείται αδιαλείπτως από τον ίδιο προμηθευτή (ή προμηθευτές στην περίπτωση παράλληλης εκπροσώπησης) χωρίς μεταβολή του σκοπού χρήσης και υπό τον ίδιο Καταναλωτή. Έτσι προτείνεται:

 (α) οι εκπτώσεις που αναλογούν στους Καταναλωτές Μέσης Τάσης να υπολογίζονται βάσει των καταναλώσεων της Περιόδου Τιμολόγησης και όχι βάσει των καταναλώσεων των προηγούμενων δύο ετών και

 (β) οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος των Καταναλωτών Μέσης και Χαμηλής Τάσης να υπολογίζονται αυτοτελώς για κάθε Περίοδο Τιμολόγησης και όχι για κάθε μήνα.

Ο ΑΔΜΗΕ στην επιστολή του διευκρινίσει ότι ο υπολογισμός των χρεώσεων για τους καταναλωτές Υψηλής Τάσης παραμένουν ως έχουν. Σύμφωνα με την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τους καταναλωτές Υψηλής και Μέσης Τάσης θεσπίζονται κριτήρια για την εφαρμογή εκπτώσεων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη την ετήσια κατανάλωση ενέργειας και τον αντίστοιχο συντελεστή φορτίου.

 Ως ελάχιστα κριτήρια για την παροχή έκπτωσης τίθενται τα εξής:

 (α) συνολική ετήσια κατανάλωση ≥ 13 GWh και

 β) συντελεστής φορτίου ΣΦ ≥ 0,3

 Τα ποσοστά των εκπτώσεων είναι κλιμακούμενα βάσει συντελεστή φορτίου και ετήσιας κατανάλωσης.

 

Ετήσια κατανάλωση

 Έτσι για ετήσια κατανάλωση έως 13 GWh όταν ο Συντελεστής Φορτίου είναι 0,3, η έκπτωση προσδιορίζεται στο 33%. Όταν ο ΣΦ είναι 0,6 η έκπτωση διαμορφώνεται σε 36% και όταν ο ΣΦ είναι 0,8 η έκπτωση φθάνει το 39%.

 Για ετήσια κατανάλωση έως 50 GWh όταν ο Συντελεστής Φορτίου είναι 0,3, η έκπτωση προσδιορίζεται στο 38%. Όταν ο ΣΦ είναι 0,6 η έκπτωση διαμορφώνεται σε 41% και όταν ο ΣΦ είναι 0,8 η έκπτωση φθάνει το 44%.

Για ετήσια κατανάλωση έως 200 GWh όταν ο Συντελεστής Φορτίου είναι 0,3, η έκπτωση προσδιορίζεται στο 43%. Όταν ο ΣΦ είναι 0,6 η έκπτωση διαμορφώνεται σε 46% και όταν ο ΣΦ είναι 0,8 η έκπτωση φθάνει το 49%.

Για ετήσια κατανάλωση έως 1.000 GWh όταν ο Συντελεστής Φορτίου είναι 0,3, η έκπτωση προσδιορίζεται στο 48%. Όταν ο ΣΦ είναι 0,6 η έκπτωση διαμορφώνεται σε 51% και όταν ο ΣΦ είναι 0,8 η έκπτωση φθάνει το 54%.

 

Περίοδοι ζήτησης

 Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι για την εφαρμογή της μεθοδολογίας ο ΑΔΜΗΕ προσδιόρισε τις περιόδους μέγιστης ζήτησης δηλαδή τις ώρες αιχμής του φορτίου ως εξής:

-           για τους μήνες από Ιανουάριο έως και Μάρτιο: οι ώρες 17:00-22:00 τις εργάσιμες ημέρες

-           για τους μήνες από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο: οι ώρες 19:00-23:00 τις εργάσιμες ημέρες

-           για τους μήνες από Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο: οι ώρες 17:00-22:00 τις εργάσιμες ημέρες

 

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης