Ποιές επενδύσεις ΑΠΕ εντάσσονται στις "Εμβληματικές" και ποιές αποκλείονται

Ποιές επενδύσεις  ΑΠΕ εντάσσονται στις

Όλα όσα αναφέρει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες 8/2

 

Σε εξορθολογισμό των στρατηγικών επενδύσεων, οι οποίες αφορούν επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης με τροπολογία που κατατέθηκε χθες, αφήνοντας εκτός ένταξης στην κατηγορία των "Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας" επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Επίσης, προωθείται η ένταξη στις κατηγορίες των Στρατηγικών Επενδύσεων, επενδύσεων που υλοποιούνται εξ ολοκλήρου σε περιοχές που εντάσσονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.Δ.Ι.Μ.).


Ειδικότερα, όσον αφορά στις στρατηγικές επενδύσεις καταργείται η δυνατότητα ένταξης επενδυτικών σχεδίων που αφορούν συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην κατηγορία των «Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας» και μπορούν να απολαμβάνουν μόνο τα …προνόμια της fast track αδειοδότησης, αν και δεν θα μπορούν να προσπεράσουν τις προτεραιότητες στη χορήγηση Όρων Σύνδεσης που θέτει η Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ, του περασμένου Αυγούστου.

Πιο συγκεκριμένα, ρυθμίζεται το πλαίσιο ένταξης των επενδυτικών σχεδίων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στις στρατηγικές επενδύσεις, θέτοντας προϋποθέσεις και παρέχοντας συγκεκριμένο κίνητρο, αφαιρούμενης όμως της δυνατότητας υπαγωγής των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, στην κατηγορία των «Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας».
Επιπλέον, απαλείφεται διάταξη που περιόριζε τη δυνατότητα ένταξης, αποκλειστικά στην κατηγορία των «Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας» επενδυτικών σχεδίων, που αιτήθηκαν την υπαγωγή τους, έως την 1η Νοεμβρίου 2021, για συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε..

Παράλληλα,για τις εκκρεμείς αιτήσεις ένταξης επενδυτικών σχεδίων για έργα ΑΠΕ στην κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων θα ισχύει το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης και όλες οι υπόλοιπες αδειοδοτικές διευκολύνσεις, όχι όμως της παράκαμψης των προτεραιοτήτων στους όρους σύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ. Επίσης, περιορίζεται η δυνατότητα τροποποίησης των εκκρεμών αιτήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων για έργα ΑΠΕ, για τη λήψη φορολογικών κινήτρων.

Ποιές εντάσσονται

Στην κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων θα εντάσσονται, μεταξύ άλλων, συστήματα που συνδυάζουν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ και σύστημα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, εφόσον η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή υδρογόνου και εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών πάρκων ή πλωτών φωτοβολταϊκών, έργα ΑΠΕ που διασυνδέουν περιοχές της επικράτειας, που δεν έχουν διασυνδεθεί και προβλέπεται να διασυνδεθούν με το εθνικό σύστημα μεταφοράς ρεύματος, μέσω υποβρυχίου καλωδίου, καθώς και έργα ΑΠΕ πλήρως ελεγχόμενης ηλεκτροπαραγωγής.

Πρόκειται για έργα που συνδυάζουν σταθμό παραγωγής ΑΠΕ και μπαταρίες αποθήκευσης. Η δυνατότητα έγχυσης ενέργειας στο σύστημα ή και απορρόφησης από το σύστημα καθιστά την παραγωγή των συγκεκριμένων συστημάτων πλήρως ελεγχόμενη και έτσι βελτιστοποιείται η λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Επίσης, στην τροπολογία περιλαμβάνεται ρύθμιση που προωθεί την ένταξη στις κατηγορίες των Στρατηγικών Επενδύσεων, επενδύσεις που υλοποιούνται εξ ολοκλήρου σε περιοχές που εντάσσονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.Δ.Ι.Μ) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα οποία παρουσιάζουν συμβατότητα με τους στόχους Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στα Ε.Σ.Δ.Ι.Μ. και χαρακτηρίζονται ως τέτοια έργα, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση.

Με άλλη ρύθμιση επιδιώκεται ακόμη, η εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που αφορά τις δύο λιγνιτικές Περιφέρειες της χώρας (Δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο), η οποία αποτελεί μια από τις βασικές δομές διακυβέρνησης και σχεδιασμού της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, με απώτερο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σχεδίου για την ταχεία ανάπτυξη των περιοχών μετάβασης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>