ΡΑΕ: Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για τους περιορισμούς έγχυσης των μονάδων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και αποθήκευσης

ΡΑΕ: Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για τους περιορισμούς έγχυσης των μονάδων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και αποθήκευσης
Επιστολές από 15 εταιρείες και φορείς.

H ΡΑΕ προχώρησε στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης για τους περιορισμούς έγχυσης στο δίκτυο των σταθμών ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και αποθήκευσης. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται μάλιστα επιστολές από 15 εταιρείες και φορείς.

Αναλυτικά:

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 15 Δεκεμβρίου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί των εισηγήσεων που υπέβαλαν ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τους περιορισμούς έγχυσης των Σταθμών ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής: 16.12.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-342659

Αποστολέας: WIND ENERGY APPLICATIONS

 1. Ημερομηνία αποστολής: 03.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-343527

Αποστολέας: ΣΠΕΦ

 1. Ημερομηνία αποστολής: 16.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-343933

Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

 1. Ημερομηνία αποστολής: 16.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-343972

Αποστολέας: ΕΣΗΑΠΕ

 1. Ημερομηνία αποστολής: 16.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-343971

Αποστολέας: ΣΕΦ

 1. Ημερομηνία αποστολής: 16.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-343947

Αποστολέας: ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΗΣΙΔΩΝ

 1. Ημερομηνία αποστολής: 17.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-343999

Αποστολέας: ΕΛΕΤΑΕΝ

 1. Ημερομηνία αποστολής: 17.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-344000

Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.

 1. Ημερομηνία αποστολής: 17.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-344004

Αποστολέας: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

 1. Ημερομηνία αποστολής: 17.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-344008

Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

 1. Ημερομηνία αποστολής: 17.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-344010

Αποστολέας: Aurarius Investment Group

 1. Ημερομηνία αποστολής: 24.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-344333

Αποστολέας: SUNRIDER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1. Ημερομηνία αποστολής: 24.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-344336

Αποστολέας: ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 1. Ημερομηνία αποστολής: 24.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου Ι-344335

Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

 1. Ημερομηνία αποστολής: 02.02.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου Ι-344919

Αποστολέας: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.


www.worldenergynews.gr


 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης