Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
Αναλυτικά τα άρθρα του νομοσχεδίου

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε το ΥΠΕΝ το νομοσχέδιο αναφορικά με την χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αντικείμενο του παρόντος συνιστά η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» (L 328), καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας (EE) 2012/27ΕΕ» (L 158), μέσω τροποποιήσεων στους ν. 3468/2006 (Α’ 129), 4414/2016 (Α’ 149) και 4001/2011 (Α’ 179).

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>