ΔΑΠΕΕΠ: Ξεκινούν αιτήσεις για υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

ΔΑΠΕΕΠ: Ξεκινούν αιτήσεις για υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ
Η πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων στα συστήματα του ΔΑΠΕΕΠ γίνεται με χρήση των κωδικών του ΤaxisNet

Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, με την ιδιότητα της ως αρμόδιος φορέας για τις Μειωμένες Χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, ανακοινώνει ότι στις 27/06/2023 καθιστά εκ νέου ελεύθερη την πρόσβαση μέσω διαδικτύου των δυνητικών δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για την υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στην κατηγορία Β.6 για το έτος 2022, για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

Επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

  • Έχει τροποποιηθεί η κατηγορία Β.6 που περιλαμβάνει επιχειρήσεις στην ΥΤ ή ΜΤ , σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54024/1056, ΦΕΚ Β’3330-19.05.2023
  • Οι καταναλωτές της κατηγορίας Β.6 θα υποβάλλουν αιτήσεις για μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2022 στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://etmear.dapeep.gr

Η πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων στα συστήματα του ΔΑΠΕΕΠ γίνεται με χρήση των κωδικών του ΤaxisNet.

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή αίτησης Υπαγωγής δυνητικών δικαιούχων σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ στην κατηγορία Β.6, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει υλοποιήσει μια απλή και γρήγορη διαδικασία σύμφωνα με την οποία δεν απαιτούνται ιστορικά στοιχεία, αλλά μόνο ο Αριθμός Παροχής. Για τις καταναλώσεις της κατηγορίας Β.6, η αίτηση είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο λογιστή/φοροτέχνη. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν αιτήσεις για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ κατά τις προηγούμενες περιόδους θα μπορούν να συμπεριλάβουν και νέες παροχές στην ήδη υποβληθείσα αίτησή τους, εφ’ όσον το επιθυμούν. Οι νέοι δυνητικοί δικαιούχοι που θα εισέλθουν για πρώτη φορά στην πλατφόρμα του μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, θα πρέπει να δημιουργήσουν μερίδα με βάση τον ΑΦΜ τους.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, η Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας, η οποία αφορά όλους τους δυνητικούς δικαιούχους των κατηγοριών Β.1-Β.6, τεκμαίρεται από το εάν οι αντίστοιχοι καταναλωτές την 30.6.2014 είχαν ενεργή παροχή ως πελάτες Υ.Τ. ή ως πελάτες Μ.Τ. ή ήταν καταναλωτές αγροτικής χρήσης και διατηρούν συνεχώς ενεργή την παροχή τους μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Ο ΔΑΠΕΕΠ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΑ) έχει προβεί σε επικαιροποίηση των πινάκων των δυνητικών δικαιούχων με Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία και έχει διαμορφώσει μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων που είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή και απλοποιημένη για τους δυνητικούς δικαιούχους.

Για τη διευκόλυνση των αιτούντων, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει αναρτήσει αναλυτικές πληροφορίες για το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τις μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.dapeep.gr/perivallon/diarroi-anthraka/meiomenes-xreoseis-etmeap/

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης