Τελευταία Νέα

ΡΑΕ: Οι συστάσεις στους επενδυτές για τον διαγωνισμό αποθήκευσης ενέργειας

ΡΑΕ: Οι συστάσεις στους επενδυτές για τον διαγωνισμό αποθήκευσης ενέργειας
Διευκρινίζεται ότι η ολοκλήρωση της πληρωμής του Τέλους Συμμετοχής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής
Σε σύσταση για την ορθή και έγκαιρη εγγραφή των ενδιαφερομένων για το διαγωνισμό αποθήκευσης ενέργειας προχώρησε η ΡΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. 1/2023 για την: ΠΡΩΤΗ (Α΄) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 143ΣΤ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Η γενική ροή εργασιών προκειμένου να υποβληθεί Αίτηση Συμμετοχής είναι:

  1. Εγγραφή Ενδιαφερομένου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου (αν έχει εγγραφεί ήδη, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή).
  2. Η εγγραφή συμπεριλαμβάνει και τον ορισμό ενός Φυσικού Προσώπου ως Διαχειριστή. Ο «Διαχειριστής» αποτελεί ρόλο του συστήματος και δεν έχει απαραίτητα σχέση  – δεν ταυτίζεται π.χ. με το Νόμιμο Εκπρόσωπο/ Διαχειριστή ενός νομικού προσώπου. Ως Διαχειριστής ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει ως αρμοδιότητα τον ορισμό Εκπροσώπων/Αντικλήτων, τα οποία είναι φυσικά πρόσωπα επίσης και τα οποία είναι εκείνα που θα υποβάλουν αίτηση για λογαριασμό του Ενδιαφερομένου. Ομοίως, αν έχει οριστεί ήδη κάποιο φυσικό πρόσωπο ως Διαχειριστής, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή.
  3. Στη συνέχεια ορίζονται από τον Διαχειριστή ένα ή περισσότερα Φυσικά Πρόσωπα ως Εκπρόσωποι/Αντίκλητοι, που αποτελούν ομοίως ρόλο του συστήματος. Συγκεκριμένα, οι Εκπρόσωποι/Αντίκλητοι είναι οι χρήστες του συστήματος που υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής εκ μέρους του Ενδιαφερομένου. Ομοίως, αν έχει οριστεί ήδη κάποιο φυσικό πρόσωπο ως Εκπρόσωπος/Αντίκλητος, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή. Παρόλα αυτά, μπορούν να οριστούν νέοι Αντίκλητοι που θα υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής.
  4. Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής από τον Εκπρόσωπο/Αντίκλητο.

Παρακαλούνται οι Ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν τα ανωτέρω σημεία (1) έως και (3) εγκαίρως, δηλαδή πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής, προκειμένου να υπάρξει χρόνος αντιμετώπισης ενδεχόμενων ζητημάτων με την εγγραφή τους.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι η ολοκλήρωση της πληρωμής του Τέλους Συμμετοχής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής. 

www.worldenergynews.gr

 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης