Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την έκδοση ΑΕΠΟ - Τι προβλέπει η ρύθμιση του ΥΠΕΝ

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την έκδοση ΑΕΠΟ - Τι προβλέπει η ρύθμιση του ΥΠΕΝ

 Δυνατότητα σύγκλισης ΠΕΣΠΑ ή ΚΕΣΠΑ για όσους αναπτύσσουν σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

 

Τη δυνατότητα παράκαμψης των δυσκίνητων δημοσίων υπηρεσιών αναμένεται ότι θα δώσει στους επενδυτές έργων ΑΠΕ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επεξεργάζεται ειδική ρύθμιση, η οποία θα δίνει σε όσους αναπτύσσουν σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ την επιλογή να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήματος για σύγκληση του οικείου ΠΕΣΠΑ (Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) ή του ΚΕΣΠΑ (Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης).


Αυτό θα μπορούν να το κάνουν εάν κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων, έχουν παρέλθει οι προθεσμίες που παρέχει η νομοθεσία στους δημόσιους φορείς ή στις υπηρεσίες για να γνωμοδοτήσουν. Μάλιστα, η πρόταση του ΥΠΕΝ θα προβλέπει το αίτημά τους να εξετάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Έτσι εκτιμάται ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης ΑΕΠΟ (Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων), συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του νόμου 4685/2020. Ειδικότερα, θα δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση σε Συμβούλιο επενδυτές ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ (που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρο 25 του νόμου) που οι Άδειες Παραγωγής τους βρίσκονται σε ισχύ τόσο κατά την υποβολής της αίτησης όσο και για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοσης της Απόφασης από το Συμβούλιο. Επίσης, την ίδια επιλογή θα έχουν και όσοι σταθμοί έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Για αυτούς, το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και την έκδοση της απόφασης από το Συμβούλιο δεν θα προσμετράται στις προθεσμίες για ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών ή υποβολής Δήλωσης Ετοιμότητας.


Τι ισχύει για όσους έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης


Επίσης σε ΠΕΣΠΑ και ΚΕΣΠΑ θα μπορούν να προσφύγουν και όσοι έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και εμπίπτουν στις προθεσμίες του άρθρου 31 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) που αφορά στο ξεκαθάρισμα όσων έργων δεσμεύουν για χρόνια ηλεκτρικό χώρο, αλλά δεν υλοποιούνται. Και για αυτά σχεδιάζεται από το ΥΠΕΝ να τους δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήματος για σύγκληση του οικείου ΠΕΣΠΑ ή ΚΕΣΠΑ και εξέταση αυτών κατά απόλυτη προτεραιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περάσει οι κατά περίπτωση προθεσμίες ενεργειών από τους δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες και δεν έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση των εν λόγω σταθμών.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία παλιών σταθμών που λιμνάζουν η δυνατότητα για αίτηση και εξέταση κατά απόλυτη προτεραιότητα θα δίνεται κατά τον τελευταίο μήνα πριν την παρέλευση των προθεσμιών που δίνει το άρθρο 31 του ν. 4951/2022 και οι εν λόγω προθεσμίες θα αναστέλλονται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και την έκδοση της απόφασης από το Συμβουλίου.

Σε περίπτωση απορριπτικής γνώμης του Συμβουλίου, η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό θα παύουν αυτοδικαίως και θα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο οι εκάστοτε εγγυητικές επιστολές που έχει καταβάλλει. Σε περίπτωση θετικής γνώμης του Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση θα αναστέλλονται οι προθεσμίες ή θα παρατείνεται η αναστολή των προθεσμιών για τους σταθμούς μέχρι την τελική έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στον εκάστοτε σταθμό. Η απόφαση του Συμβουλίου θα κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ η οποία θα ενημερώνει εφόσον απαιτείται τον ΔΕΔΔΗΕ ή τον ΑΔΜΗΕ.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης