Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Οι προβλέψεις ΑΔΜΗΕ για την αύξηση της ζήτησης στο 10ετες - Τι αναφέρει για την αποθήκευση

Οι προβλέψεις ΑΔΜΗΕ για την αύξηση της ζήτησης στο 10ετες - Τι αναφέρει για την αποθήκευση
Η ανάπτυξη της διεσπαρμένης παραγωγής, ιδίως των φωτοβολταϊκών που συνδέονται απευθείας στη Χ.Τ. και Μ.Τ., έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται το φορτίο συστήματος

Αύξηση της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει για τα επόμενα χρόνια ο ΑΔΜΗΕ αν και η κατακόρυφη άνοδος της λεγόμενης διαπερασμένης παραγωγής, δηλαδή της παραγωγής από σταθμούς ΑΠΕ αλλάζει τα δεδομένα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που διαχειρίζεται η εταιρία και καθιστά αναγκαίες τόσο τις διασυνδέσεις όσο και την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης.    

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η συνολική ζήτηση το 2022 ήταν περίπου 52 TWh, το φορτίο του συστήματος, δηλαδή η ενέργεια που διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ ανήλθε σε 40 TWh, καταγράφοντας συνεχή πτωτική πορεία από το 2008 και μετά. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΑΔΜΗΕ, στο Δεκαετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του για την περίοδο 2024-2033, η ανάπτυξη της διεσπαρμένης παραγωγής, ιδίως των φωτοβολταϊκών που συνδέονται απευθείας στη Χ.Τ. και Μ.Τ., έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται το φορτίο συστήματος.

Αναγκαία τα συστήματα αποθήκευσης

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια καθώς αυξάνεται η διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία  στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ και σε λειτουργία βρίσκονται 4.262 MW αιολικών και φωτοβολταϊκών, ενώ έχουν δοθεί Όροι Προσωρινής Σύνδεσης σε επιπλέον 13.502 MW. Στο δε δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ είναι συνδεδεμένα και λειτουργούν αιολικά και φωτοβολταϊκά ισχύος 5.802 MW, ενώ έχουν  δοθεί Όροι Προσωρινής Σύνδεσης σε επιπλέον 1.221 MW. Έτσι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της χώρας σε αιολικά και φωτοβολταϊκά όπως αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ ανέρχεται σε 24.787 MW.   

Με βάση αυτά τα δεδομένα ο ΑΔΜΗΕ υπερθεματίζει στην αναγκαιότητα εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ως πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία του συστήματος μεταφοράς καθώς μπορούν να συμβάλουν: 

› Στη βελτιστοποίηση της διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

› Στην αναβάθμιση μεταφορικής ικανότητας Συστήματος Μεταφοράς

› Στην διασφάλιση της επάρκειας ισχύος σε διασυνδεδεμένα νησιά με περιορισμένη ικανότητα στη διασύνδεση και παροχή εφεδρείας εκτάκτων αναγκών σε πλήρως διασυνδεδεμένα νησιά.

Η πορεία της ζήτησης

Τώρα σε ότι αφορά την εξέλιξη της ζήτησης σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή η συνεχής αύξηση της συνολικής καθαρής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της περιόδου 2000-2008 αντιστράφηκε λόγω της οικονομικής κρίσης. Ακολούθησε μια περίοδος συνεχούς μείωσης της ζήτησης η οποία το 2012 ανερχόταν σε 52,6 TWh. Το 2019 η συνολική καθαρή ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 52,1 ΤWh, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,24% έναντι του 2018. Το 2020 χαρακτηρίστηκε από σημαντική μείωση της συνολικής ζήτησης κατά 4,1% έναντι αυτής του 2019, λόγω της πανδημίας.

Αντιθέτως, η σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας το δεύτερο εξάμηνο του 2021, σε συνδυασμό με την αυξημένη τουριστική κίνηση είχε ως αποτέλεσμα ότι η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας να ανέλθει στις 52,3 TWh, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,7% έναντι του 2020. Το 2022 η συνολική καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 50,5 TWh παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,5% σε σχέση με το 2021.

Παρόλα αυτά ο ΑΔΜΗΕ θεωρεί τις εξελίξεις αυτές βραχυπρόθεσμες και ενταγμένες στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών της ενεργειακής κρίσης ενώ εκτιμά ότι η σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που παρατηρείται από το δεύτερο εξάμηνο του 2021, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα θα συνεχιστεί.

Πάντως ακόμη και το αισιόδοξο σενάριο που περιλαμβάνει στο ΔΠΑ η συνολική καθαρή ζήτηση δεν θα ξεπεράσει κατά πολύ τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή από 51,5 TWh το 2023, φθάνει στις 55,4 TWh το 2025 στις 61 TWh το 2030 και στις 63,3 TWh το 2033.

Τέλος σε ότι αφορά τις αιχμές του φορτίου από 9.630 MW το 2023 φθάνουν στα 10.470 MW το 2025, τα 11.650 MW το 2030 και τα 12.300MW το 2033.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης