ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τα έσοδα από νερά και απόβλητα –Πόσα ζητάει και από ποιους

ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τα έσοδα από νερά και απόβλητα –Πόσα ζητάει και από ποιους
Κατάρτιση μεθοδολογίας για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών ανά κλάδο/δραστηριότητας

 Ένα βήμα πιο κοντά στην άσκηση του ρυθμιστικού του ρόλου στον τομέα υδάτων και αποβλήτων έρχεται η ΡΑΑΕΥ που εκκίνησε τη διαδικασία για την κατάρτιση μεθοδολογίας για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών ανά κλάδο/δραστηριότητας (Απόβλητα, Ενέργεια και Ύδατα).
Η σχετική μελέτη τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την Παρασκευή η οποία και θα ολοκληρωθεί στις 8 Μαρτίου. Ακολούθως θα οριστικοποιηθεί η μελέτη που ορίζει πώς θα μοιραστούν οι εισφορές στη ΡΑΑΕΥ από την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ και τις 126 ΔΕΥΑ σε όλη τη χώρα.

Όπως τονίζεται τα καθοριζόμενα τέλη πρέπει να είναι επαρκή ώστε να ανακτάται το πλήρες κόστος της Αρχής, να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη άσκηση των δραστηριοτήτων της και να διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία της.
Τα έσοδα της ΡΑΑΕΥ είναι δύο κατηγοριών, τα εφάπαξ και τα ετήσια. Τα εφάπαξ ανταποδοτικά τέλη προέρχονται από την έκδοση αδειών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και από τις πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις επάρκειας, που δίνονται για τον κλάδο ενέργειας και πιθανώς στο μέλλον και τον κλάδο υδάτων και αποβλήτων.
Τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη, οφείλονται στη ΡΑΑΕΥ από τον κλάδο της ενέργειας από ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΑΣΦΑ και Εισαγωγείς Υγρών Καυσίμων. Από τον κλάδο υδάτων και αποχέτευσης από τις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ από τις 126 ΔΕΥΑ και από τα τμήματα Δήμων. Από τον κλάδο των Αποβλήτων από τους 14 περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ.
Το Υπό Ανάκτηση Ποσό του Κλάδου Ενέργειας επιμερίζεται, στη συνέχεια, στον κάθε τομέα (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα) στη βάση των direct costs του κάθε τομέα. Στο Υπό Ανάκτηση Ποσό του κάθε τομέα αφαιρείται η εκτίμηση από τα αναμενόμενα τέλη του ερχόμενου έτους. Για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο, τα τέλη αυτά αφορούν τα εφάπαξ ανταποδοτικά τέλη. Για τα Υγρά Καύσιμα τα τέλη αφορούν τα ετήσια τέλη που εκτιμά η ΡΑΑΕΥ, όπως ισχύει έως τώρα.

Ειδικά για τα Υγρά Καύσιμα το ενδεχόμενο πλεόνασμα (ή έλλειμμα) που προκύπτει, επιμερίζεται στη συνέχεια και απομειώνει τα υπό ανάκτηση ποσά των τομέων Ηλεκτρική Ενέργεια και Φυσικό Αέριο.
Τι θα ισχύει για τον κλάδο των υδάτων
Το Προς Ανάκτηση Ποσό του Κλάδου Υδάτων, επιμερίζεται στα υπόχρεα μέρη στη βάση των ετήσιων εσόδων τους. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Ύδατος κατηγοριοποιούνται σε 4 ομάδες ανάλογα με το ύψος των ετησίων εσόδων τους τους και εφαρμόζεται διαφορετικό ποσοστό ανά ομάδα.
Το συνολικό κόστος που ζητά η ΡΑΑΕΥ να λάβει από τις εταιρείες υδάτων είναι 1,4 εκ. ευρώ, από τα οποία το 64,5% θα καταβάλει η ΕΥΔΑΠ, το 13,3% η ΕΥΑΘ, και τα υπόλοιπα 22% των εσόδων οι 15 περιοχές της χώρας, με ποσοστό από 0,34% μέχρι 3% ανάλογα τα έσοδά τους.


Capture_20.JPG


Το Προς Ανάκτηση Ποσό του Κλάδου Αποβλήτων, επιμερίζεται στα υπόχρεα μέρη στη βάση των ετήσιων εσόδων τους. Το ποσοστό επί των εσόδων είναι κοινό για όλους τους ΦΟΔΣΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολουθήσει η υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ για τον προσδιορισμό των εισφορών των ελεγχόμενων εταιρειών ύδρευσης και αποβλήτων προς την ΡΑΑΕΥ, προκειμένου να έχει έσοδα.

Τα επόμενα βήματα: Νέα μέλη στο Δ.Σ

Ταυτόχρονα μέχρι τις 29/2 διαρκεί η προκήρυξη για νέα μέλη στο ΔΣ της ΡΑΑΕΥ αι σύντομα θα υπάρξει Ολομέλεια για την πρόσληψη 3 μελών ΔΣ για τον τομέα Υδάτων και 4 μελών ΔΣ για τον τομέα Αποβλήτων.
Όταν οριστικοποιηθούν τα 7 νέα μέλη του ΔΣ, θα μπορεί να συνεδριάσει η Ολομέλεια.
Και εφόσον προχωρήσει η έκδοση της ΚΥΑ για τις εισφορές των ελεγχόμενων εταιρειών, η ΡΑΑΕΥ θα έχει το budget για να προχωρήσει και στις απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού.
Απαιτείται να προσληφθεί το 65% του οργανογράμματος, δηλαδή 50 άτομα.
Η ΡΑΑΕΥ οφείλει να καταρτίσει τη μεθοδολογίας με βάση την οποία θα γίνεται ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων και προτάσεων των εταιρειών ύδρευσης που θα της κατατίθενται, ώστε να μπορεί να εγκρίνει το ρυθμιστικό έσοδο για τις εταιρείες ύδρευσης.
Θα πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη για το πώς λειτουργούν οι ρυθμιστικές αρχές στο εξωτερικό, ώστε να καταλήξει στη μέθοδο βάσει της οποίας θα γνωμοδοτεί και να εγκρίνει τις προτάσεις που κατατίθενται.
Υπενθυμίζεται, ότι πριν ένα χρόνο με την ψήφιση του σχετικού νόμου οι αρμοδιότητες της πρώην ΡΑΕ διευρύνθηκαν και μετονομάστηκε σε ΡΑΑΕΥ: Οι νέες αρμοδιότητες είναι «ο έλεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία της αγοράς ενέργειας, καθώς και ο έλεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία θεμάτων σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης