Επιδοτήσεις για την κατασκευή μπαταριών και φωτοβολταϊκών σε Ισπανία και Ολλανδία

Επιδοτήσεις για την κατασκευή μπαταριών και φωτοβολταϊκών σε Ισπανία και Ολλανδία

Στόχος είναι η ενεργειακή αυτονομία των δύο χωρών (energy-storage)

Η Ισπανία και η Ολλανδία έχουν ξεκινήσει προγράμματα επιδοτήσεων για τη στήριξη της εγχώριας κατασκευής τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών και των ηλιακών φωτοβολταϊκών μονάδων, όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα energy-storage.news.

Οι κινήσεις έρχονται σε μια στιγμή που και οι δύο κλάδοι στην Ευρώπη φαίνεται να απειλούνται από τις χαμηλότερες τιμές από την Κίνα, καθώς και από τις ΗΠΑ που έχουν προσφέρει γενναιόδωρα φορολογικά κίνητρα για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Η ηλιακή βιομηχανία ειδικότερα λέγεται ότι βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση.


Ισπανία

Το ισπανικό Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης (MITECO) άνοιξε ένα νέο σχέδιο κινήτρων για την κατασκευή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης σε δημόσια διαβούλευση.

Ο πρώτος γύρος του προγράμματος θα διαθέσει περισσότερα από 750 εκατομμύρια ευρώ (811 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) με βάση τις ανάγκες που περιγράφονται στις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση.

Τα κεφάλαια θα παρασχεθούν μέσω του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ισπανίας (PRTR) και αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων για την παραγωγή εξοπλισμού και εξαρτημάτων για ηλιακούς συλλέκτες, μπαταρίες και συσκευές ηλεκτρόλυσης, μεταξύ άλλων τεχνολογιών.

Σύμφωνα με το MITECO, οι μελλοντικοί γύροι θα μπορούσαν να προσθέσουν άλλες πτυχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι η ενίσχυση της εγχώριας μεταποίησης της Ισπανίας και της στρατηγικής της αυτονομίας, καθώς και της Ευρώπης.

Το Ινστιτούτο Εξοικονόμησης Ενέργειας και Διαφοροποίησης (IDAE στα Ισπανικά) θα επιβλέπει το πρόγραμμα και την οικονομική βοήθεια, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο υφιστάμενα όσο και νέα έργα.

Για υφιστάμενα έργα, αυτό περιλαμβάνει την επέκταση της ετήσιας δυναμικότητας με την προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής ή τη βελτίωση των υφιστάμενων γραμμών με εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Ωστόσο, θα γίνονται δεκτά μόνο έργα που δεν έχουν ξεκινήσει πριν από τη δημοπρασία.

Η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή έως τις 15 Μαρτίου.


Ολλανδία

Η Ολλανδία ξεκίνησε μια νέα επιδότηση με στόχο τη στήριξη της εγχώριας κατασκευής ηλιακών συλλεκτών, μπαταριών και ηλεκτρολυτικών συσκευών.

Δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα από τον Οργανισμό Επιχειρήσεων της Ολλανδίας (RVO στα Ολλανδικά), το νέο Manufacturing Industry Investment Subsidy Climate Neutral Economy (IMKE) θα υποστηρίξει εταιρείες στην ολλανδική βιομηχανία παραγωγής ηλιακών συλλεκτών, μπαταριών και ηλεκτρολύσεων για παραγωγή υδρογόνου.

Αυτή η νέα επιδότηση στοχεύει να μειώσει την εξάρτηση της Ολλανδίας από άλλες χώρες για την προμήθεια αυτών των εξαρτημάτων.

Έχει ανοίξει μια διαβούλευση έως τις 3 Μαρτίου 2024 και είναι προσβάσιμη εδώ (στα Ολλανδικά). Η διαβούλευση στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους όρους της επιδότησης, τη διάρκειά της και το ύψος της επιδότησης, μεταξύ άλλων.

Η ανακοίνωση και των δύο προγραμμάτων έρχεται μόλις εβδομάδες αφότου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησαν σε νέους κανονισμούς για την ενίσχυση της βιομηχανίας παραγωγής ηλιακής ενέργειας της περιοχής με τον νόμο Net Zero Industry Act (NZIA).

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης