Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Μυτιληναίος: Dual listing με εισαγωγή στο FTSE 100 του Λονδίνου σε 12 με 18 μήνες - Αύξηση 10% στα κέρδη για το α΄τρίμηνο του 2024

Μυτιληναίος: Dual listing με εισαγωγή στο FTSE 100 του Λονδίνου σε 12 με 18 μήνες - Αύξηση 10% στα κέρδη για το α΄τρίμηνο του 2024
Σε συνεχή αναπτυξιακή τροχιά με οδηγό τις συνέργειες μεταξύ Ενέργειας και Μεταλλουργίας
Σχετικά Άρθρα

Την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εντός των επόμενων 12 - 18 μηνών ανακοινώνει η Μυτιληναίος διατηρώντας παράλληλα την παρουσία της στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

Την ίδια ώρα ο όμιλος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του α΄τριμήνου του 2024 με αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά δικαιώματα μειοψηφίας κατά 10% στα 158 εκατ. ευρώ και 12% στο EBITDA που ανήλθε στα 252 εκατ. ευρώ.

Έτσι η Μυτιληναίος αποδεικνύει από το α΄τρίμηνο, ότι το μοντέλο που έχει επιλέξει μπορεί και επιτυγχάνει τους στόχους των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από τη συγκυρία της αγοράς.

Η MYTILINEOS Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη Α’ τριμήνου 2024:

- 10% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €158 εκατ. έναντι €143 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,141, αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

- 12% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €252 εκατ., έναντι €225 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023.

- O Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.143 εκατ., σε σύγκριση με €1.358 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023, μία μείωση ~16%, αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.

- Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €1.592 εκατ., μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους €607εκατ., που αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse debt).

- Το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο ~1,6x, επίπεδο εφάμιλλο εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στις αναβαθμίσεις από τις FITCH και S&P, με την MYTILINEOS Energy & Metals να βρίσκεται ένα βήμα πριν το επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας.

Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλών επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2023, η MYTILINEOS στο ξεκίνημα του 2024 παραμένει σταθερά σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με το αδύναμο περιβάλλον τιμών, την εντεινόμενη γεωπολιτική ένταση, η οποία έχει άμεσα αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας, ενόσω τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν ακόμα στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Μοχλός ανάπτυξης παραμένει το επιχειρηματικό μοντέλο που χαρακτηρίζει τη MYTILINEOS, το οποίο βασίζεται στις πανίσχυρες συνέργειες που απορρέουν από την συνύπαρξη των κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, αλλά και την ικανότητα της MYTILINEOS να υλοποιεί επενδύσεις υψηλής απόδοσης, διατηρώντας παράλληλα τη μόχλευση και το επιχειρηματικό ρίσκο σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.


ΠΙΝΑΚΑΣ_1_1.png
Όπως αναμενόταν, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε αισθητά χαμηλότερα (-16%) , λόγω της αισθητής αποκλιμάκωσης των τιμών Φ.Α., Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά και των μετάλλων.

Είναι η πρώτη φορά μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό της MYTILINEOS το 2022, που η εταιρεία είχε να αντιμετωπίσει σοβαρές εξωτερικές αντιξοότητες (headwinds), οι οποίες στην κυριολεξία «δοκίμασαν» τις αντοχές του synergistic Model of Energy and Metals. Τα αποτελέσματα, δικαίωσαν τον ιστορικό αυτό μετασχηματισμό: Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση, κατά 12%, στα €252 εκατ. έναντι €225 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2023, επωφελούμενα από τη σταθερή αύξηση της κερδοφορίας του Κλάδου Ενέργειας και ιδιαίτερα της δραστηριότητας των ΑΠΕ. Τα παραπάνω οδήγησαν στην ουσιαστική ενίσχυση του περιθωρίου κέρδους, σε επίπεδο EBITDA, κατά ~5,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 22%, , επιβεβαιώνοντας τη στιβαρότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της MYTILINEOS, το οποίο παράγει σταθερά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, ανεξαρτήτως του επιπέδου των τιμών ενέργειας.

Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση στα €158εκ (+10%), επίδοση που συνιστά ρεκόρ Α’ Τριμήνου σε επίπεδο κερδοφορίας. Η επίδοση αυτή επετεύχθη με οδηγό τις ΑΠΕ, συνεπικουρούμενη τόσο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει ενισχυθεί από τη λειτουργία της νέας μονάδας 826MW, όσο και από τις σταθερά υψηλές επιδόσεις του Κλάδου Μεταλλουργίας. Η MYTILINEOS, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, έχει πλέον θέσει τις βάσεις για να εδραιώσει την κερδοφορία της, σταθερά, σε επίπεδα άνω του €1 δισ. και εισέρχεται σε μια νέα φάση ισχυρής ανάπτυξης.

Ο Κλάδος της Ενέργειας κατάφερε να αυξήσει την κερδοφορία του σε επίπεδο EBITDA κατά 22% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, με κινητήριο μοχλό την M Renewables. Η MYTILINEOS ευνοήθηκε επίσης σημαντικά και από τη δραστηριότητα παραγωγής ενέργειας, και συγκεκριμένα από τη σημαντική συνεισφορά της νέας μονάδας H-CLASS 826MW, η οποία επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση, είναι πλέον ο πιο αποδοτικός χρήστης φυσικού αερίου της χώρας, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην αυξημένη παραγωγή της MYTILINEOS σε σύγκριση με τα επίπεδα του Α’ τριμήνου του 2023.

Παρά τη σημαντική πτώση των premia, σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά επίπεδα, ο Κλάδος Μεταλλουργίας προσέγγισε τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κερδοφορίας του Α’ τριμήνου του 2023. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην έγκαιρη ανάληψη δράσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας αναφορικά τόσο με την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας €/$ όσο και για τον έλεγχο του κόστους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις συνέργειες κομβικής σημασίας που προσφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, διατηρούν την MYTILINEOS μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως. Η θέση της Εταιρείας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και να παγιωθεί στο πρώτο τεταρτημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους, τόσο λόγω της μετάβασης σε λιγότερο ρυπογόνες πηγές ενέργειας, όσο και από την πρόσφατη εξαγορά της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ (πλέον Ευρωπαϊκοί Βωξίτες), η οποία ενισχύει το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής της MYTILINEOS.

Αναφορικά με την δραστηριότητα των κατασκευών έργων υποδομής (συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας Παραχωρήσεων), τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €3 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2024, από €5 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2023, λόγω συγκυριακής φάσης λήξης και παράδοσης κάποιων εκτελούμενων μεγάλων έργων και έναρξης νέων σε πρόδρομη φάση. Σήμερα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, ξεπερνάει το € 1 δισ. (περιλαμβάνει μόνο το ποσοστό της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ,  όπου αφορά σε κοινοπραξίες) . Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι θετικές, με ιδιαίτερη ανάπτυξη και ιδιωτικών έργων, και το 2024 αναμένεται η πρώτη θετική  επίδραση από την ενοποίηση των ετήσιων αποτελεσμάτων της 100% κατασκευαστικής θυγατρικής METKA ATE.     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ_2_1.png
Ο Κλάδος Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €904 εκατ. που αντιστοιχεί σε 79% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας μείωση κατά 19% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2023. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), με οδηγό την M Renewables, διαμορφώθηκαν στα €184 εκατ. αυξημένα κατά 22% έναντι €150 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2023.

H MYTILINEOS Energy & Metals τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως μία κορυφαία και ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία, με διεθνή παρουσία σε όλο το φάσμα της ενέργειας (M Renewables, M Energy & Generation Management, M Energy Customer Solutions, M Integrated Supply & Trading και M Power Projects).

ΠΙΝΑΚΑΣ_3_1.png
Η συνολική δυναμικότητα του ώριμου και εν λειτουργία παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της M Renewables, που επεκτείνεται δυναμικά και στις πέντε ηπείρους, είναι πλέον της τάξεως των ~4,8 GW, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και μία σειρά έργων σε αρχικό και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης, δυναμικότητας περίπου ~5,7 GW, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS πλέον ξεπερνά τα 10 GW, στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024.

Η παραγωγή ενέργειας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 779 MW στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024, ανήλθε σε 325 GWhs. Από αυτές, οι 182 GWhs παρήχθησαν από ΑΠΕ εντός Ελλάδος και οι υπόλοιπες 143 GWhs από ΑΠΕ του εξωτερικού.

Η ΜYTILINEOS, συνεχίζοντας με αποτελεσματικότητα το Asset Rotation Plan, προχώρησε πρόσφατα, σε μία συμφωνία στρατηγικής σημασίας για την Εταιρεία, η οποία αφορά στη διάθεση έργων συνολικής ισχύος ~2GW στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία (503MW), τη Ρουμανία (516MW), την Κροατία (445MW) και τη Βουλγαρία (500MW).
Το επιτυχημένο Asset Rotation Plan επιτρέπει στην MYTILINEOS να συνεχίζει απρόσκοπτα την ανάπτυξη της κερδοφορίας της M Renewables, παρά το σημερινό περιβάλλον επιτοκίων, κάνοντας ταυτόχρονα ορθή χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η Εταιρεία διαθέτει ένα αυτοχρηματοδοτούμενο μοντέλο ανάπτυξης των ΑΠΕ, διατηρώντας ταυτόχρονα χαμηλά επίπεδα μόχλευσης και εξαιρετικό πιστωτικό προφίλ.

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS που αναπτύσσεται εντός Ελλάδος, συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου σκέλους (~300MW) των ~1,5GW φωτοβολταϊκών πάρκων, αξιοποιώντας πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF), τα οποία ξεκινήσαν να εισέρχονται σταδιακά σε λειτουργία. Παράλληλα, εντός του 2024 ξεκίνησε η κατασκευή του δεύτερου σκέλους του ελληνικού χαρτοφυλακίου, δυναμικότητας ~700 MW. Όσον αφορά στο διεθνές χαρτοφυλάκιο, η MYTILINEOS, σήμερα, κατασκευάζει πάνω από 1,3GW φωτοβολταϊκά έργα εκτός Ελλάδος, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ενεργειακής Μετάβασης, μέσω της στροφής προς τις ΑΠΕ, καθώς και της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που υιοθέτησε η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια, η MYTILINEOS προχώρησε, τον Απρίλιο του 2024, σε σύναψη διμερούς συμφωνίας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον όμιλο Καράτζη, για την παραγωγή ενέργειας συνολικής ισχύος 210MW, ενισχύοντας έτσι το “πράσινο” χαρτοφυλάκιο της. Ο προσανατολισμός της Εταιρείας προς την έντονη παρουσία στην αγορά των PPAs αναμένεται να ενταθεί σημαντικά όσο «ωριμάζει» η αγορά, ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων εγκαταστάσεων Φ/Β πάρκων της εταιρείας σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, συνεχίζεται απρόσκοπτα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ιταλία, και τη Ρουμάνια, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα €245 εκατ.

ΠΙΝΑΚΑΣ_4_1.png
Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου του 2024, οι τιμές του φυσικού αερίου (ΦΑ) στην Ευρώπη υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, πριν αρχίσουν να ενισχύονται εκ νέου το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο 1ο τρίμηνο 2024 κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2023.

Η συνολική παραγωγή της MYTILINEOS, εντός Ελλάδος, τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 2,2 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 18% της συνολικής ζήτησης. Αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες, οι τρείς σταθμοί συνδυασμένου κύκλου (CCGTs) και ο ένας σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (CHP), παρήγαγαν αθροιστικά ~2 TWh. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει περίπου 17% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 49% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου, από 27% που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Η συνολική παραγωγή από θερμικές μονάδες στο Α’ τρίμηνο του 2024, κυμάνθηκε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (+150%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, μεταξύ άλλων, και λόγω της συνεισφοράς που είχε η νέα μονάδα CCGT (826 MW), η οποία συμμετείχε κατά >50%, στο σύνολο της θερμικής παραγωγής της MYTILINEOS στο Α’ τρίμηνο του 2024. H νέα μονάδα CCGT έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της σε μία κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης προς ένα ενεργειακό μείγμα με σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Τα παραπάνω, εν όψει των αυξημένων αναγκών της χώρας τα επόμενα έτη, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης και ευελιξίας των μονάδων της Εταιρείας και την προμήθεια ΦΑ σε ανταγωνιστικές τιμές, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την κερδοφορία της τα επόμενα έτη.  

ΠΙΝΑΚΑΣ_MYTILINEOS__Προμήθεια_ΗΕ_ΦΑ.png

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΣΥΝΟΛΟ_ΜΕΤΡΗΤΩΝ.png 
Κατά τη διάρκεια του 2024, πέραν των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων, η MYTLINEOS συνέχισε να προωθεί σταθερά τους στρατηγικούς της στόχους μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης μιας σειράς εξαγορών όπως των εταιρειών EfAEnergy και Volterra (τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού), που ενδυναμώνουν περαιτέρω τον ενεργειακό πυλώνα της Εταιρείας και αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την καθετοποίηση στη λιανική αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και ενέργειας.

Ως εκ τούτου, στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024, η MYTILINEOS εκπροσωπεί πλέον 550 χιλιάδες μετρητές ηλεκτρισμού και φυσικού αέριου, ενώ το μερίδιό της στην αγορά ηλεκτρισμού τον Μάρτιο του 2024 ξεπέρασε το 17% (μερίδια ΕΧΕ). Το επόμενο διάστημα, η MYTILINEOS στοχεύει να ξεπεράσει το 25% της ελληνικής κατανάλωσης, συνυπολογίζοντας και την εκπροσώπηση του Αλουμινίου της Ελλάδος, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο «πράσινο» utility με διεθνή παρουσία. Έχοντας αξιοποιήσει την καθετοποίηση της λειτουργίας της Εταιρείας στον Κλάδο Ενέργειας, η MYTILINEOS εδραιώνεται πλέον ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας της νέας εποχής.

Ταυτόχρονα, η MYTILINEOS, πέραν της ελληνικής αγοράς, έχει επιτύχει μεγάλη διείσδυση και σε άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης όσον αφορά στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, στο πλαίσιο άλλωστε και της συνολικής περαιτέρω διεθνοποίησής της Εταιρείας. Έχοντας δεσμεύσει τις περισσότερες χρονοθυρίδες εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας για τα επόμενα έτη, και αυξάνοντας σταθερά τους όγκους που εμπορεύεται, η MYTILINEOS σταδιακά εδραιώνεται στη διεθνή αγορά φυσικού αερίου τόσο στα Βαλκάνια, όσο και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη, διασφαλίζοντας ανταγωνιστικές τιμές στην προμήθεια ΦΑ, με το όφελος να διαχέεται, μέσω του συνεργατικού μοντέλου της Εταιρείας, σε όλες τις δομές της MYTILINEOS.

ΠΙΝΑΚΑΣ_5_1.png
Ο Τομέας M Power Projects, εστιάζοντας σε έργα που προωθούν τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύει συνεχώς τη διεθνή του παρουσία εκτελώντας σήμερα 35 έργα σε 11 διαφορετικές χώρες.

Στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα €1,4 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο ανέρχεται στα €1,7 δισ., εκ των οποίων το 10% αφορά σε έργα στην Ελλάδα, το 24% στην Πολωνία και το 45% στο Ηνωμένο Βασίλειο, δραστηριότητα η οποία αναμένεται να σημειώσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η Εταιρεία, διαθέτοντας την τεχνογνωσία που απαιτείται για έργα υψηλών απαιτήσεων, στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση των σημαντικών προοπτικών που ανοίγονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρέπει τέλος να υπογραμμιστεί ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας του Τομέα M Power Projects προέρχεται από τη δραστηριότητα στον τομέα των δικτύων, όπου υπάρχει καταρχήν απόφαση του Top Management της Εταιρείας, για ενίσχυση του κεφαλαιακά με νέες υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό (Ελλήνων κυρίως) εξειδικευμένων μηχανικών ενόψει (και σε συνέργεια με την M Renewables) για μία τουλάχιστον χρυσή δεκαετία στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ_6_1.png


ΠΙΝΑΚΑΣ_7_1.png

Η μέση τιμή του αλουμινίου (LME 3M) το Α’ Τρίμηνο του 2024, διαμορφώθηκε στα 2.241$/τόνο, από 2.438$/τόνο το Α’ Τρίμηνο του 2023, σημειώνοντας μείωση 9%. Το τελευταίο διάστημα οι τιμές του μετάλλου κινούνται σταθερά ανοδικά, ξεπερνώντας το επίπεδο των 2.600$/τόνο, τροφοδοτούμενες τόσο από την ανάκαμψη της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Κίνα όσο και λόγω των πρόσφατων κυρώσεων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ρωσικό αλουμίνιο.

Τα premia της κολόνας αλουμινίου αποκλιμακώθηκαν περαιτέρω στο Α’ τρίμηνο του 2024 με τη μέση τιμή να βρίσκεται στα επίπεδα των $400/τόνο, από >$600/τόνο την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Παρά την υποχώρησή τους, τα premia της κολόνας αλουμινίου κινούνται και πάλι ανοδικά, κυρίως λόγω της μειωμένης ευρωπαϊκής παραγωγής αλουμινίου, η οποία παραμένει μια σημαντικά ελλειμματική αγορά, με τις περισσότερες ανάγκες της να καλύπτονται από εισαγωγές από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες πλέον αρχίζουν να τίθενται εν αμφιβόλω.

Ο δείκτης API της αλουμίνας, σημείωσε μικρή αύξηση κατά 2% το Α’ Τρίμηνο του 2024 στα 367$/τόνο.

Παρά το σχετικά αδύναμο περιβάλλον στην αγορά αλουμινίου, η MYTILINEOS, με έγκαιρη ανάληψη δράσεων, καταφέρνει να διατηρεί την κερδοφορία της κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα που σημειώθηκαν το προηγούμενο έτος. Η MYTILINEOS, μεταξύ άλλων, έχει καταφέρει την κατοχύρωση ευνοϊκών τιμών LME, ισοτιμίας €/$, καθώς και τον έλεγχο του κόστους, που σε συνδυασμό με τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η συνύπαρξη των Κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, οδηγούν στην επίτευξη υψηλού περιθωρίου κέρδους και ως εκ τούτου στη διατήρηση της MYTILINEOS μεταξύ των ανταγωνιστικότερων παραγωγών αλουμινίου και αλουμίνας παγκοσμίως.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και το 2024, αν δεν υπάρχει σοβαρή επιδείνωση στα διάφορα ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα, η εταιρεία αναμένεται να βελτιώνει ακόμα περισσότερο τις επιδόσεις της στα υπόλοιπα τρίμηνα του 2024. Όπως κάθε χρόνο, λεπτομερείς ανακοινώσεις για το συνολικό guidance του έτους, θα δοθεί από τον Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στις 4 Ιουνίου 2024. 


Ανακοίνωση Στρατηγικής Ανασκόπησης

Έχοντας σταθερά και επανειλημμένως υπερβεί τους μεσοπρόθεσμους αλλά και τους στρατηγικούς της στόχους, η MYTILINEOS Energy & Metals (“MYTILINEOS”) έχει ξεκινήσει μία ανασκόπηση και αξιολόγηση των στρατηγικών της επιλογών, σε συνεργασία με τους  χρηματοοικονομικούς, νομικούς και φορολογικούς της συμβούλους, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Στο πλαίσιο αυτής της εκτενούς στρατηγικής ανασκόπησης, η MYTILINEOS θα αξιολογήσει διάφορες οργανικές και μη ευκαιρίες ανάπτυξης, το μοντέλο κατανομής κεφαλαίου της (capital allocation), την βέλτιστη δομή ισολογισμού της (capital structure) και την προσφορότερη δομή διαπραγμάτευσης των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά (listing structure).

H MYTILINEOS δεσμεύεται για περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη, αξιοποιώντας την παγιωμένη και διαφοροποιημένη γεωγραφικά παρουσία της και στηριζόμενη πάντα στην Ελληνική της κληρονομιά, την εφευρετικότητα και το επιχειρηματικό της πνεύμα, στo πλαίσιo ενός ισχυρού περιβάλλοντος εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η MYTILINEOS εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής των μετοχών της σε διεθνές χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, εντός των επόμενων 12-18 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και πιο διαφοροποιημένη και διεθνή γεωγραφική παρουσία της και στοχεύοντας στην αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής προς όφελος των επενδυτών. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής αξιολόγησης, η MYTILINEOS παραμένει προσηλωμένη στη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με σημαντικές και εύρωστες δραστηριότητες στην Ελλάδα, τη δημιουργία φορολογικών εσόδων και με την προσδοκία να διατηρήσει την παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου η MYTILINEOS είναι εισηγμένη από το 1995.

Η MYTILINEOS έχει επιτύχει έναν σημαντικό μετασχηματισμό στη διάρκεια των τελευταίων ετών, που αναδεικνύεται και μέσω των εσόδων και της κερδοφορίας που αυξήθηκαν πλέον σε επίπεδα μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας. H MYTILINEOS επιδιώκει να ενδυναμώσει περαιτέρω το ήδη ευρύ διεθνές βεληνεκές της καθώς και την ήδη δυνατή εγχώρια θέση της. Η εν λόγω αξιολόγηση των στρατηγικών της επιλογών, έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι η MYTILINEOS θα διατηρήσει την αναπτυξιακή της τροχιά, παραμένοντας  πλήρως ευθυγραμμισμένη, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με το μακροπρόθεσμο στρατηγικό της όραμα, μεγιστοποιώντας παράλληλα την αξία που δημιουργείται για τους μετόχους.

H Citigroup Global Markets Europe AG και η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της MYTILINEOS στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στρατηγικών της επιλογών.

H Clifford Chance LLP ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος.

Η Ζέπος & Γιαννόπουλος ενεργεί ως νομικός σύμβουλος ελληνικού δικαίου.

Η EY ενεργεί ως διεθνής φορολογικός σύμβουλος.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης