Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Pexapark: Στα βραχυπρόθεσμα PPAs στρέφεται η αγορά - Ισχυρή ζήτηση για συμβόλαια ενός έως πέντε ετών

Pexapark: Στα βραχυπρόθεσμα PPAs στρέφεται η αγορά - Ισχυρή ζήτηση για συμβόλαια ενός έως πέντε ετών

Τα συμβόλαια συντομότερης διάρκειας «ξεκλειδώνουν» μεγάλο αριθμό αγοραστών

 

Στροφή της αγοράς στα βραχυπρόθεσμα PPAs διάρκειας ενός έως πέντε ετών, διαβλέπει ο εξειδικευμένος οίκος Pexapark, με πρόσφατη μελέτη του στην οποία διαπιστώνει ότι τα βραχυπρόθεσμα ΡΡΑ για υφιστάμενα πάρκα ΑΠΕ αυξήθηκαν σημαντικά το 2023 σε σχέση με το 2022, ενώ περίπου το μισό των συμφωνιών αυτών έγινε στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τη μελέτη η αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην αγορά μετά την ενεργειακή κρίση, με την απότομη αύξηση των τιμών το 2022 και την πτώση που ακολούθησε, έχουν καταστήσει επιφυλακτικούς τους εν δυνάμει αγοραστές ενέργειας με ΡΡΑ, έναντι των κλασικών συμβολαίων διάρκειας δέκα ετών.

Μάλιστα η Pexapark εκτιμά ότι το 2024 θα ενισχυθεί η τάση για τη σύναψη συμβολαίων αγοράς ηλεκτρισμού διάρκειας ενός έως πέντε 5 ετών, λόγω του πολλαπλού οφέλους που προσφέρουν ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς.
Σύμφωνα με τη μελέτη, τα συμβόλαια συντομότερης διάρκειας μπορούν να «ξεκλειδώσουν» ένα μεγάλο αριθμό αγοραστών, κυρίως εταιρίες των οποίων οι ανάγκες προμήθειας ρεύματος υπολογίζονται σε μικρότερες χρονικές περιόδους και εκ των πραγμάτων αποκλείονται από τα κλασικά δεκαετή ΡΡΑ ή επιλέγουν να μην συμμετάσχουν στην αγορά αυτή.

Πλεονέκτημα η ευελιξία

Εξάλλου, πολλές εταιρίες κοινής ωφέλειας είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ως 5 χρόνια. Παράλληλα, η βραχύτερη διάρκεια των συμβολαίων προμήθειας δίνει πλεονέκτημα ευελιξίας τόσο στους πωλητές ενέργειας, όσο και στους αγοραστές και τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Σύμφωνα με την Pexapark, η βελτιστοποίηση του οφέλους για όλους τους εμπλεκόμενους μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός μείγματος μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων συμβάσεων PPΑs, καθώς τα spread μεταξύ των συμβολαίων βραχείας και μακράς διάρκειας παραμένουν και ακόμα και μία απόκλιση της τάξης των 0,5 ευρώ/MWh μπορεί να αποτελεί μεγάλη διαφορά για μεγάλους καταναλωτές ενέργειας, όσον αφορά στις οικονομίες κλίμακος.

Ας σημειωθεί ότι τα βραχυπρόθεσμα PPA (short term PPAs) μπορεί να αφορούν σε εβδομάδες, σε μήνες, σε 1 χρόνο ως και 5 έτη. Τα περισσότερα συνάπτονται για την προμήθεια ηλεκτρισμού από υφιστάμενα έργα ΑΠΕ και σπανίως για την απορρόφηση μελλοντικής παραγωγής ενέργειας από πάρκα που θα κατασκευαστούν, καθώς οι τράπεζες εμφανίζονται σχετικά απρόθυμες να χορηγήσουν δάνεια με ελκυστικά επιτόκια για έργα με βραχυχρόνια ΡΡΑ.

Τριετή ΡΡΑ στη Βρετανία

Ωστόσο σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, το 2023 τα δεδομένα αυτά άρχισαν να αλλάζουν. Στη Βρετανία, η OVO Energy υπέγραψε τρία διαφορετικά τριετή ΡΡΑ συνδεδεμένα με έργα τα οποία δεν είχαν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρισμού. Ταυτόχρονα αυξήθηκε η δραστηριότητα σε συμβάσεις διάρκειας από 1 ως 5 χρόνια για την προμήθεια ηλεκτρισμού από υφιστάμενες ΑΠΕ, κυρίως στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιρλανδία , τη Δανία και την Ισπανία, τις χώρες δηλαδή που έχουν και τη μεγαλύτερη παράδοση στην αγορά των ΡΡΑ.

Από την άλλη πλευρά, το 2023, τα πιο πολύπλοκα εργαλεία της αγοράς, μέσω δυναμικών στρατηγικών πώλησης ενέργειας, με συμβόλαια διάρκειας μερικών εβδομάδων ως λίγων μηνών δέχθηκαν ένα ισχυρό πλήγμα από την εφαρμογή των έκτακτων φόρων στα υπερκέρδη, που επέβαλαν πολλές χώρες στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης.
Γενικότερα πάντως, η ενεργειακή κρίση με την τεράστια αύξηση των τιμών ηλεκτρισμού το 2022 και την πτώση που ακολούθησε από το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και μετά, σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό και την άνοδο των επιτοκίων έχουν επηρεάσει σημαντικά την αγορά. Πολλοί καταναλωτές ενέργειες που έσπευσαν να συνάψουν μακροχρόνιες συμβάσεις όταν οι τιμές του ηλεκτρισμού ήταν σε υψηλά επίπεδα, έχουν βρεθεί τώρα να πληρώνουν το ρεύμα πολύ ακριβότερα από τους ανταγωνιστές τους που προμηθεύονται σε τιμές αγοράς.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης