Ενέργεια

ΔΕΗ:Στα 459 εκατ. ευρώ (+64%) τo επαναλαμβανόμενo EBITDA το α΄ τρίμηνο το 2024 - Κέρδη 122 εκατ (+67%) - Επενδύσεις 501 εκατ

ΔΕΗ:Στα 459 εκατ. ευρώ (+64%) τo επαναλαμβανόμενo EBITDA το α΄ τρίμηνο το 2024 - Κέρδη 122 εκατ (+67%) - Επενδύσεις 501 εκατ
Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €501 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στη Ρουμανία, με σημαντική άνοδο να καταγράφεται στις δραστηριότητες της Διανομής και των ΑΠΕ σύμφωνα με τη στρατηγική της ΔΕΗ για αύξηση της συμμετοχής της καθαρής ενέργειας στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής της και την ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής

Ισχυρά αποτελέσματα κατέγραψε το πρώτο τριμήνο του 2024 η ΔΕΗ. Συγκεκριμένα σημείωσε

• Εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ ύψους 4,7GW με εξασφαλισμένα έργα 2,8 GW για την επίτευξη του στόχου των 8,9GW το 2026
Μείωση των εκπομπών CO2 (Scope 1) κατά 18% με μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 27% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2023
Επενδύσεις ύψους €420 εκατ. σε έργα ΑΠΕ και Διανομής μετατρέποντας τη ΔΕΗ σε μια πιο «πράσινη» εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας με σύγχρονα δίκτυα
• Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση παρά την επιτάχυνση των επενδύσεων με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 2x
• Αναβάθμιση των προοπτικών για το 2024 με εκτίμηση για επαναλαμβανόμενο EBITDA στα €1,8δισ.

ΔΕΗ_4.JPG

 

Βασικά γεγονότα του α΄ τριμήνου 2024

Η ΔΕΗ ξεκίνησε δυναμικά το 2024, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις για ένα ακόμη τρίμηνο.

Η μείωση των λειτουργικών κινδύνων συνεχίστηκε για ένα ακόμη τρίμηνο με σημαντική πρόοδο σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023 όσον αφορά στην ισχύ ΑΠΕ, στις επενδύσεις και στο ανθρακικό αποτύπωμα της ΔΕΗ.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €501 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στη Ρουμανία, με σημαντική άνοδο να καταγράφεται στις δραστηριότητες της Διανομής και των ΑΠΕ σύμφωνα με τη στρατηγική της ΔΕΗ για αύξηση της συμμετοχής της καθαρής ενέργειας στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής της και την ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και στη δραστηριότητα της Διανομής ανήλθαν €420 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 123% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς από την Ρουμανία.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ ανήλθε σε 4,7GW στο τέλος Μαρτίου 2024, με τα έργα σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή να ανέρχονται σε 2,8GW, που αντιστοιχεί περίπου στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026.

Επιπλέον, η ένταση εκπομπών Scope 1 βελτιώθηκε κατά 24% (0,50 τόνοι CO2/MWh από 0,65 CO2/MWh), κυρίως λόγω της μειωμένης παραγωγής από λιγνίτη και της ενίσχυσης της παραγωγής από ΑΠΕ.

 

Οικονομικές επιδόσεις

Σημαντικά αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το α’ τρίμηνο 2024 με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €459 εκατ., αυξημένα κατά 64% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2023, λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων της Διανομής, της βελτίωσης της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και της προσθήκης των  δραστηριοτήτων στη Ρουμανία.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €122 εκατ. έναντι €73 εκατ. το α’ τρίμηνο 2023, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας και της συνεισφοράς των δραστηριοτήτων στην Ρουμανία.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €86 εκατ. έναντι €51 εκατ. το α’ τρίμηνο 2023.  

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση παρά την επιτάχυνση των επενδύσεων. Η ΔΕΗ διατήρησε τον δείκτη Καθαρό χρέος/LTM PF EBITDA τον Μάρτιο 2024 στο 2x, πολύ χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που έχει θέσει, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε €3.377 εκατ. στις 31.03.2024.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Η ΔΕΗ ξεκίνησε το έτος δυναμικά με ισχυρή λειτουργική κερδοφορία η οποία μας επιτρέπει να αναβαθμίσουμε τις προοπτικές μας για το 2024. Έχουμε αυξήσει τις επενδύσεις μας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στη δραστηριότητας της Διανομής σύμφωνα με το στόχο μας να γίνουμε ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας, κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του Στρατηγικού πλάνου που παρουσιάσαμε τον Ιανουάριο στο Capital Markets Day, αξιοποιώντας το επιχειρηματικό μας μοντέλο με παρουσία στην παραγωγή αλλά και την διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο μας προσφέρει ανθεκτικότητα σε περιόδους μεταβλητότητας καθώς και ευκαιρίες για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δραστηριότητές μας και να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας.»

 

Προοπτικές για το 2024

Για το 2024, η ΔΕΗ αναβαθμίζει τον στόχο για επαναλαμβανόμενο EBITDA στα €1,8δισ., σε συνέχεια των ισχυρών αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου 2024 και παρά την συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.  

Δραστηριότητα Εμπορίας

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,2% το α’ τρίμηνο 2024[1], σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Στην Ρουμανία, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,9% το α’ τρίμηνο 2024[2] έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2023.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στην Ελλάδα μειώθηκε σε 51% το α’ τρίμηνο 2024 από 61% το α’ τρίμηνο 2023, κυρίως λόγω της μείωσης του μεριδίου στους πελάτες Υψηλής Τάσης σε συνέχεια της λήξης των προϋπαρχόντων σταθερών τιμολογίων. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το αντίστοιχο μέγεθος μειώθηκε σε 51% τον Μάρτιο 2024 (από 61% τον Μάρτιο 2023), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 23% (από 84%) στην Υψηλή Τάση, 39% (από 34%) στη Μέση Τάση και 63% (από 65%) στη Χαμηλή Τάση[3]. Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 16%[4].

 

Δραστηριότητα Παραγωγής

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην Ελλάδα μειώθηκε σε 33% το α’ τρίμηνο 2024 από 39% το α’ τρίμηνο 2023. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη χαμηλότερη παραγωγή από λιγνιτικές μονάδες καθώς η ΔΕΗ συνεχίζει την υλοποίηση του πλάνου της για την πλήρη απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού της μείγματος μέχρι το 2026. Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή από ΑΠΕ (αιολικά/ηλιακά) διαμορφώθηκε σε 14% παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το α' τρίμηνο 2023 (14%).

Η μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας συνεχίστηκε με μείωση των εκπομπών CO2 (Scope 1) κατά 18% η οποία οδήγησε σε βελτίωση της έντασης εκπομπών CO2 σε 0,50 τόνους ανά παραγόμενη MWh από 0,65 τόνους ανά παραγόμενη MWh το α’ τρίμηνο του 2023.

Δραστηριότητα Διανομής  

Η ΔΕΗ επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση της δραστηριότητας διανομής και στη βελτίωση των επιδόσεών της.

Αν και καταγράφηκε ελαφρά επιδείνωση σε ορισμένους δείκτες επιδόσεων το α’ τρίμηνο 2024 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, αυτό δεν σηματοδοτεί αλλαγή στη θετική τάση της προηγούμενης περιόδου, δεδομένων των σημαντικών επενδύσεων που υλοποιούμε για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία. Συγκεκριμένα, στην Ρουμανία, ο δείκτης SAIDI μειώθηκε στα 18 λεπτά (από 20 λεπτά) και στην Ελλάδα αυξήθηκε στα 26 λεπτά (από 24 λεπτά). Ο δείκτης SAIFI παρέμεινε σταθερός στην Ελλάδα σε 0,3 φορές και στην Ρουμανία αυξήθηκε οριακά σε 0,6 φορές (από 0,5 φορές).

Η διείσδυση των έξυπνων μετρητών είναι ήδη αρκετά υψηλή στη Ρουμανία και συνεχίζει να αυξάνεται (48%), ενώ στην Ελλάδα (11%) αναμένεται να επιταχυνθεί παράλληλα με την ευρύτερη εγκατάσταση τους στη χώρα.

Η ένταξη των σταθμών ΑΠΕ έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, μετά τη σημαντική ανάπτυξη των προηγούμενων ετών που καταγράφηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα.  Όσον αφορά στα μεγέθη, 185MW συνδέθηκαν στο δίκτυο στην Ελλάδα έναντι 267MW το α’ τρίμηνο του 2023, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη στη Ρουμανία διαμορφώθηκαν σε 60MW και 70MW. 

Τηλεπικοινωνίες

 

Στην ανάπτυξη του Fiber-to-the-home, το πλάνο προχωράει έχοντας φτάσει σε 185.000 σπίτια στην Αττική στο τέλος Μαρτίου 2024. Στόχος είναι το δίκτυο FTTH να φτάσει σε 500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο τέλος του 2024 και σε 1,7 εκατ. το 2025.  

 

E-mobility

Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, μέσω της ΔΕΗ blue, κατέχουμε ηγετικό μερίδιο αγοράς 35% στα δημόσια σημεία φόρτισης στην Ελλάδα, έχοντας 2.090 σημεία στο τέλος του α’ τριμήνου του 2024, αύξηση κατά 44% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Στην Ρουμανία, συνεχίζουμε την ανάπτυξη των σημείων φόρτισης έχοντας φτάσει τα 400 σημεία έναντι 292.

ΔΕΗ1_4.JPG


ΔΕΗ2_4.JPG
ΔΕΗ3_3.JPG


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης