Τελευταία Νέα
Αφιέρωμα ΑΠΕ

Όμιλος Intrakat: Ισχυρά εστιασμένος στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Όμιλος Intrakat: Ισχυρά εστιασμένος στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Ο αναπτυξιακός προσανατολισμός του Ομίλου Intrakat παραμένει ισχυρά εστιασμένος στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση οδηγεί πολλές επιχειρήσεις να προσανατολιστούν σε νέους τομείς ανάπτυξης, επαναπροσδιορίζοντας τη στρατηγική τους και συμπεριλαμβάνοντας το ESG στον τρόπο λειτουργίας και τις δραστηριότητές τους. Έρευνες σχετικά με την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύουν τις ΑΠΕ ως έναν από τους ανερχόμενους τομείς ανάπτυξης και επενδύσεων, με αυξανόμενο αριθμό εταιρειών -ιδιαίτερα στον ευρύτερο κλάδο της ενέργειας–πετρελαιοειδών–φυσικού αερίου και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας-  να στρέφονται προς αυτές.

Στους στόχους και τις πολιτικές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και την προστασία του περιβάλλοντος, ο ρόλος και η χρήση των ΑΠΕ έχουν διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Πιο συγκεκριμένα, από 9.6% που ήταν το 2004, το μερίδιο ΑΠΕ επί της ακαθάριστης  κατανάλωσης ενέργειας αυξήθηκε σε 22,1% το 2020, ενώ τον Μάϊο  του 2022 προτάθηκε η αναθεώρηση του στόχου σε 40% σε 45% ως το 2030 στο πλαίσιο του πακέτου Fit for 55.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, ιδιαίτερα από το πετρέλαιο, αλλά και το φυσικό αέριο. Μάλιστα, έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, η Ε.Ε. έχει δεσμευθεί να απεμπλακεί πλήρως από το ρωσικό φυσικό αέριο ως το 2027, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, με την Ελλάδα να έχει την ευκαιρία να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας, καθώς έχει συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω της αφθονίας σε ανανεώσιμους πόρους (ηλιακή ακτινοβολία, άνεμος) στη  χώρα μας σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Εκτιμάται ότι η παραγωγή “πράσινης” ενέργειας θα οδηγήσει σε σημαντικότατη εξοικονόμηση κεφαλαίων  από την υποκατάσταση εισαγωγών φυσικού αερίου.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, είναι σημαντική η ανάληψη πρωτοβουλιών οι οποίες βοηθούν στην απανθρακοποίηση και τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Συνεπώς, ο αναπτυξιακός προσανατολισμός του Ομίλου Intrakat παραμένει ισχυρά εστιασμένος στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η νέα διοίκηση του Ομίλου προχωράει στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου αναπτυξιακού και επενδυτικού προγράμματος, το οποίο συνδέεται με την πράσινη μετάβαση, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αειφορία.


89_52.JPG


Ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ 1,8 GW, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 1 GW και σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Πάρκα συνολικής ισχύος 0,8 GW κατόπιν και της πρόσφατης ολοκλήρωσης από τον Όμιλο της εξαγοράς του 100% της εταιρείας DNC Energy, μέσω της οποίας προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιό του έργα Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 520MW, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης και ενισχύθηκε περαιτέρω τη θέση του στον κλάδο των ΑΠΕ. Επίσης, ο Όμιλος  από το 2021 έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες του και στην αδειοδότηση και ανάπτυξη 11 σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, συνολικής ισχύος 0,7 GW.

Αναλυτικότερα, αιολικό Πάρκο ισχύος 15MW το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί κατασκευαστικά εντός του Α’ εξαμήνου του 2022, λαμβάνοντας βεβαίωση λειτουργικής ετοιμότητας, έχει ήδη τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Αύγουστο. Αιολικά Πάρκα, συνολικής ισχύος 83 MW, βρίσκονται σε φάση κατασκευής και αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά ως το α’ εξάμηνο του 2024, ενώ ένα ακόμα Πάρκο, ισχύος 32ΜW, θα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία το 2025.

Επιπροσθέτως, έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση για έργα Φωτοβολταϊκών του Ομίλου, συνολικής ισχύος 370MW για τα οποία έχουν υποβληθεί πλήρη αιτήματα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ενώπιον του αρμόδιου Διαχειριστή, ενώ επιπλέον έργα ισχύος άνω των 120MW θα έχουν ολοκληρώσει την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση ως το τέλος του τρέχοντος έτους.

*O Όμιλος Intrakat αναπτύσσει συνεχώς τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ των πολλών έργων που αναλαμβάνει είναι και η κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης