Ξεπέρασαν τα 7 δισ ευρώ οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά την περίοδο 2010 με 2022 - Η δομή της αγοράς σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΦ

Ξεπέρασαν τα 7 δισ ευρώ οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά την περίοδο 2010 με 2022 - Η δομή της αγοράς σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΦ

Η διαμόρφωση των ποιοτικών στοιχείων της αγοράς και οι τάσεις

 

Το 28,2% όλων των νέων συνδέσεων φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα την περίοδο 2018-2022, σε επίπεδο ισχύος, αφορά σε Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), από τα περίπου 2.850 MW που συνδέθηκαν στο σύστημα το συγκεκριμένο διάστημα, τα 802,2 MW ανήκουν σε ΕΚΟΙΝ. Γενικότερα, από τις 6.030 αιτήσεις για ΕΚΟΙΝ (4.764,6 MW), τα περισσότερα ήταν για φωτοβολταϊκά (6.004 αιτήσεις για 4.721 MW). Από αυτά, τα 2.809 (2.276,4 MW) δεν μπορούν να συνδεθούν, ενώ άλλα 2.226 (1.824,8 MW) διατηρούνται σε εκκρεμότητα για μια πενταετία.

Οριστική προσφορά σύνδεσης έχουν 2.229 έργα (1.671,5 MW) και σύμβαση σύνδεσης τα 1.817 (1.347,1 MW) ενώ με ενεργές συνδέσεις είναι τα 1.231 (802,2 MW).

Γενικότερα, οι συνολικές επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα για το διάστημα 2010-2022 ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ, με την πλειονότητα να επενδύεται την τετραετία 2010-1013, ενώ έπειτα από μια νεκρή επενδυτικά περίοδο 2014-2018, η αγορά επανακάμπτει τα έτη 2019 με 2022. Η ανάπτυξη, ή και η ανάσχεση, της αγοράς είχε φυσικά αντίκτυπο και στις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τα φωτοβολταϊκά.

Στη νέα φάση ανάπτυξης, μετά το 2019, παρατηρούνται συγκριτικά λιγότερες θέσεις εργασίας, πρώτον διότι η είσοδος στην αγορά φωτοβολταϊκών πλαισίων μεγαλύτερης ονομαστικής ισχύος απαιτεί λιγότερα εργατικά χέρια, και, δεύτερον, γιατί την περίοδο 2012-2013 καταγράφεται σημαντική ανάπτυξη μικρών οικιακών συστημάτων τα οποία υποστηρίζουν συγκριτικά περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Τα χρόνια της ύφεσης, η πλειονότητα των άμεσων θέσεων εργασίας αφορά στη λειτουργία και συντήρηση των σταθμών.


Υψηλή προστιθέμενη αξία


Ωστόσο, η εγχώρια προστιθέμενη αξία φωτοβολταϊκών φτάνει στο 58%, σύμφωνα με τον ΣΕΦ, πολύ υψηλότερα από της αγορές της Κίνας και της Γερμανίας, όπου το ποσοστό είναι στο 42%. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αποτύπωση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών, όπως αυτή εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, και κυρίως από το 2010 και μετά οπότε και καταγράφεται ένας αξιοσημείωτος όγκος εγκατεστημένων συστημάτων, η συνολική εγχώρια προστιθέμενη αξία κινείται σε εύρος 53%-63% (σταθμισμένος μέσος όρος 2022 στο 58%). Αυτό αναλύεται ως εξής:

Ανάπτυξη και σχεδιασμός: 100% εγχώρια προστιθέμενη αξία
Φωτοβολταϊκά πλαίσια: 100% εισαγωγές
Αντιστροφείς: 100% εισαγωγές
Λοιπός εξοπλισμός: Η συντριπτική πλειονότητα των βάσεων στήριξης είναι εγχώριας παραγωγής. Στη χώρα παράγονται επίσης καλώδια, ηλεκτρικοί πίνακες και άλλος συναφής εξοπλισμός.
Κατασκευή και διασύνδεση: 100% εγχώρια προστιθέμενη αξία
Λειτουργία και συντήρηση για 20-25 έτη: 100% εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη του μεγέθους των φωτοβολταϊκών έργων, η αγορά κυριαρχείται από τους μικρομεσαίους επενδυτές. Ειδικότερα, από το σύνολο της πίτας, μόνο το 22% καταλαμβάνουν οι μεγάλες επενδύσεις, δηλαδή τα έργα πάνω από 1 MW. Περιορισμένο είναι και το μερίδιο των μικρών οικιακών ή εμπορικών συστημάτων, κάτω των 10 kW (κιλοβάτ), το οποίο μόλις που αγγίζει το 7%. Αντιθέτως, οι δύο μεσαίες κατηγορίες, δηλαδή των συστημάτων 10-250 kW και 250 -1.000 kW φτάνουν το 35% και 36% αντίστοιχα.

Σχετικά με τη μέση ισχύ των μικρών συστημάτων, η μείωση του μέσου μεγέθους που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, εξηγείται από το γεγονός ότι τα νέα συστήματα είναι για αυτοπαραγωγή και το εγκατεστημένο μέγεθος εξαρτάται από την κατανάλωση του αυτοπαραγωγού και όχι από την ανώτατη επιτρεπόμενη ισχύ (που ήταν 10 kWp στο παλιό πρόγραμμα της περιόδου 2009-2019). Όσον αφορά για τα συστήματα μέσης ισχύος 10-1.000 kWp, την πρώτη περίοδο ανάπτυξης, το μέσο μέγεθος των συστημάτων καθορίστηκε κυρίως από τα συστήματα κάτω των 100 kWp (λόγω σχετικών ρυθμίσεων), ενώ στη δεύτερη φάση ανάπτυξης από μεγαλύτερα συστήματα περί τα 500 kWp.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>