Βιομηχανία

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Η ακτινογραφία της αύξησης κερδοφορίας - Οι προοπτικές και η αποτίμηση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Η ακτινογραφία της αύξησης κερδοφορίας - Οι προοπτικές και η αποτίμηση
  •  H εταιρία έχει την δυνατότητα να μετακυλίει στις τελικές τιμές διεθνώς την αυξανόμενα κόστη άρα έχει αποκτήσει και την δυνατότητα καθορισμού τιμών (pricing power) στις διεθνείς αγορές.

 

To 2021 ξεκίνησε δυναμικά, σε συνέχεια του ισχυρού τελευταίου τριμήνου του 2020, με τη ζήτηση στους περισσότερους τομείς να επανέρχεται, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και να ξεπερνάει τα προ πανδημίας επίπεδα. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ανάκαμψη των αγορών του κατασκευαστικού κλάδου, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, οι οποίοι είχαν υστερήσει κατά την προηγούμενη χρήση, επηρεάζοντας θετικά κυρίως τον κλάδο αλουμινίου. Έτσι, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 16,5%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα έλασης αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων.

Η αισιοδοξία στις αγορές και η υψηλή ζήτηση, οδήγησαν σε ραγδαία άνοδο τις τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται σε 7.544 ευρώ ανά τόνο ,αύξηση 51,2% σε σχέση με το H1’20 και τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται σε 1.864 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 28,8% σε σχέση με το Η1΄20). Ο συνδυασμός του ανοδικού όγκου πωλήσεων και των τιμών των μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών στα 1.343,9 εκ. ευρώ για το H1’21, αυξημένο κατά 34,6% από τα 998,8 εκ. ευρώ του H1’20.

Συνοπτικά μπορεί να παρατηρήσει κανείς, ότι ναυαρχίδα του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ δικαιώθηκε από τα επενδυτικά προγράμματα καιτονοτόμων προϊόντων με αύξηση μεριδίων στις ευρωπαϊκές αγορές αλλά και δίεισδυση πλέον στην αγορά των ΗΠΑ με 8% του κύκλου εργασιών του αλουμινίου και 6% του χαλκού, βελτιώνοντας σημαντικά την κερδοφορία της. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στην αύξηση της αποτίμησης των αποθεμάτων μετάλλου καθώς και στην υπεραξία από την συμμετοχή στην  Cenergy ύψους 22 εκατ (σύμφωνα με την Euroxx), δεν αναιρεί όμως ότι σε κεφαλαιοποίηση 771 εκατ ευρώ παρουσιάζει μια καθαρή κερδοφορία 83,6 εκατ ευρώ στο εξάμηνο, δηλαδή σε μονοψήφιο P/E με τα κέρδη εξαμήνου.
Παράλληλα με μια ικανοποιητική συμφωνία, για τα τρέχοντα δεδομένα, όσον αφορα το κόστος ρεύματος έχει την δυνατότητα να το μετακυλίει στις τελικές τιμές διεθνώς, άρα έχει αποκτήσει και την δυνατότητα καθορισμού τιμών στις διεθνείς αγορές.
Η ποιοτική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους είναι σαφής, καθώς το περιθώριο καθαρού κέρδους έχει ανέβει στο 6,2% από 0,8% το α' 6μηνο του 2020, ενώ το περιθώριο EBITDA έχει ανέβει στο 9,1% από 5,8%.

 

Όμιλος

Εταιρεία

Ποσά  σε €’ 000

Η1’21

Η1’20

Η1’21

Η1’20

Πωλήσεις

1.343.916

998.769

880.703

688.124

Μικτό Κέρδος

130.706

58.587

78.444

38.825

EBITDA

122.776

52.085

78.031

34.653

a-EBITDA

85.241

67.852

55.119

42.514

Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

88.975

21.342

54.801

14.356

Καθαρό Xρημα/κο αποτέλεσμα

(14.412)

(12.250)

(8.249)

(8.020)

Κέρδη πριν από φόρους

97.875

8.877

78.814

6.336

Κέρδη μετά από φόρους

85.799

7.806

70.223

6.419

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας

83.572

7.575

70.223

6.419

Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,2227

0,0202

0,1871

0,0171

                                    

                        
Η αύξηση των όγκων πωλήσεων και η θετική επίδραση των αυξημένων αναλώσεων σκραπ αναχαίτισαν τις αρνητικές επιδράσεις από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη της ElvalHalcor πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (adjusted EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρίας, να αυξηθούν κατά 25,5% στα 85,2 εκ. ευρώ έναντι 67,9 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 41,4 εκ. ευρώ για το H1’21 έναντι ζημίας 12,7 εκ. ευρώ για το H1’20.
Το αποτέλεσμα των μετάλλων επίδρασε θετικά και στα μικτά κέρδη που ανήλθαν σε 130,7 εκ. ευρώ έναντι 58,6 εκ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2020.
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό όλες οι ενέργειες για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών της Εταιρίας από την πανδημία, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα να περιλαμβάνουν σχετικά έξοδα ύψους 2,3 εκ. ευρώ έναντι 1,7 εκ. ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2020.
Στο περιβάλλον αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, EBITDA, διαμορφώθηκαν στα 122,8 εκ. ευρώ έναντι 52,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2020.  

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 85,8 εκ. ευρώ έναντι κερδών 7,8 εκ. ευρώ του H1’20, με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 83,6 εκ. ευρώ για το H1’21 ή 0,2227 ευρώ ανά μετοχή από 7,6 εκ. ευρώ για το H1’20 ή 0,0202 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως θα δούμε από την εικόνα των υποχρεώσεων τo καθαρό χρέος αυξήθηκε κατά 55 εκατ ευρώ στα 678 εκατ ευρώ σύμφωνα με την ανάλυση της Euroxx.

Ανάλυση ανά κλάδο

         

Για τους 6 μήνες  έως την 30.06

Πωλήσεις

EBITDA

a-EBITDA

EBIT

EBT

 

€’000

30/6/2021

30/6/2020

30/6/2021

30/6/2020

30/6/2021

30/6/2020

30/6/2021

30/6/2020

30/6/2021

30/6/2020

Aλουμίνιο

604.473

475.545

66.947

35.154

56.239

40.009

44.358

15.056

37.103

9.887

Χαλκός

739.443

523.224

55.828

16.931

29.002

27.842

44.617

6.286

60.771

(1.010)

Σύνολα

1.343.916

998.769

122.776

52.085

85.241

67.852

88.975

21.342

97.875

8.877

                           

                               


Κλάδος αλουμινίου: Η ώρα της ανάκαμψης

Κατά το εξάμηνο του 2021, ο κλάδος του αλουμινίου πέτυχε αύξηση των όγκων πωλήσεων κατά 23,6%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται, αυξημένος κατά 27,1%, στα 604,5 εκ. ευρώ.
Ο κλάδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάκαμψη της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών καθώς και του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ μπόρεσε να εκμεταλλευτεί σταδιακά την αυξημένη δυναμικότητα από την ενσωμάτωση του νέου θερμού ελάστρου στην παραγωγή. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 37,1 εκ. ευρώ έναντι 10 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 56,2 εκ. ευρώ στο H1’21 έναντι 40,0 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα μετά και τη λειτουργία του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος έχει ήδη ξεκινήσει, με τις νέες επενδύσεις να ανέρχονται στα 47 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 35,5 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής Εταιρίας στα Οινόφυτα.
Η βιομηχανία λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα σχεδόν και με την ολοκλήρωση της νέας επένδυσής της του ψυχρού ελάστρου θα ανεβάσει την δυναμικότητά της σε 520 - 530.000 τόνους.

Ο κλάδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάκαμψη της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, και τουκατασκευαστικού κλάδου

 Σε  €85,2εκ. a-EBITDA και €55,9εκ. για πάγιο εξοπλισμό

Κλάδος χαλκού

Στο κλείσιμο του πρώτου εξαμήνου του 2021, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 5,6%, με την ανοδική πορεία να τροφοδοτείται από τη σχεδόν διψήφια αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού, αλλά και την πλήρη ανάκαμψη των προϊόντων διέλασης κραμάτων χαλκού που ξεπέρασαν και τις αντίστοιχες προ πανδημίας πωλήσεις.
Ο κύκλος εργασιών, ενισχυμένος έντονα από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές, ανήλθε σε 739,4 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 41,3%. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδος 60,8 εκ. ευρώ, έναντι ζημίας 1,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, επηρεασμένα και από το θετικό αποτέλεσμα μετάλλου, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 29 εκ. ευρώ στο εξάμηνο του 2021 έναντι 27,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, για το H1’21, διατέθηκαν περί τα 8,9 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, με το ποσό 4,1 εκ. ευρώ να κατευθύνεται στης εγκαταστάσεις της μητρικής στα Οινόφυτα, ενώ επενδύσεις 2,7 εκ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν από τη θυγατρική Sofia Med για την υλοποίηση αναβαθμίσεων στόχο τη διεύρυνση της προϊοντικής της γκάμας σε προϊόντα έλασης.

Προοπτικές δευτέρου εξαμήνου 2021

Για το υπόλοιπο του έτους, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας, η ElvalHalcor βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, καθώς και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, και ο διεθνής προσανατολισμός, τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα είτε βρίσκονται σε εξέλιξη.
Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα αλλά και την δυνατότητα αξιοποίησής της και επιτρέπουν έτσι στην ElvalHalcor να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.

 

Συνοπτική Ενοποιημένη

     

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

     
 

30/6/2021

31/12/2020

30/6/2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

€’ 000

€’ 000

€’ 000

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

1.059.733

1.060.421

1.039.431

Αποθέματα

609.326

503.773

486.073

Απαιτήσεις από πελάτες

308.979

254.606

257.686

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

16.401

5.683

5.507

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα

51.786

33.838

31.958

Περιουσιακά στοιχεία Διακρατούμενα προς Πώληση

-

-

536

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.046.226

1.858.321

1.821.192

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

     

Μετοχικό κεφάλαιο

146.344

146.344

146.344

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

611.514

617.591

596.220

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους

757.858

763.935

742.565

Δικαιώματα Μειοψηφίας

18.873

14.352

13.631

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

776.730

778.287

756.196

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

462.020

463.186

479.663

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

92.353

92.517

92.036

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

268.382

193.663

198.953

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

446.741

330.668

294.345

Σύνολο υποχρεώσεων

1.269.495

1.080.034

1.064.996

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.046.226

1.858.321

1.821.192

Συνοπτική Ενοποιημένη

30/6/2021

30/6/2020

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 

€’ 000

€’ 000

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

32.364

(834)

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

(74.295)

(66.539)

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Xρηματοοικονομικές Δραστηριότητες

59.878

50.643

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

17.948

(16.731)www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης