Ενέργεια

Γιατί καθυστερούν οι επιστροφές της ΔΕΔΑ με κωλυσιεργεία της ΡΑΕ;

Γιατί καθυστερούν οι επιστροφές της ΔΕΔΑ με κωλυσιεργεία της ΡΑΕ;
Η ΡΑΕ δίνει νέα χρονικά περιθώρια για να προχωρήσει τη διαδικασία, χωρίς και πάλι να προβλέπει κυρώσεις
Στις καθυστερήσεις …παίζει η ΡΑΕ την εφαρμογή, της δικής της απόφασης για την επιστροφή από την ΔΕΔΑ, εταιρίας θυγατρικής της υπό ιδιωτικοποίηση ΔΕΠΑ Υποδομών, ενός ποσού, το οποίο υπολογίζεται γύρω στα 3 εκατ. ευρώ προς τις βιομηχανίες, που προκύπτει από ορισμένες υπερ-χρεώσεις του παρελθόντος.
Το περίεργο αυτής της υπόθεσης είναι ότι ενώ η ΡΑΕ έλαβε απόφαση πριν από 6 μήνες με την οποία καλεί τη ΔΕΔΑ να αναλάβει τη συγκεκριμένη υποχρέωση, μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να υποχρεώσει τη ΔΕΔΑ να εφαρμόσει την απόφαση, αναιρώντας στην πράξη τον εαυτό της.
Μάλιστα χθες η Ρυθμιστική Αρχή ανάρτησε στη Διαύγεια, απόφαση που είχε λάβει στις 22 Οκτωβρίου 2020 με την οποία ζητεί από τη ΔΕΔΑ να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής προς τους δικαιούχους.
Πρόκειται σχεδόν για επανάληψη του ίδιου διατακτικού προγενέστερης απόφασης που είχε αναρτήσει η Αρχή στα τέλη Αυγούστου 2020, με την οποία καλούσε και πάλι τη ΔΕΔΑ να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.

Προσφυγή στην Επιτροπή

Το γεγονός ότι η ΡΑΕ δεν βρίσκει τον τρόπο να υποχρεώσει τη ΔΕΔΑ να υλοποιήσει τις αποφάσεις της Αρχής έχει εξοργίσει τη βιομηχανία, η οποία μιλά για εμπαιγμό, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσει να κινηθούν οι διαδικασίες κατά της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού για το όλο θέμα έχουν ήδη αποφανθεί οι υπηρεσίες της Κομισιόν και έχει επισήμως αναληφθεί ως υποχρέωση στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας μας.
Με την τελευταία απόφαση η ΡΑΕ δίνει νέα χρονικά περιθώρια για να προχωρήσει τη διαδικασία, χωρίς και πάλι να προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Διαχειριστή, πράγμα που γεννά πολλά ερωτήματα για τη σκοπιμότητα των καθυστερήσεων.
Με δηλώσεις της η ΕΒΙΚΕΝ, ο φορέας που εκπροσωπεί την ενεργοβόρο βιομηχανία, τονίζει ότι από τον Σεπτέμβριο τα μέλη της έχουν ζητήσει από τον/τους Διαχειριστές των Δικτύων τα δώσουν στη ΡΑΕ τα σχετικά στοιχεία, τα οποία περιέχονται στα τιμολόγια και ήδη κάποιες εταιρείες μέλη μας τα έχουν γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ.
“Θεωρούμε ότι η ΡΑΕ με αυτήν της τη απόφαση εμπαίζει όλες τις βιομηχανίες που αναμένουν δικαίωση της παράνομης χρέωσης που υπέστησαν από το μνημονιακό νόμο 4336/2015, ενώ έχουν δικαιωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το θέμα παραμένει ανοιχτό στην έκθεση συμμόρφωσης”, τονίζει εκπρόσωπος της ΕΒΙΚΕΝ

Η ΡΑΕ με την απόφαση που ανάρτησε χθες στη Διαύγεια ζητεί από τη ΔΕΔΑ:

  • Τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας απόφασης, καθώς και διαδικασίας παρακολούθησης της συμμόρφωσης της ΔΕΔΑ Α.Ε., ως εξής:

(α) Εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στη ΔΕΔΑ Α.Ε., ο Διαχειριστής οφείλει να ενημερώσει όλους τους Επιλέγοντες Πελάτες, που είναι δικαιούχοι των αντισταθμιστικών μέτρων, περί του σχετικού δικαιώματός τους, καθώς και της διαδικασίας άσκησής του. Σχετικώς, οι Επιλέγοντες Πελάτες οφείλουν να υποβάλουν γραπτή αίτηση στον Διαχειριστή. Οι σχετικές επικοινωνίες δύνανται να κοινοποιούνται στη ΡΑΕ.
(β) Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στη ΔΕΔΑ Α.Ε., ο Διαχειριστής καλείται να ενημερώσει τη ΡΑΕ για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, καθώς και για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από Επιλέγοντες Πελάτες, που δεν είναι μέλη της ΕΒΙΚΕΝ. Η σχετική ενημέρωση επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
(γ) Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή από Επιλέγοντα Πελάτη αίτησης αντισταθμιστικών μέτρων, ο Διαχειριστή προβαίνει στον υπολογισμό του ύψους του επιστρεπτέου ποσού και το υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση.
Η σχετική υποβολή κοινοποιείται στον Πελάτη.
(δ) Η διαδικασία επιστροφής στους δικαιούχους Επιλέγοντες Πελάτες του αναλογούντος ποσού οφείλει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 27η Αυγούστου 2025, ήτοι εντός πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της Απόφασης ΡΑΕ 1058/2020.
(ε) Ο Διαχειριστής ενημερώνει τη ΡΑΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και σε κάθε περίπτωση σε τριμηνιαία βάση, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει προκειμένου για την υλοποίηση των οριζομένων με τις Αποφάσεις της Αρχής. Η σχετική ενημέρωση κοινοποιείται στους Επιλέγοντες Πελάτες - δικαιούχους αντισταθμιστικών μέτρων. Η ΡΑΕ αξιολογεί τη συμμόρφωση του Διαχειριστή και δύναται να εκκινήσει τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατ’ άρθρο 36 ν. 4001/2011.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης