Ενέργεια

ΡΑΕ: Παράταση στο αποκλειστικό δικαίωμα για υποβολή εντολών πακέτου στην DAM στις θερμικές μέχρι τέλους 2022

ΡΑΕ: Παράταση στο αποκλειστικό δικαίωμα για υποβολή εντολών πακέτου στην DAM στις θερμικές μέχρι τέλους 2022
Ζητά από το «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»  επικαιροποιημένη μελέτη με την οποία θα διερευνάται η επίδραση των διαφόρων Τύπων Εντολών
Μόνο οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και μόνο οι θερμικές μονάδες παραγωγής θα συνεχίσουν να έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Εντολές Πακέτου (Βlock Orders) στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Με την απόφαση παρατείνεται έως το τέλος του 2022 ο περιορισμός που ετέθη κατά την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, όσον αφορά την υποβολή Εντολών Πακέτου (Βlock Orders) στην Αγορά Επόμενης Ημέρας μόνο από τους Παραγωγούς και μόνο για τις Θερμικές Μονάδες Παραγωγής. Η αρχική απόφαση είχε διάρκεια τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Target Model το Νοέμβριο του 2020 ωστόσο η ΡΑΕ με νέα απόφαση της παρατείνει την ισχύ του μέτρου.

Παράλληλα η ΡΑΕ ζητεί από το «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» έως τις 31.10.2022, επικαιροποιημένη μελέτη με την οποία θα διερευνάται η επίδραση των διαφόρων Τύπων Εντολών και ειδικώς η επίδραση της ευρείας χρήσης των Εντολών Πακέτου από τους συμμετέχοντες τόσο στη διαμόρφωση Τιμής όσο και στη δημιουργία εφικτών Προγραμμάτων Αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από την πραγματική λειτουργία της νέας Αγοράς.
Επίσης με την εισήγηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας θα επανεξετάζεται η ανάγκη εφαρμογής περιορισμού στη χρήση Εντολών Πακέτου και θα επανεκτιμώνται οι παράμετροι και τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών Τύπων Εντολών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας, ώστε να έχουν εφαρμογή σε όλους τους τύπους των μονάδων/χαρτοφυλακίων.

Η απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 15 Σεπτεμβρίου και αφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς προβλέπει:

  1. Την παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 947/2020 απόφασης της ΡΑΕ «Σχετικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων σε συγκεκριμένους Τύπους Εντολών, των παραμέτρων υποβολής αυτών καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών που αφορούν στο περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς έως τις 31.12.2022, ως προς την υιοθέτηση περιορισμού ως προς τη χρήση Εντολών Πακέτου (Βlock Orders) για την Αγορά Επόμενης Ημέρας ούτως ώστε αυτές να μπορούν να υποβληθούν μόνο από τους Παραγωγούς και μόνο για τις Θερμικές Μονάδες Παραγωγής με τις οποίες συμμετέχουν.
  2. Τον καθορισμό των παραμέτρων υποβολής και των τεχνικών χαρακτηριστικών των αποδεκτών Τύπων Εντολών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας έως τις 31.12.2022, ως ακολούθως:

Εντολές Πακέτου - γενικά χαρακτηριστικά
Ελάχιστο πλήθος συνεχόμενων Αγοραίων Χρονικών Μονάδων για μια Εντολή Πακέτου 1
Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής 5
Ελάχιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου0.001 MWh
Μέγιστη ποσότητα μιας Εντολής Πακέτου300 MWh
Ελάχιστο Ποσοστό Αποδοχής0%
Συνδεδεμένες Εντολές Πακέτου
Μέγιστο πλήθος Συνδεδεμένων οικογενειών ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής 2
Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου για μια Συνδεδεμένη Οικογένεια 5
Μέγιστο πλήθος γενιών ανά Συνδεδεμένη Οικογένεια 3
Μέγιστο πλήθος παιδιών ανά γονέα 4
Μέγιστο πλήθος γονιών ανά παιδί 1
Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου
Μέγιστο πλήθος Αποκλειστικών Ομάδων Εντολών Πακέτου ανά Θερμική Μονάδα Παραγωγής2
Μέγιστο πλήθος Εντολών Πακέτου σε μια Αποκλειστική Ομάδα Εντολών Πακέτου5

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης