Τελευταία Νέα

Τι προβλέπει το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ήπειρο

Τι προβλέπει το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ήπειρο

Η προοπτική εξόρυξης υδρογονανθράκων στο χερσαίο αλλά και τον θαλάσσιο χώρο της περιφέρειας, δημιουργεί την απαίτηση για τη θέσπιση των κατάλληλων χωροταξικών διατάξεων

Στην ανάδειξη ευρειών ζωνών, με συγκριτικά πλεονεκτήματα για χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων ανά κατηγορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στοχεύουν οι κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ηπείρου, το οποίο θα υπογραφεί σήμερα (1/11) από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη και τον αναπληρωτή υπουργός, Σωκράτη Φάμελλο.
Όπως αναφέρεται στο Χωροταξικό Πλαίσιο, η ανάπτυξη έργων υποδομής (όπως ιδίως υδροηλεκτρικών και αιολικών σταθμών) θα πρέπει να σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής τους.
Έτσι, για τον χωρικό προσδιορισμό τους, ελήφθησαν υπόψη οι ισχύουσες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις καθώς και οι συγκρούσεις με άλλες χρήσεις και προτεινόμενες αναπτυξιακές ζώνες.
Ειδικότερα, για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ), ως καταρχήν κατάλληλες περιοχές θεωρούνται όλοι οι κλάδοι του υδρογραφικού δικτύου των ορεινών και ημιορεινών όγκων της Περιφέρειας, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου από την Κόνιτσα έως και το Βουλγαρέλι.
Εξαίρεση αποτελούν τα υδατορέματα ή τμήματα αυτών τα οποία εντάσσονται στον κατάλογο υδάτων αναψυχής ή και σε ζώνες προστασίας (Εθνικά Πάρκα, Περιοχές προστασίας της Φύσης) εντός των οποίων δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση Μ.Υ.Η.Ε.
Αναφορικά με τις αιολικές εγκαταστάσεις, ως καταρχήν κατάλληλες περιοχές θεωρούνται οι οροσειρές στα Ανατολικά της Π.Ε. Άρτας (Γάβροβο – Όρη Βάλτου, Κοκκινόλακκος των Δήμων Γ. Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων) στο Ξεροβούνι (όρια ΠΕ Άρτας – Ιωαννίνων, Δ. Ζηρού, Αρταίων και Β. Τζουμέρκων) οι ορεινοί όγκοι του Κασσιδιάρη και των Τσαμαντών (Δ. Πωγωνίου, Ζίτσας, Φιλιατών) καθώς και οι ορεινοί όγκοι της ενδοχώρας της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρεβέζης.
Για λόγους προστασίας των τουριστικών πόρων, δεν συνιστάται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στις κορυφογραμμές των ορεινών όγκων των Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρεβέζης, που γειτνιάζουν με τις ευρείες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης.

Εγκατάσταση έργων βιομάζας και φωτοβολταϊκών σταθμών

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, προτείνεται η χωροθέτησή τους κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις υπό καθορισμό κτηνοτροφικές ζώνες και τα κτηνοτροφικά πάρκα, τις υφιστάμενες και προγραμματιζόμενες εγκαταστάσεις ΧΥΤ (Ελληνικού, Παραμυθιάς, Βλαχέρνας) και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, σε βιομηχανικές περιοχές, καθώς και πλησίον των κύριων ζωνών γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας (Πεδιάδα Άρτας, Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων).
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υλοποίηση των προτεινόμενων κτηνοτροφικών ζωνών και πάρκων, απαιτείται η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων σε θέσεις που ευνοούν την συλλογή των αξιοποιήσιμων υλών από τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες.
Για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές καταλληλότητες και τις ισχύουσες δεσμεύσεις, προτείνεται η απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών όπου αυτό επιβάλλεται από τα θεσμοθετημένα θεσμικά πλαίσια χρήσεων γης, καθώς και η αποφυγή χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας στη γεωργική γη εντός των προτεινόμενων ευρειών ζωνών αναζήτησης γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
Επίσης, συνιστάται η αξιοποίηση κατά προτεραιότητα της ηλιακής ενέργειας στις χωρικές υποενότητες ορεινού παραμεθορίου χώρου και Νότιας Πίνδου, χωρίς επιπλέον αποκλεισμούς ή περιορισμούς των υπολοίπων περιοχών που πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης περιοχών προτεραιότητας του Ειδικού Πλαισίου ΑΠΕ.
Στην περίπτωση της γεωθερμίας, αναφέρεται πως απαιτείται η άμεση αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Συκεών Άρτας.
Στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο γίνεται επίσης αναφορά στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, με την επισήμανση πως η προοπτική εξόρυξης τόσο στον χερσαίο χώρο της Ηπείρου, όσο και στον θαλάσσιο χώρο του Βόρειου Ιονίου, δημιουργεί την απαίτηση για τη θέσπιση των κατάλληλων χωροταξικών διατάξεων, ώστε αφενός να υλοποιηθούν οι κεντρικές πολιτικές, αφετέρου να εξασφαλιστεί η προστασία των περιβαλλοντικών πόρων.
Ταυτόχρονα, ανάλογα με το μέγεθος των πιθανών κοιτασμάτων είναι πιθανόν να μεταβληθεί σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα η παραγωγική φυσιογνωμία της περιοχής.
Η πιθανότητα εξεύρεσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο Βόρειο Ιόνιο, ως προοπτική εθνικής σημασίας, είναι πιθανόν να αναδείξει την ανάγκη χρήσης κάποιου τμήματος του παρακτίου μετώπου για την κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλισθεί η δυνατότητα ώστε στο μέλλον η Ηγουμενίτσα να είναι έτοιμη να υποδεχθεί δραστηριότητες που πιθανόν να απαιτηθούν στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Βόρειο Ιόνιο.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>