Βιομηχανία

ΙΟΒΕ: Στις 99,3 μονάδες υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο

ΙΟΒΕ: Στις 99,3 μονάδες υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο
Νέα ισχυρή υποχώρηση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, με επιδείνωση επιχειρηματικών προσδοκιών σε όλους τους τομείς και ισχυρή επιδείνωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος επιδεινώθηκε έντονα τον Απρίλιο και υποχώρησε στις 99,3 μονάδες, έναντι 109,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, όπως ήταν αναμενόμενο λόγω των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με την πανδημία, επιδείνωση των προσδοκιών καταγράφηκε σε όλους τους τομείς.
Εντονότερη είναι η υποχώρηση στις Κατασκευές, στις Υπηρεσίες και στο Λιανικό Εμπόριο, με εξαίρεση τα Τρόφιμα - Ποτά όπου σημειώθηκε σημαντική άνοδος, ενώ ηπιότερη ήταν η υποχώρηση στη Βιομηχανία.
Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η απαισιοδοξία κλιμακώθηκε έντονα, με πολύ περισσότερα νοικοκυριά να διατυπώνουν αρνητικές προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας και των οικονομικών των ίδιων στους επόμενους 12 μήνες.
Ειδικότερα, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις -32,6 μονάδες τον Απρίλιο από -16,5 μονάδες ένα μήνα πριν, επιδείνωση που είναι η μεγαλύτερη διαχρονικά μεταξύ διαδοχικών μηνών.
Επισημαίνεται ότι το σύνολο της πρωτογενούς έρευνας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου στην οποία εφαρμόστηκαν εγχωρίως τα πλέον αυστηρά έως τώρα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου, με άμεση επίπτωση στις συνθήκες εργασίας και κατανάλωσης.
Καθώς η εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης παραμένει αβέβαιη, αλλά δεν διαφαίνεται στον άμεσο χρονικό ορίζοντα η ανακάλυψη θεραπειών και εμβολίου για την τελική αντιμετώπισή της, συντηρούνται ισχυρές αβεβαιότητες στην οικονομία.
Η ελληνική οικονομία έχει λιγότερες εξαγωγές αγαθών και πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από τον εισερχόμενο τουρισμό της θερινής περιόδου, συνεπώς το ισχυρότερο πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επέλθει χρονικά αργότερα σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές.
Η ένταση και η διάρκεια των επιπτώσεων της πανδημίας στις προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας θα εξαρτηθεί και από τις παρεμβάσεις πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα έχουν και ισχυρό δημοσιονομικό αντίκτυπο.
Σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα κρίση ενέχει δομικά και όχι μόνο συγκυριακά χαρακτηριστικά και ακόμα και όταν αυτή ομαλοποιηθεί σταδιακά, οι επιπτώσεις της αναμένεται να εκταθούν σε βάθος χρόνου σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με διαφοροποίηση της έντασης μεταξύ τους.
Αναλυτικότερα:
- στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε ελαφρά, ο δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα περιορίστηκε ήπια και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκαν αισθητά.
- στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα παραγωγής ενισχύθηκαν σημαντικά, όπως και οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση.
- στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις επιδεινώνονται αισθητά, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ παράλληλα τα αποθέματα διογκώνονται έντονα.
- στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων περιορίστηκαν έντονα, ενώ οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση εξασθένησαν ηπιότερα και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της κινήθηκαν εντονότερα πτωτικά.
- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους υποχωρούν έντονα, όπως επίσης και οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές περιορίζονται ενώ η πρόθεση για αποταμίευση εξασθενεί οριακά.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σημαντική υποχώρηση επιχειρηματικών προσδοκιών, κυρίως λόγω έντονης εξασθένισης προβλέψεων για την παραγωγή τους 3-4 προσεχείς μήνες

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία περιορίστηκε αισθητά τον Απρίλιο, στις 97,6 (από 108,7 τον Μάρτιο) μονάδες, επίπεδο χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (104,4 μον.).
Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες επιδεινώθηκε οριακά, το ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκε έντονα, ενώ το ύψος των αποθεμάτων αποκλιμακώθηκε ήπια.
Η μεταβολή των προσδοκιών και οι τάσεις στα περισσότερα ισοζύγια ήταν εντονότερες από εκείνη του προηγούμενου μήνα, αντανακλώντας κυρίως το ότι το σύνολο των απαντήσεων συλλέχθηκε υπό την πλήρη εφαρμογή των μέτρων για την πανδημία.
Αναλυτικά:
α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στις -10 μονάδες (από -8 μον. τον Μάρτιο), με το 31% των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και το 20% να αναφέρει το αντίθετο.
β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο εξασθένισε έντονα και διαμορφώθηκε στις +2 μονάδες (από +34), με το 31% (από 7%) των επιχειρήσεων να προβλέπει μείωση της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και το 33% (από 41%) αύξησή της.
γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο περιορίστηκε οριακά κατά 2 μονάδες έναντι του Μαρτίου, στις +9 μονάδες, με το 21% (από 16%) των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 12% (από 5%) να δηλώνει το αντίθετο.
δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Απρίλιο κυρίως πτωτικές τάσεις:
οι εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο υποχώρησαν οριακά, στις +1 μονάδες (από +3), οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στις -8 (από -9) μονάδες, ενώ οι προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες παρέμειναν θετικές αλλά περιορίστηκαν έντονα και διαμορφώθηκαν στις +2 μονάδες (από +22).
ε) Οι θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες εξασθένησαν έντονα (στις +2 μον. το ισοζύγιο από +30), με το 35% (από 42%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο το προσεχές χρονικό διάστημα και το 34% (από μόλις 12%) μείωσή τους.
Αντίθετα, ο θετικός δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις περιορίστηκε, στις +18 (από +23) μονάδες, με το 36% (από 35%) των ερωτηθέντων να εκτιμά άνοδό τους.
στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής ενισχύθηκαν στους 5,9 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να υποχωρεί αισθητά, στο 67,0% (από 71,0%).
ζ) Ο δείκτης στις προβλέψεις για την απασχόληση υποχώρησε έντονα και διαμορφώθηκε στις +9 μονάδες (από +24 μονάδες), με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να διαμορφώνεται στο 19% (από 31%) και το 9% να αναμένει υποχώρηση.
η) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών περιορίστηκε ελαφρά και διαμορφώθηκε στις -1 μονάδες (από +1), με το 89% των επιχειρήσεων να μην αναμένει μεταβολές τους το προσεχές τρίμηνο και ένα 5% (από 7%) να αναμένει άνοδο.
ι) Ως προς τους λόγους που παρεμποδίζουν την παραγωγική δραστηριότητα, το 31% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η επιχειρηματική λειτουργία του είναι απρόσκοπτη, ενώ από τις υπόλοιπες, ένα 27% δηλώνει ως σημαντικότερο εμπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης και το 11% την κεφαλαιακή ανεπάρκεια.
Οι λοιποί λόγοι, όπως οι τρέχουσες εξελίξεις, έχουν δηλωθεί ως εμπόδιο από το 25%.
κ) Στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, οι εκτιμήσεις των ερωτηθέντων μεταβλήθηκαν έναντι του προηγούμενου τριμήνου ως προς την εγχώρια αγορά (+2 από +9 μον. ο δείκτης), υποχώρησαν ηπιότερα στην αγορά της ΕΕ (+4 από +9 μον. ο δείκτης) και ελαφρώς στις λοιπές αγορές (+5 από +7 μον. το ισοζύγιο).
λ) Τέλος, στο τριμηνιαίο ερώτημα σχετικά με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον προορισμό των εξαγωγών τους τους προσεχείς μήνες, καταγράφεται πρωτοφανής επιδείνωση στους σχετικούς δείκτες σε σχέση με τη μέτρηση Ιανουαρίου προς την ΕΕ (-6 από +19 μον.), που είναι ακόμα εντονότερη προς τις Βαλκανικές αλλά και τις λοιπές χώρες (-23 από +17 μον. και -16 από +14 μον αντίστοιχα).
Σε επίπεδο βασικών τομέων, οι προσδοκίες στα Καταναλωτικά αγαθά υποχώρησαν οριακά, στις 107,4 μονάδες (από 108,8 μον).
Σημειώθηκε ήπια επιδείνωση στις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ παράλληλα τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν έντονα και οι εκτιμήσεις για την παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες υποχώρησαν αισθητά.
Στα Κεφαλαιουχικά αγαθά, ο δείκτης κινήθηκε έντονα πτωτικά στις 102,1 (από 120,6) μονάδες.
Η υποχώρηση προήλθε από την αισθητή μείωση στις προβλέψεις για την παραγωγή τους 3-4 προσεχείς μήνες όπως και στις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ παράλληλα οι αρνητικές εκτιμήσεις για τα αποθέματα ενισχύθηκαν.
Τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ βασικών τομέων παρουσίασε ο δείκτης στα Ενδιάμεσα αγαθά, στις 85,3 (από 106,1) μονάδες, με τις αρνητικές εκτιμήσεις στις παραγγελίες και τη ζήτηση να ενισχύονται, ενώ υποχώρησαν σημαντικά οι προβλέψεις για την παραγωγή τους 3-4 ερχόμενους μήνες και ο όγκος των αποθεμάτων διογκώθηκε.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης