Επιχειρήσεις

ElvalHalcor: Με 14 μέλη η συνέχιση της θητείας του ΔΣ μετά την παραίτηση του Π. Τσακλόγλου

tags :
ElvalHalcor: Με 14 μέλη η συνέχιση της θητείας του ΔΣ μετά την παραίτηση του Π. Τσακλόγλου
Ανακοίνωση για συνέχιση θητείας κατόπιν παραιτήσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 2, παραγρ. 2, περίπτωση (ε) της υπ' αρίθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σύμφωνα με την από 07.08.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. θα συνεχίζει το έργο του με δεκατετραμελή (14) σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.2 Ν.4548/2018 και το άρθρο 12 του καταστατικού της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., μετά την παραίτηση του μέλους του κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου.
Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. έχει ως ακολούθως:
-Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
-Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
-Περικλής Σαπουντζής, εκτελεστικό μέλος
-Γεώργιος Κατσάμπας, μη εκτελεστικό μέλος
-Σπυρίδων Κοκκόλης, εκτελεστικό μέλος
-Λάμπρος Βαρούχας, εκτελεστικό μέλος
-Νικόλαος Κουδούνης, μη εκτελεστικό μέλος
-Κωνσταντίνος Κατσαρός, εκτελεστικό μέλος
-Σταύρος Βολουδάκης, εκτελεστικό μέλος
-Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης, εκτελεστικό μέλος
-Thomas George Sofis, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
-Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
-Ναταλία Νικολαΐδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
-Ηλίας Στασινόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης