Εξοικονόμηση

ΥΠΕΝ: Θεσπίζεται άμεσα το πλαίσιο για ανταγωνιστικές διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας

ΥΠΕΝ: Θεσπίζεται άμεσα το πλαίσιο για ανταγωνιστικές διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας

Σχετική πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 – Την «πρεμιέρα» με πρόγραμμα 30 εκατ. ευρώ έχει προαναγγείλει η Α.Σδούκου

 

Τον δρόμο για τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σχεδιάζει να ανοίξει το ΥΠΕΝ, περιλαμβάνοντας σχετική ρύθμιση στο σχέδιο νόμου για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002, το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 14 Δεκεμβρίου.

Οι διαγωνισμοί εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμόζονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αποδεικνύοντας ότι αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει τα συμβατικά προγράμματα επιδοτήσεων, όπως τα «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον» για τον τομέα των κατοικιών. Με βάση μάλιστα σχετική αναφορά τον Οκτώβριο σε συνέδριο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΝ, Α. Σδούκου, η διεθνής εμπειρία εφαρμογής του μοντέλου αυτού έχει δείξει πως οι διαγωνισμοί μέσω των δημοπρασιών μειώνουν σημαντικά το κόστος των παρεμβάσεων, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μόχλευση κεφαλαίων.

Στο ίδιο συνέδριο, η κ. Σδούκου είχε αναφερθεί στο σχέδιο του ΥΠΕΝ για την πιλοτική εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου, με τη διενέργεια ανταγωνιστικής διαδικασίας με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 30 εκατ. ευρώ, που θα στοχεύσει πρώτα σε όλες τις επιχειρήσεις του βιομηχανικού και τριτογενή τομέα και θα συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Έτσι, με την «έλευση» του σχεδίου νόμου στη Βουλή και την υπερψήφισή του, θα θεσπισθεί το απαραίτητο πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει να «τρέξει» το πρόγραμμα.

Ο τρόπος διενέργειας των διαγωνισμών

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 20Α του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση». Πέρα από τη θέσπιση «ανταγωνιστικής διαδικασίας για την προώθηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης», όπως περιγράφεται ακριβώς η διαδικασία, στο συγκεκριμένο άρθρο περιγράφονται και οι γενικοί όροι διεξαγωγής των αντίστοιχων διαγωνισμών.

Έτσι, ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η χαμηλότερη οικονομική ενίσχυση ανά εξοικονομούμενη μονάδα ενέργειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά Τόνο Ισοδυνάμου Πετρελαίου (€/ΤΙΠ).

Μετά την επιλογή της προσφοράς του στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας, ο δικαιούχος λαμβάνει οικονομική ενίσχυση για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνει, βάσει της προσφοράς του στην ανταγωνιστική διαδικασία.

Έλεγχος των παρεμβάσεων από το ΚΑΠΕ

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών προκηρύσσεται με απόφαση του αρμόδιου Φορέα Διακήρυξης, στην οποία περιγράφονται οι όροι της ανταγωνιστικής διαδικασίας, η ημερομηνία διεξαγωγής της, τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Ο Φορέας Διακήρυξης προκηρύσσει πιλοτικές ανταγωνιστικές διαδικασίες, στις οποίες δύναται να ορίζεται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών η καταβολή τέλους συμμετοχής υπέρ του Φορέα Διακήρυξης.

Παράλληλα, για τον έλεγχο και την επαλήθευση της υλοποίησης των παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης από τους επιλεγόμενους συμμετέχοντες, ως αρμόδιος φορέας ορίζεται το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Οι συμμετέχοντες στην ανταγωνιστική διαδικασία προσκομίζουν εγγυητικές επιστολές τόσο για τη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, όσο και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παρεμβάσεων, εφόσον η προσφορά τους επιλεγεί προς υλοποίηση. Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του «Πράσινου Ταμείου».

 

Κώστας Δεληγιάννης

deligkos[at]gmail.com


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης