Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΕΒΙΚΕΝ: Στον ΑΔΜΗΕ οι δημοπρασίες για τις ανάγκες εφεδρειών πριν την Αγορά Επόμενης Ημέρας

ΕΒΙΚΕΝ: Στον ΑΔΜΗΕ οι δημοπρασίες για τις ανάγκες εφεδρειών πριν την Αγορά Επόμενης Ημέρας
Οι ενστάσεις της ΕΒΙΚΕΝ απέναντι στις προτάσεις της ΡΑΕ στην διαβούλευση

Ξεκινώντας από την θέση ότι οι προσφορές ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την ανακατανομή (redispatching) δεν πρέπει να καθορίζουν την τιμή ενέργειας εξισορρόπησης, η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις στο πλαίσιο διαβούλευσης που διενεργεί η ΡΑΕ με στόχο τη θεσμοθέτηση αλλαγών στη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Η ΕΒΙΚΕΝ εκφράζει σοβαρές αντιρρήσεις επί του σχεδιασμού της ΡΑΕ για τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, σε ότι αφορά τη διάκριση μεταξύ της ενέργειας εξισορρόπησης και της ενέργειας λόγω ανακατανομής, καθώς θεωρεί ότι μέσω των παρεμβάσεων στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς θα μπορούσε να επιτευχθεί σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας.

Οι προτάσεις της ΕΒΙΚΕΝ

Όπως επισημαίνει η ΕΒΙΚΕΝ σε επιστολή της προς τη ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης οι ποσότητες ανακατανομής (activated energy) είναι σημαντικά μεγάλες λόγω του μοντέλου κεντρικής κατανομής (central dispatch) που έχει επιλεγεί και της δυνατότητας των παραγωγών να ενεργοποιήσουν προς όφελος τους εντολές ανακατανομής προσαρμόζοντας τις προσφορές τους ανάλογα στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Αγορά Εξισορρόπησης.
Η ΕΒΙΚΕΝ σημειώνει ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα ήταν πολύ χρήσιμο να περιλαμβάνεται μια εκτίμηση του όποιου οικονομικού οφέλους αναμένεται να προκύψει από τον διαφορετικό τρόπο εκκαθάρισης ή από το γεγονός ότι οι προσφορές που σχετίζονται με την ανακατανομή δεν θα επηρεάζουν την τιμή αμοιβής της ενέργειας εξισορρόπησης.
Και δηλώνει ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον ΑΔΜΗΕ να δημοπρατεί τις ανάγκες του για εφεδρείες πριν την επίλυση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας.
Σε ότι αφορά δε, τον τρόπο εκκαθάρισης της ποσότητας ενέργειας που χαρακτηρίζεται ως ανακατανομή προτείνει ανεξάρτητα του εάν η μονάδα σχετίζεται με τον λόγο της ανακατανομής ή ενεργοποιείται αντίρροπα προκειμένου να διατηρηθεί το ισοζύγιο ενέργειας, να εκκαθαρίζονται για μεν την ανοδική ενέργεια ανακατανομής βάσει του μεταβλητού κόστους και για δε την καθοδική ενέργεια ανακατανομής βάσει της Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για λόγους ίσης μεταχείρισης.
Μάλιστα σημειώνει ότι με αυτή τη ρύθμιση δεν προκύπτει οικονομική ζημία για τη μονάδα που ενεργοποιείται αντίρροπα, η οποία εκτός των άλλων μπορεί να ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης