Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες

ΥΠΕΝ: Δίνει «ταρίφες» έως και 206 €/MWh σε μονάδες ΣΗΘΥΑ για τηλεθέρμανση και αγροτική χρήση

ΥΠΕΝ: Δίνει «ταρίφες» έως και 206 €/MWh σε μονάδες ΣΗΘΥΑ για τηλεθέρμανση και αγροτική χρήση
Τιμή αναφοράς ορίζεται και για μικρούς αιολικούς σταθμούς σε μη διασυνδεδεμένα νησιά που θα κατασκευαστούν με παλιές ανεμογεννήτριες

«Ταρίφες» σε μονάδες ΣΗΘΥΑ που θα αξιοποιούν την παραγόμενη ενέργεια για αγροτική χρήση καθώς και για τις τηλεθερμάνσεις στις πόλεις δηλαδή σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο, Φιλώνα, Μεγαλόπολη και Σέρρες που σήμερα αξιοποιούν το θερμικό φορτίο των κοντινών θερμοηλεκτρικών σταθμών, οι οποίοι ωστόσο σταδιακά κλείνουν αποφάσισε να δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, όσον αφορά στους σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας που θα παρέχουν την παραγόμενη θερμική ενέργεια αποκλειστικά για τη θέρμανση πόλεων μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης, τους διαχωρίζει σε δύο νέες κατηγορίες:

  • Για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού αερίου άνω των 35 MW (για συνδυασμένο κύκλο αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας ή για ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης – απομάστευσης) ορίζεται τιμή αναφοράς στα 84 €/MWh + ΠΤ (προσαρμογή της τιμής φυσικού αερίου).
  • Για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση φυσικού αερίου άνω των 35 MW (των υπολοίπων κατηγοριών) η ταρίφα ορίζεται στα 80 €/MWh + ΠΤ.

Όσον αφορά σε ΣΗΘΥΑ που η ενέργεια θα αξιοποιείται για αγροτικούς σκοπούς, τους διαχωρίζει σε δύο κατηγορίες:

  • για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση βιορευστών, ισχύος έως 1 MW, με αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας (για συνολική σωρευτική εγκατεστημένη ισχύ έργων έως 10 MW) ορίζεται τιμή 203 €/MWh.
  • για Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση βιορευστών ισχύος έως 1 MW με αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας, αλλά και των καυσαερίων (για σωρευτική ισχύ έργων έως 10 MW) η ταρίφα είναι στα 206 €/MWh.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στους σταθμούς ΣΗΘΥΑ με χρήση βιορευστών για αγροτικούς σκοπούς είναι να τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας και η ενέργεια που θα παραχθεί από τους σταθμούς αυτούς, να προσμετράται για την επίτευξη του εθνικού στόχου. Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι και οι μονάδες με χρήση βιορευστών, όπως και τα έργα ΑΠΕ, αντιμετωπίζονται με δυσπιστία από τις τοπικές κοινωνίες. Είναι αξιοσημείωτο ότι, προ ημερών, κατά των αποφάσεων έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των μονάδων Καύσης Βιορευστών σε περιοχή της Ζίτσας προσέφυγε ο Δήμος Δωδώνης, αποστέλλοντας τις ενστάσεις του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Ταρίφα για επανάχρηση παλαιών ανεμογεννητριών

Εκτός από τις μονάδες ΣΗΘΥΑ, το ΥΠΕΝ έδωσε τιμή αναφοράς και σε μικρούς αιολικούς σταθμούς οι οποία θα κατασκευαστούν σε μη διασυνδεδεμένα νησιά με παλιές ανεμογεννήτριες. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, αποφάσισε να δώσει «ταρίφα» για αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις, σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW, οι οποίες αποτελούνται από ανεμογεννήτριες που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη εγκατάσταση για λιγότερο από 16 έτη. Ειδικότερα:

  • Σε ανεμογεννήτριες που έχουν λειτουργήσει σε άλλο αιολικό πάρκο από 1 έως 10 έτη, οι ταρίφες θα υπολογίζονται βάσει του τύπου 1,4 x Έτη Λειτουργίας + 70, δηλαδή θα κυμαίνονται μεταξύ 71,4 και 84 ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh).
  • Σε ανεμογεννήτριες από 11 έως 16 έτη λειτουργίας οι τιμές αναφοράς θα υπολογίζονται βάσει της εξίσωσης 0,9 x Έτη Λειτουργίας + 61, δηλαδή θα κυμαίνονται μεταξύ 70,9 €/MWh και 75,4 €/MWh.

Στην περίπτωση που ο αριθμός της ηλικίας των ανεμογεννητριών είναι με δεκαδικό μέρος, θα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα όταν είναι ≥0,5 και στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα όταν είναι <0,5.

Επίσης, στην απόφαση καθορίζονται και οι τιμές του επιτοκίου αναγωγής για τα έργα και των πέντε νέων κατηγοριών έργων που αποκτούν ταρίφα. Έτσι, εάν οι κάτοχοι των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έλαβαν ή λαμβάνουν κάποια επενδυτική ενίσχυση τότε τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης απομειώνονται κατά ένα ποσό που υπολογίζεται με βάση έναν συντελεστή απομείωσης του κεφαλαίου. Στην πρώτη περίπτωση των αιολικών πάρκων με παλιές ανεμογεννήτριες είναι 6,80% (για ανεμογεννήτριες ηλικίας 1-10 ετών) και 5% (για ανεμογεννήτριες 11-16 ετών). Στις υπόλοιπες κατηγορίες, ο συντελεστής απομείωσης είναι 8%.

www.worldenergynews.gr
Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης