Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΡΑΕ: Σε δημόσια διαβούλευση στις 19 Οκτωβρίου η πρόταση του ΑΔΜΗΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης

ΡΑΕ: Σε δημόσια διαβούλευση στις 19 Οκτωβρίου η πρόταση του ΑΔΜΗΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης
Το μέσο κόστος για τους τρεις λογαριασμούς του συστήματος να κινείται γύρω στα 10 ευρώ/MWh χωρίς να προκαλεί ανησυχίες στους συμμετέχοντες στην αγορά και κυρίως στους μεγάλους καταναλωτές

Σε ισορροπία φαίνεται ότι έχει περιέλθει η Αγορά Εξισορρόπησης με το μέσο κόστος για τους τρεις λογαριασμούς του συστήματος να κινείται γύρω στα 10 ευρώ/MWh χωρίς να προκαλεί ανησυχίες στους συμμετέχοντες στην αγορά και κυρίως στους μεγάλους καταναλωτές και τους μη καθετοποιημένους προμηθευτές που τους πρώτους μήνες λειτουργίας του Target Model είχαν αντιδράσει έντονα στις πολύ υψηλές τιμές που διαμορφώνονταν.
Μετά από μια σειρά παρεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει από τη ΡΑΕ στον τρόπο λειτουργίας της Αγοράς, φαίνεται ότι οι τιμές έχουν βρει σημείο ισορροπίας, ενώ έπεται μια ακόμη απόφαση που αφορά την ανακατανομή των μονάδων και η οποία έχει τεθεί υπ΄ όψιν της γενικής διεύθυνσης ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να δοθεί το τελικό πράσινο φως και ο ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές λειτουργία των συστημάτων του.

Πέραν αυτών η ΡΑΕ ολοκληρώνει τον κύκλο των παρεμβάσεων της στην Αγορά Εξισορρόπησης θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19 Οκτωβρίου την πρόταση του ΑΔΜΗΕ για τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού μη εφικτού προγράμματος αγοράς.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού, οι τεχνικοί περιορισμοί των μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες εξισορρόπησης λαμβάνονται υπόψη στην Αγορά Εξισορρόπησης αλλά όχι στις προηγούμενες χρονικά αγορές, δηλαδή στην Προθεσμιακή Αγορά, την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά.
Συγκεκριμένα, στην Αγορά Εξισορρόπησης τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων λαμβάνονται υπόψη στη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) και τη Διαδικασία Αγοράς Εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου (RTBM). Επομένως, για την ορθή λειτουργία της αγοράς οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εξισορρόπησης οφείλουν να καθορίζουν για κάθε Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπούν τελικές θέσεις, που να είναι εφικτές βάσει των δηλωμένων τεχνικών χαρακτηριστικών τους. Αυτές οι τελικές θέσεις καθορίζονται από το Πρόγραμμα Αγοράς όπως αυτό προκύπτει από το σύνολο των αγορών που διαχειρίζεται το ΕΧΕ.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση του ΑΔΜΗΕ

Στην περίπτωση που το Πρόγραμμα Αγοράς μιας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης παραβιάζει έναν ή περισσότερους περιορισμούς που προκύπτουν από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, το πρόγραμμα ΔΕΠ της οντότητας αυτής θα αποκλίνει υποχρεωτικά από το Πρόγραμμα Αγοράς, ώστε να μην παραβιαστούν οι σχετικοί περιορισμοί.
Σε αυτή την περίπτωση η τροποποίηση του Προγράμματος Αγοράς αποτελεί απόκλιση της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και πρέπει να σημανθεί κατάλληλα, ώστε να μην αμειφθεί ως Ενέργεια Εξισορρόπησης. Στις περιπτώσεις αυτές η τροποποίηση του Προγράμματος Αγοράς είναι υποχρεωτική, λόγω του τεχνικού περιορισμού και πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της οικονομικότητας της προσφοράς της Οντότητας. Ωστόσο, σε περίπτωση που η ενέργεια δεν σημανθεί ως ‘μη εφικτή’ υπάρχει ο κίνδυνος η προσφορά της οντότητας να καθορίσει την οριακή τιμή Ενέργειας Εξισορρόπησης.

Στην πρόταση του ΑΔΜΗΕ που θέτει η ΡΑΕ σε δημόσια διαβούλευση, περιγράφεται αναλυτικά το πλαίσιο καθορισμού των περιπτώσεων μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς και συγκεκριμένα περιγράφονται αναλυτικά:
• οι διαφορετικές περιπτώσεις εμφάνισης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς,
• η διαδικασία ανίχνευσης τέτοιων περιπτώσεων,
• οι σχετικές επιπτώσεις στους Συμμετέχοντες,
• το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της μεθοδολογίας

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>