Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Motor Oil: Αυξημένος κύκλος εργασιών με έσοδα 2,987 δισ. ευρώ και κέρδη 85 εκατ. στο εννεάμηνο

Motor Oil: Αυξημένος κύκλος εργασιών με έσοδα 2,987 δισ. ευρώ και κέρδη 85 εκατ. στο εννεάμηνο
Ειδικότερα, έσοδα 2,987 δισ. ευρώ, έναντι 1,638 δισ. παρουσίασε το τρίτο τρίμηνο 2021 ο όμιλος της Motor Oil σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις
Σχετικά Άρθρα

Μεγάλη αύξηση στον κύκλο εργασιών καταγράφει ο όμιλος της Motor Oil στο εννεάμηνο, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης.
Ειδικότερα, έσοδα 2,987 δισ. ευρώ, έναντι 1,638 δισ. παρουσίασε το τρίτο τρίμηνο 2021 ο όμιλος της Motor Oil σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις.
Παράλληλα σημαντική αύξηση καταγράφεται σε επίπεδο καθαρών κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: Εφτασαν τα 85,2 εκατ. ευρώ έναντι 44,28 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
Σημαντικό ρόλο στη διακύμανση των μεγεθών του ομίλου διαδραματίζει η τιμή του μαύρου χρυσού.
Τα αποθέματα κατά το κλείσιμο της περιόδου αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.

Κατά την περσινή περίοδο, μέρος των αποθεμάτων αποτιμήθηκε στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (κόστος πωληθέντων) του Ομίλου κατά €38.449 χιλιάδες (Εταιρία: €8.666 χιλιάδες), ενώ την τρέχουσα περίοδο, δεν προέκυψε αντίστοιχη επιβάρυνση.
Κατά την τρέχουσα περίοδο υπήρξε αντιστροφή απομείωσης σε επίπεδο Ομίλου ύψους €5.875 χιλιάδες.
Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή της 1ης Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος μικτού ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2021.
Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2021 θα καταβληθεί στις 15 Νοεμβρίου 2021
μοη.JPG
MotorOil
www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης