Ενέργεια

Κομισιόν: Αποθήκευση και Demand Response στις αγορές χονδρικής μέσα στο 2022 - Προσοχή στις επικαλύψεις για το RRF

Κομισιόν: Αποθήκευση και Demand Response στις αγορές χονδρικής μέσα στο 2022 - Προσοχή στις επικαλύψεις για το RRF
Έλλειψη συνοχής στο πρόγραμμα για τα έξυπνα συστήματα μέτρησης διακρίνει η Επιτροπή

Σαφές χρονοδιάγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την ουσιαστική συμμετοχή του demand response στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά, ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενήργησε στο ελληνικό Market Reform Plan.
Παράλληλα η Επιτροπή καλεί τις ελληνικές αρχές να φέρουν νωρίτερα από το τέλος του 2022, τη συμμετοχή και της αποθήκευσης στις αγορές χονδρικής, ενώ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου να μην υπάρξει επικάλυψη των καθεστώτων στήριξης της αποθήκευσης.
Συγκεκριμένα η Κομισιόν σημειώνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο RRF και του μηχανισμού δυναμικότητας ή των καθεστώτων στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Χρονοδιάγραμμα για το Demand Response

Αναλυτικότερα σε ότι αφορά το demand response, η Επιτροπή σημειώνει πως επί του παρόντος δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής του στην Ενδοημερήσια και την Αγορά Επόμενης Ημέρας και πως με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν στους τελικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων όσων προσφέρουν απόκριση ζήτησης μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης, να συμμετέχουν από κοινού με τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις αγορές κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί την ελληνική πλευρά έως τον Μάρτιο να προτείνει σχέδιο μεταρρυθμίσεων με σαφές χρονοδιάγραμμα, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του demand και ειδικά τη θέσπιση πλαισίου για τους φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης της ζήτησης (ρυθμιστικά ζητήματα, αδειοδότηση, απαιτήσεις μέτρησης, αρμοδιότητες και δεσμεύσεις) καθώς και επικαιροποιημένη βασική μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί από την ΑΔΜΗΕ.

Επίσης η Επιτροπή καλεί την ελληνική πλευρά να επιτρέψει τη συμμετοχή του demand στην Αγορά Εξισορρόπησης, αρχής γενομένης από την χΕΑΣ τον Φεβρουάριο του 2022, αν και σημειώνει ότι και αυτό θα εξακολουθήσει να αποτελεί πιλοτικό στάδιο. Έτσι ζητεί να καθοριστούν οι προϋποθέσεις και να καταρτιστούν χρονοδιάγραμμα για βιώσιμη λύση, καθιστώντας δυνατή την απόκριση από την πλευρά της ζήτησης στις αγορές εξισορρόπησης, απευθείας ή μέσω φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης καθώς και τη συμμετοχή στη αΕΑΣ το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο του 2022.
Η Επιτροπή καλεί επίσης την Ελλάδα να διασφαλίσει ότι, οι καταναλωτές μπορούν να συμμετέχουν στην απόκριση από την πλευρά της ζήτησης, μεταξύ άλλων, μέσω φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης της επιλογής τους (είτε πρόκειται για τον προμηθευτή τους είτε για ανεξάρτητο φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης), χωρίς τη συγκατάθεση τρίτου.

Έξυπνα συστήματα μέτρησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο σχολιασμός της Κομισιόν επί του σχεδίου για την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης. Όπως σημειώνει το ελληνικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει ρητή αναφορά στο ποσοστό διείσδυσης που αναμένεται να επιτευχθεί το 2025, ενώ «υπάρχει έλλειψη συνοχής όσον αφορά τη διάρκεια του προγράμματος, δεδομένου ότι η ανάπτυξη φέρεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 6 ετών, ενώ το αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα του προγράμματος είναι η περίοδος 2022-2030».
Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να διευκρινίσει τα σημεία αυτά αλλά και να δώσει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης το συντομότερο δυνατό.
Τέλος σε ότι αφορά την αποθήκευση σημειώνει ότι πρέπει να συμμετέχει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξισορρόπησης, επί ίσοις όροις με τους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά (παραγωγή και απόκριση από την πλευρά της ζήτησης).

www.worldemergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης