Ενέργεια

ΔΕΔΔΗΕ: Όλο το σχέδιο επένδυσης των 1,17 δισ για τους Έξυπνους Μετρητές - Πως θα γίνουν οι διαγωνισμοί

ΔΕΔΔΗΕ: Όλο το σχέδιο επένδυσης των 1,17 δισ για τους Έξυπνους Μετρητές - Πως θα γίνουν οι διαγωνισμοί
Ποιές αναβαθμίσεις εξασφαλίζει η επένδυση για καταναλωτές και Διαχειριστή - Στα 900 εκατ εκτιμάται το όφελος σε παρούσες αξίες
Σχετικά Άρθρα
Ένα πολύ σημαντικό έργο ετοιμάζεται να ξεκινήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, αυτό των Έξυπνων Μετρητών,που αναμένεται να συμβάλλει τα μέγιστα για τον μετασχηματισμό της αγοράς ενέργειας. Πρόκειται για την προμήθεια 7,7 εκατ έξυπνων μετρητών, που περιλαμβάνουν 6,9 εκατ ηλεκτρομηχανικών και 800 χιλ νέων συνδέσεων για την περίοδο 2022 -2030.
Το έργο θα εξασφαλίσει στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους καταναλωτές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου.
Το ύψος των επενδύσεων που προγραμματίζει ο ΔΕΔΔΗΕ ανέρχεται σε 1,173 δισ για το σύνολο της περιόδου 2022 - 2030.
Συγκεκριμένα η αντικατάσταση των 6,9 εκατ μετρητών θα ανέλθει σε 937 εκατ. και οι νέες συνδέσεις για 100 χιλ πρόσθετους μετρητές θα ανέλθουν από πλευράς κόστους σε 108 εκατ. με λοιπές επενδύσεις στα 92 εκατ.

Καθαρό όφελος 900 εκατ σε παρούσες αξίες

Το επενδυτικό πλάνο θα ξεκινήσει ουσιαστικά από το 2023 με επενδύσεις 84 εκατ και θα αρχίσει να κλιμακώνεται με 128 εκατ το 2024, 155 εκα το 2025 κλπ.
Ο κύριος όγκος αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση των μετρητών.
Παράλληλα 153 εκατ θα απαιτηθούν για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, που έχουν να κάνουν με το κόστος τηλεμέτρησης και το τηλεπικοινωνιακό.
Η σειρά αυτή των επενδύσεων θα απαιτήσει ανάγκες χρηματοδότησης της τάξης των 390 εκατ μέχρι το 2030 και από το 2031 οι ταμειακές ροές του ΔΕΔΔΗΕ θα καταστούν θετικές. Οι  αρνητικές ταμειακές ροές στην φάση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος θα κινηθούν από 40- 60 εκατ ευρώ σε ετήσια βάση.

Το όφελος, όπως προεξοφλείται για το σύνολο των μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ εκτιμάται στα 900 εκατ ευρώ για την αγορά ως το 2045 και εντοπίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας 1,832 δισ, μείωση μη τεχνικών απωλειών 2,079 δισ, μετατόπιση μέγιστου φορτίου 0,25 εκατ, μείωση λειτουργικών δαπανών 145 εκατ, συνολικά 4,337 δισ που σε παρούσες αξίες ανέρχεται σε 899 εκατ.

Το smart metering roll out programme, όπως ονομάζεται, για το οποίο επιλέχθηκε η τεχνολογική λύση αμφίδρομης ασφαλούς επικοινωνίας NB - IoT/ LTE Cat - M1,που συνδυάζει την μέτρηση, συλλογή και μετάδοση δεδομένων καθώς και επεξεργασία δεδομένων προχωρά εντός του μηνός Δεκεμβρίου στην δημοσίευση πρόσκλησης για τον διαγωνισμό.
Τον Άυγουστο του 2022 αναμένεται να αναδειχθούν οι στρατηγικοί συνεργάτες και να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος για την υπογραφή των συμβάσεων.
Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η υλοποίηση και ενοποίηση των συστημάτων HES & MDMS και από τον Δεκέμβριο του 2022 θα προχωρήσει η εγκατάσταση μετρητών δοκιμαστικής λειτουργίας.
Τον Ιούλιο του 2023 θα ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση μετρητών δοκιμαστικής λειτουργίας και από τον  Άυγουστο του ίδιου χρόνου ξεκινά το μαζικό roll out.

Το έργο θα προχωρήσει με 3 διακριτούς διαγωνισμούς :

1. Διαγωνισμος για την Λύση Προηγμένης Μετρητικής Υποδομής  Προμήθειας Έξυπνων Μετρητών, Ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων (HES&MDMS).
2.Διαγωνισμός: Εργολαβίες Εγκατάστασης Έξυπνων Μετρητών(ΔΔ214)
3.Διαγωνισμός: Προμήθειας Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, θα προκηρυχθεί το 1ο τρίμηνο του 2022 (Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο NB - IoT).

O προϋπολογισμός του διαγωνισμού εκτιμάται στα 700 εκατ ευρώ και το κύριο μέρος του 599 εκατ για τους μετρητές.

Tα αναμενόμενα οφέλη του έργου θα είναι πολλαπλά τόσο για τους χρήστες όσο και για τον Διαχειριστή:

Για καταναλωτές και παραγωγούς:
Μεταξύ άλλων η παρακολούθηση της ενεργειακής συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο και εξοικονόμηση/χρονική μετακύλιση ενεργοβόρων δραστηριοτήτων
Συμμετοχή σε προγράμματα της αγοράς έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων (demand response)
Ευέλικτες και εξατομικευμένες τιμολογιακές πολιτικές
Υποστήριξη νέων υπηρεσιών της αγοράς ενέργειας(π.χ. ηλεκτροκίνηση, αυτοπαραγωγή, αποθήκευση ενέργειας)

Για την αγορά:
Αύξηση ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και συμμετεχόντων αγοράς (π.χ. ESCO, ΦοΣΕ)
Συμβολή στον μετασχηματισμό της αγοράς με την υποστήριξη του μοντέλου Distributed Energy Resources (DERs)

Για τον Διαχειριστή:
Μείωση μη τεχνικών απαωλειών περί τις 2TWh
Αύξηση ψηφιοποίησης δικτύου, προωθώντας τη μετάβαση σε ένα έξυπνο δίκτυο.
Βελτίωση ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου με μείωση λειτουργικών και βελτιστοποίηση κεφαλαιουχικών δαπανών
Βελτίωση βαθμού εξυπηρέτησης χρηστών και λειτουργικής αξιοπιστίας ΔΕΔΔΗΕ.
Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης δεδομένων σε άλλες ΥΚΩ πχ ύδρευση.

Το έργο έχει παρουσιαστεί ήδη σε βασικούς φορείς.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης