Ανανεώσιμες

Καθορίζονται οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ΑΠΕ ως το 2025

Καθορίζονται οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ΑΠΕ ως το 2025
Mε απόφαση Σκρέκα καθορίζονται οι κοινές Ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή (π.χ. για τα νησιά) καθώς και για σταθμούς ΑΠΕ με αποθήκευση.
Σχετικά Άρθρα
Την Υπουργική Απόφαση η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο ώστε να μπορέσει η ΡΑΕ να προκηρύξει τους νέους διαγωνισμούς ΑΠΕ από το 2022, υπέγραψε χθες  ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας. Ειδικότερα, σε αυτήν καθορίζονται οι τεχνολογίες και οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίες μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Επίσης, με την απόφαση χαρακτηρίζονται οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερες ή μη και καθορίζεται η μεθοδολογία και η διαδικασία επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές.

Ακόμη, μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι κοινές Ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή (π.χ. για τα νησιά) και στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. τουλάχιστον δύο διαφορετικών τεχνολογιών, καθώς και για σταθμούς ΑΠΕ με αποθήκευση στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτουν σύστημα αποθήκευσης.

Για τους διαγωνισμούς το 2022

Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών έως τις 31.12.2022 είναι:

α) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW.

β) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6 MW που δεν πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει.

γ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW.

δ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που δεν ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018.

ε) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW που δεν ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από ανταγωνιστικές διαδικασίες, καθώς και Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από ανταγωνιστικές διαδικασίες.

στ) Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 10 MW με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας αποθηκευτικού σταθμού τουλάχιστον ίσης με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.

ζ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 10 MW με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας αποθηκευτικού σταθμού τουλάχιστον ίσης με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες καθώς και φωτοβολταϊκοί σταθμοί μικρότερης των 500 kW που δεν ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, που πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες των παρ. 3α έως 3η του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, μπορούν να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που συμμετέχουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί της κατηγορίας

ε) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6 MW που πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, μπορούν να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που συμμετέχουν αιολικοί σταθμοί της κατηγορίας β.

Για διαγωνισμούς από 01.01.2023 έως 31.12.2025

Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών από την 01.01.2023 έως τις 31.12.2025 είναι:

α) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6 MW.

β) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW.

γ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW.

δ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW.

ε) Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 10 MW με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας αποθηκευτικού σταθμού τουλάχιστον ίσης με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.

στ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 10 MW με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας αποθηκευτικού σταθμού τουλάχιστον ίσης με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας

Ειδικοί ανά τεχνολογία διαγωνισμοί

Έως την 31.12.2022 θα διεξάγονται ειδικές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για τις κάτωθι κατηγορίες:

α) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που δεν ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες.

β) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW που δεν ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από ανταγωνιστικές διαδικασίες, καθώς και Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Από την 01.01.2023 ως 31.12.2025 θα διεξάγονται ξεχωριστές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές για Αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6 MW καθώς και για Φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW.

Διαγωνισμοί για τα νησιά

Kοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή μπορούν να διεξάγοντα:

α) για την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος που προκύπτει από την ολοκλήρωση του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας».

β) για την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος που προκύπτει από την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων συνολικά ή ανά επιμέρους περιθώριο ισχύος

γ) για την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος που προκύπτει από την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης β΄ φάσης Αττικής – Κρήτης.

Κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες

Έως το τέλος του 2022 θα διεξάγονται κοινοί διαγωνισμοί για τις εξής κατηγορίες:

Α) Αιολικοί σταθμοί μεγαλύτεροι των 6 MW

Β) Αιολική σταθμοί μέγιστης ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6 MW που δεν πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.

γ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW.

Από 01.01.2023 έως 31.12.2025 θα διεξάγονται κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για τις κάτωθι κατηγορίες:

α) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW.

β) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW.

Οι κατηγορίες σταθμών που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία, μπορούν να συμμετέχουν και σε κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Κοινές Ανταγωνιστικές διαδικασίες Α.Π.Ε. με αποθήκευση

Έως 31.12.2025 θα διεξάγονται κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών σταθμών Α.Π.Ε. με αποθήκευση για τις εξής κατηγορίες:

α) Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 10 MW με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας αποθηκευτικού σταθμού τουλάχιστον ίσης με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.

β) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 10 MW με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας αποθηκευτικού σταθμού τουλάχιστον ίσης με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης