Ανανεώσιμες

ΡΑΕ: Αναζητά μοντέλο συνδυασμού εγγυημένης και αγοραίας τιμής για τις ΑΠΕ

ΡΑΕ: Αναζητά μοντέλο συνδυασμού εγγυημένης και αγοραίας τιμής για τις ΑΠΕ
Στόχος της ΡΑΕ είναι το νέο αυτό μοντέλο, το οποίο θα εισηγηθεί στο YΠΕΝ να εφαρμοστεί στον πρώτο νέο διαγωνισμό που αναμένεται μέσα στον Μάρτιο
Ένα μοντέλο ανάπτυξης των νέων έργων ΑΠΕ που θα συνδυάζει τις ανταγωνιστικές διαδικασίες και την κατοχύρωση εγγυημένη τιμής με τα διμερή συμβόλαια αναζητάει η ΡΑΕ προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την παροχή ενέργειας σε σταθερές τιμές που δεν θα εξαρτώνται πλήρως από τις διακυμάνσεις της αγοράς, όπως συμβαίνει σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει με πρόσφατη απόφασή της κρατικές ενισχύσεις έως το ποσό των 2,27 δις. ευρώ για νέα έργα Aνανεωσίμων Πηγών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,2 GW έως το 2025. Τα έργα αυτά θα «κλειδώνουν» εγγυημένη τιμή μέσω δημοπρασιών που θα πραγματοποιεί η ΡΑΕ για 20 χρόνια.
Θα πουλάνε δηλαδή την ενέργεια που θα παράγουν σε σταθερή τιμή στο σύστημα και δεν θα συμμετέχουν στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσθετη αυτή ισχύ δεν θα συμμετέχει στην προθεσμιακή αγορά για να αυξηθεί η ρευστότητά της, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την μείωση των τιμών, καθώς επίσης και ότι δεν θα είναι διαθέσιμη για διμερή συμβόλαια μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων ή προμηθευτών ρεύματος.

Ποσόστωση και Πέναλτι

Η ΡΑΕ αναζητά τον τρόπο, με τον οποίο η ανάπτυξη των νέων έργων με εγγυημένες τιμές δεν θα λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της αγοράς των διμερών συμβολαίων και προσανατολίζεται σε ένα μοντέλο που θα επιτρέπει και τα δύο. Το μοντέλο αυτό το οποίο θα ολοκληρωθεί με την συνδρομή μελέτης, που έχει αναθέσει στην σκανδιναβικών συμφερόντων εταιρεία συμβούλων AFRY ( πρώην Pöyry), προβλέπει διαγωνισμούς για νέα έργα που δεν θα αφορούν μόνο εγγυημένες τιμές. Δηλαδή ένα έργο που θα συμμετέχει και θα προκριθεί, θα "κλειδώσει" τιμή για ένα μέρος της δυναμικότητάς τους, βάσει μιας ποσόστοσης που θα υποδείξει ο σύμβουλος.
Το υπόλοιπο μέρος, ο επενδυτής θα πρέπει να δεσμευθεί, ότι θα το κατασκευάσει με χρηματοδότηση από την αγορά, δηλαδή μέσω διμερών συμβολαίων. Μάλιστα η δέσμευση θα είναι ισχυρή , ώστε να μην μπορεί να υπαναχωρήσει. Θα χάνει για παράδειγμα τους όρους σύνδεσης του έργου για το οποίο έχει λάβει εγγυημένη τιμή, εάν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν έχει ολοκληρώσει την ισχύ για την οποία έχει δεσμευθεί, ότι θα εγκαταστήσει με όρους αγοράς.

Τον Μάρτιο ο στόχος πρεμιέρας

Στόχος της ΡΑΕ είναι το νέο αυτό μοντέλο, το οποίο θα εισηγηθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο έχει και τον τελικό λόγο για την διεξαγωγή των διαγωνισμών, να εφαρμοστεί στον πρώτο νέο διαγωνισμό που αναμένεται μέσα στον Μάρτιο και θα αφoρά 600 MW. Όπως είναι γνωστό, με την προοπτική προώθησης των PPAs μέσω και των διαγωνισμών ΑΠΕ, που εξετάζεται από την μελετητική εταιρεία AFRY, η ΡΑΕ αποφάσισε ότι από φέτος οι καθετοποιημένοι προμηθευτές ενέργειας (πλην της ΔΕΗ) θα μπορούν να συνάπτουν διμερή συμβόλαια με φυσική παράδοση δίχως όριο (μέχρι τώρα επιτρεπόταν μόνο για το ένα πέμπτο των πωλήσεών τους), περιορίζοντας την έκθεσή τους στις πιο ασταθείς τιμές της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η ΔΕΗ θα συνεχίσει και φέτος να καλύπτει μόνο το 20% των αναγκών της με οικονομικά ανταγωνιστική ηλεκτροπαραγωγή εκτός των αγορών του Χρηματιστηρίου, μέσω σύναψης συμβάσεων αγοραπωλησίας ρεύματος.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης