Ενέργεια

Έσχατη λύση, σύμφωνα με την ΕΕ, το πλαφόν στη χονδρική φυσικού αερίου - Κοινή πολιτική στην αποθήκευση

Έσχατη λύση, σύμφωνα με την ΕΕ, το πλαφόν στη χονδρική φυσικού αερίου - Κοινή πολιτική στην αποθήκευση
Η Επιτροπή ανησυχεί ότι πλαφόν στην χονδρική του φυσικού αερίου θα δημιουργήσει παρενέργειες στον ομαλό εφοδιασμό

Ως έσχατη λύση, θα πρέπει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξεταστεί η επιβολή πλαφόν στην χονδρική τιμή του φυσικού αερίου καθώς θα μπορούσε να δημιουργήσει παρενέργειες στον ομαλό εφοδιασμό, αλλά πάντως θα έχει άμεσο αντίκτυπο στο επίπεδο τιμών. Αυτό αναφέρει η Κομισιόν στην ανακοίνωση της, προς τη Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες.
Πρόκειται για την πρόταση που κατέθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η οποία όπως δήλωσε ο ίδιος χθες στη Βουλή στηρίζεται από την Γαλλία την Ιταλία την Πορτογαλία και το Βέλγιο.
Η Επιτροπή δέχεται ότι η βασική αιτία των σημερινών υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας είναι η αγορά φυσικού αερίου και αναφέρει ότι  “Ο περιορισμός ή η τροποποίηση της τιμής του φυσικού αερίου μέσω ρυθμιστικών μέσων είναι μια επιλογή που μπορεί να εξεταστεί, καθώς θα είχε άμεσο αντίκτυπο στα επίπεδα των τιμών. Μπορεί να δώσει ένα σημαντικό μήνυμα ότι η ΕΕ δεν θα πληρώσει κανένα τίμημα για το φυσικό αέριο, αλλά μια τέτοια παρέμβαση θα πρέπει να εξεταστεί μόνο ως έσχατη λύση, καθώς συνεπάγεται ορισμένα μειονεκτήματα όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού με ροές φυσικού αερίου”.

Νέους προμηθευτές προτείνει η Επιτροπή

Στο κείμενό της η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι στην αγορά spot φυσικού αερίου, η αστάθεια είναι υψηλή και δεν συνδέεται πλήρως με τα θεμελιώδη μεγέθη, επισημαίνοντας ότι σημερινή υψηλή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται στην υψηλή τιμή του φυσικού αερίου, καθώς οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες φυσικού αερίου εξακολουθούν να είναι συχνά οι οριακοί πάροχοι ενέργειας, που εισέρχονται τελευταίοι στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού για να ισοφαρίσουν με την προσφορά τους την πραγματική ζήτηση.
Η Επιτροπή προτείνει ενεργειακές συνεργασίες με βασικούς προμηθευτές LNG, αερίου και υδρογόνου στην περιοχή της Μεσογείου, με τους εταίρους στην Αφρική, αλλά και στη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ, προκειμένου να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια αερίου με ευνοϊκότερους όρους.

“Καθώς η περίοδος ανεφοδιασμού φυσικού αερίου ξεκινά τώρα, είναι επείγον να συμφωνήσουμε σε μια κοινή στρατηγική. Το τρέχον πλαίσιο των υψηλών τιμών και της στενότητας στις αγορές φυσικού αερίου καθιστά την αναπλήρωση των αποθηκευτικών χώρων για τον επόμενο χειμώνα πιο δύσκολη από ό,τι στα κανονικά χρόνια. Η χρήση της συλλογικής μόχλευσης της Ένωσης για τη διασφάλιση των εισαγωγών φυσικού αερίου με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η υποβολή προσφορών μεταξύ των κρατών μελών για τις ίδιες προμήθειες.
Η ΕΕ θα πρέπει να ενεργήσει από κοινού για να αξιοποιήσει την ισχύ της στην αγορά μέσω διαπραγματεύσεων εταιρικών σχέσεων με προμηθευτές” αναφέρει η Κομισιόν.

Task Force

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να δημιουργηθεί μια Task Force για κοινές αγορές φυσικού αερίου σε επίπεδο ΕΕ. Με τη συγκέντρωση της ζήτησης, η Task Force θα διευκόλυνε και θα ενίσχυε τη διεθνή προσέγγιση της ΕΕ στους προμηθευτές LNG και φυσικού αερίου, με σκοπό την εξασφάλιση LNG και φυσικού αερίου σε καλές τιμές. Οι κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες μπορούν να διασφαλίσουν καλύτερα το LNG, το φυσικό αέριο και το υδρογόνο σε προσιτές τιμές από τρίτες χώρες βραχυπρόθεσμα και ταυτόχρονα να δημιουργήσει μακροπρόθεσμες εταιρικές σχέσεις για ανανεώσιμες πηγές αερίου που θα έθεταν επίσης τη βάση για μελλοντικές εισαγωγές υδρογόνου.
Η Task Force θα υποστηρίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών στο διοικητικό της συμβούλιο. Μια κοινή ομάδα διαπραγμάτευσης με επικεφαλής την Επιτροπή θα πραγματοποιήσει τις επαφές με τους προμηθευτές φυσικού αερίου.

Η Task Force θα προωθήσει επίσης την αποτελεσματική χρήση των υποδομών φυσικού αερίου της ΕΕ, ιδίως των τερματικών σταθμών LNG, αλλά και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και των αγωγών.
Για την πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου προβλέπεται το γέμισμα ως το 80% των αποθηκευτικών χώρων . Για τα επόμενα χρόνια η σχετική υποχρέωση ανέρχεται σε πλήρωση του 90% των αποθηκευτικών χώρων ως την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, στόχος που μπορεί να προσαρμοστεί με την πάροδο του χρόνου εάν αλλάξουν οι οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες. Για την εφαρμογή του μέτρου η Κομισιόν πρότεινε την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
Τα μέτρα αποθήκευσης που λαμβάνονται από κοινού και όχι μεμονωμένα, ώστε να αποφευχθούν οι υπερεπενδύσεις, δεδομένου ότι το αέριο είναι μια μεταβατική πηγή ενέργειας και κάθε νέα υποδομή θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρότερες πηγές ενέργειας σε μακροπρόθεσμη προοπτική, ιδίως για το υδρογόνο.

Κοινές αποθήκες

“Τα κράτη μέλη χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης θα πρέπει να συμβάλλουν στα επίπεδα πλήρωσης της αποθήκευσης σε άλλα κράτη μέλη και σε αντάλλαγμα να επωφελούνται από την ενισχυμένη ασφάλεια εφοδιασμού. Ο μηχανισμός επιμερισμού του βάρους που ενσωματώνεται στην πρόταση διασφαλίζει δίκαιη κατανομή του κόστους ασφάλειας εφοδιασμού μεταξύ όλων των κρατών μελών, καθώς όλα ωφελούνται, χάρη στην ενεργειακή αγορά της ΕΕ, από τη μείωση των κινδύνων διακοπής του εφοδιασμού, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην ΕΕ” αναφέρει η Κομισιόν.

www.worldenergynews.gr
Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>