Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Σε διαβούλευση ο νέος Κανονισμός Διαιτησίας της ΡΑΕ

Σε διαβούλευση ο νέος Κανονισμός Διαιτησίας της ΡΑΕ
Στις 6/5 λήγει η σχετική δημόσια διαβούλευση

Η ΡΑΕ, έχοντας αποκτήσει επαρκή εμπειρία στην εφαρμογή της διαδικασίας διαιτητικής επίλυσης διαφορών σε εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4001/2011, και με γνώμονα την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στο αίτημα για ταχύτερη επίλυση των διαφορών του ενεργειακού τομέα από εξειδικευμένα δικαιοδοτικά όργανα θέτει σε δημόσια διαβούλευση νέο Κανονισμό Διαιτησίας.

Η ανάγκη για τη βελτίωση του υφιστάμενου Κανονισμού Διαιτησίας βασίζεται τόσο στην ταχεία  μεταρρύθμιση του ενεργειακού συστήματος της χώρας στην οποία οφείλουν να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης και επίλυσης διαφορών, όσο και στη βελτίωση της ενεργειακής διαιτησίας με στόχο την ταχεία διεκπεραίωση και την αποτελεσματική διαχείριση των διαιτητεύσιμων υποθέσεων. Ειδικότερα, υπό το πλαίσιο που θέτει το άρθρο 37 ν. 4001/11, ακολουθήθηκαν τα επιτυχή διεθνή πρότυπα και ενσωματώθηκαν τα πλέον επίκαιρα επιστημονικά διδάγματα, προκειμένου να επανεκκινήσει η μόνιμη διαιτησία της ΡΑΕ, ώστε να καταστεί αξιόπιστη  εναλλακτική στην απονομή της δικαιοσύνης, στοχευμένα προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενεργειακών διαφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@rae.gr. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 6/5/2022

www.worldenergynews.gr

 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης