Ενέργεια

ΕΛΠΕ: Αποκτά το 40% της TotalEnergies στις έρευνες υδρογονανθράκων

ΕΛΠΕ: Αποκτά το 40% της TotalEnergies στις έρευνες υδρογονανθράκων
Εντολοδόχος (διαχειριστής) και στις δύο περιοχές ορίστηκε η  «Total E&P Greece B.V.» η οποία διατηρεί ποσοστό 40% σε κάθε μία από αυτές

Τα ΕΛΠΕ βρίσκονται στην ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης του ποσοστού της Total που αφορά τις συμβάσεις για έρευνες και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης.
Η συναλλαγή αυτή, όπως ανακοινώνει ο όμιλος δεν θα τον επιβαρύνει οικονομικά, ενώ αναμένεται η δημοσιοποίηση της θέσης της Exxon. Αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή, τα ΕΛΠΕ προτίθενται να αναζητήσουν νέο εταίρο για να προχωρήσουν οι διαδικασίες των ερευνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει τα εξής:

Πιο αναλυτικά, αναφέρει:

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και κατόπιν σχετικού αιτήματος  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Δυνάμει των από 27 Ιουνίου 2019 Συμβάσεων Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των «Total E&P Greece B.V.», «ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V.» και της Εταιρείας για την παραχώρηση

  • του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην θαλάσσια  περιοχή «Δυτικά Κρήτης», Ελλάδα (η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 4631/2019),
  • του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην θαλάσσια  περιοχή «Νοτιοδυτικά Κρήτης», Ελλάδα (η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 4628/2019),

η Εταιρεία απέκτησε ποσοστό 20% επί εκάστης εκ των ανωτέρω συμβάσεων.

Εντολοδόχος (διαχειριστής) και στις δύο περιοχές ορίστηκε η  «Total E&P Greece B.V.» η οποία διατηρεί ποσοστό 40% σε κάθε μία από αυτές. 

Τα ποσοστά της Εταιρείας σε καθεμιά από τις παραπάνω συμβάσεις μεταβιβάστηκαν στις θυγατρικές της «ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και «ΕΛΠΕ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» αντιστοίχως, με σχετικές Αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

Μετά την πρόσφατη ενημέρωση της απόφασης της ΤotalEnergies να αποσυρθεί από τις ανωτέρω περιοχές, η «Total E&P Greece B.V». και οι «ΕΛΠΕ ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και  «ΕΛΠΕ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την διευθέτηση των θεμάτων που προκύπτουν από την εν λόγω αποχώρηση. Οι ανωτέρω διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη καταλήξει, θα ακολουθήσει δε προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με την ολοκλήρωσή τους. Σημειωτέο επίσης ότι η οποιαδήποτε σχετική συναλλαγή, στο βαθμό που θα λάβει χώρα, δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου».

www.worldenergynews.grwww.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>