Ενέργεια

Πως υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά 90% για τις ενεργειακές - Τι δεν "φορολογείται"

Πως υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά 90% για τις ενεργειακές - Τι δεν
Τι προβλέπει η τροπολογία για την φορολόγηση των κερδών των καθετοποιημένων εταιριών ενέργειας  που ψηφίζεται σήμερα

Το σύνολο των εκπτώσεων που παρείχαν στους πελάτες τους κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2021- Ιουνίου 2022, αναγνωρίζει η τροπολογία της κυβέρνησης για την φορολόγηση των κερδών των καθετοποιημένων εταιριών ενέργειας, απαλλάσσοντας μάλιστα τη ΡΑΕ από τη «δύσκολη» δουλειά να προσδιορίσει ποια είναι τελικώς τα υπερέσοδα των εταιριών που πρέπει να φορολογηθούν και αναθέτοντας τη σε ορκωτούς λογιστές.

Με την απόφαση αυτή της κυβέρνησης κλείνει η διελκυστίνδα του τελευταίου διαστήματος και όλα δείχνουν ότι το τελικό ποσό που θα φορολογηθεί θα είναι κατά πολύ μικρότερο των περίπου 600 εκατ. ευρώ που προσδιόριζε η ΡΑΕ ότι είναι τα υπερέσοδα για την περίοδο Οκτωβρίου - Μαρτίου αφού είχε αφαιρέσει τις απευθείας εκπτώσεις που παρείχε η ΔΕΗ στους τελικούς καταναλωτές.

Σύμφωνα με την τροπολογία, που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στο πλαίσιο της ψήφισης του κλιματικού νόμου, από το σύνολο των υπερεσόδων θα αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν σε σταθερά τιμολόγια, σε διμερή συμβόλαια με μεγάλους ή και μικρότερους καταναλωτές και βεβαίως οι απευθείας εκπτώσεις.

Όπως σχολίαζαν παράγοντες της αγοράς η εξέλιξη αυτή εξορθολογίζει την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα με τις εκρήξεις λαϊκισμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αποκαθιστά το κλίμα εμπιστοσύνης στην αγορά.

Η τροπολογία προβλέπει ότι η έκτακτη εισφορά 90% θα επιβληθεί άπαξ με βάση την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους από τη συμμετοχή κάθε μιας από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς είναι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των μονάδων παραγωγής τους, καθώς και εκείνες που εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.).

Ποιοi εξαιρούνται

Από την επιβολή της εισφοράς εξαιρούνται:

  • οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) που έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης.
  • οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων που είναι εγκατεστημένοι στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα (ΜΣΣ) Κρήτης.

Ειδικά για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.ΗΘ.Υ.Α.), η εισφορά επιβάλλεται μόνο επί της ποσότητας παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας που αποζημιώνεται από τη συμμετοχή του παραγωγού αυτού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο υπολογισμός της εισφοράς θα γίνει ως εξής:

«‘Εκτακτη Εισφορά = 90%* [Θετική διαφορά του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους * (1- Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής) – Εκπτώσεις – επιστροφές Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας].»

Η τροπολογία προβλέπει ότι τα μεγέθη αυτά θα πρέπει να πιστοποιηθούν με ορκωτούς λογιστές, ενώ η διαφορά του μικτού περιθωρίου κέρδους θα καθοριστεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία, τις παραδοχές, τις παραμέτρους και τον τρόπο υπολογισμού που θα ορίζονται σε κοινή υπουργική απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εταιρίες που πλήττονται από το μέτρο αυτό εξ αρχής είχαν δηλώσει ότι αρμόδιοι για τον υπολογισμό των υπερεσόδων είναι οι ορκωτοί λογιστές και όχι η ΡΑΕ.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2022

Όσο για την εισφορά αυτή υπολογίζεται ανά μήνα για το διάστημα Οκτώβριος 2021- Ιούνιος 2022 με την εφαρμογή συντελεστή ενενήντα τοις εκατό (90%) επί της θετικής διαφοράς του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους του υπόχρεου, μεταξύ του μήνα εξέτασης και του ίδιου μήνα του προηγουμένου έτους, σταθμισμένης με το Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής και αφαιρουμένων εκπτώσεων σε τελικούς καταναλωτές και επιστροφών, δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το ποσό της εισφοράς υπολογίζεται από τη ΡΑΕ ανά παραγωγό, επιβάλλεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βεβαιώνεται και εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τα έσοδα θα αποδοθούν στον «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» για επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος των καταναλωτών.

Τέλος, η τροπολογία ορίζει ότι η εισφορά θα καταβληθεί εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση , της σχετικής πράξης προσδιορισμού, ενώ η προθεσμία και η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης προσδιορισμού δεν αναστέλλουν την εκτέλεση.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης