Ενέργεια

Αρχές 2023 σε εμπορική λειτουργία Άγιος Νικόλαος και Πτολεμαϊδα - Αναμένεται η απόφαση της Elpedison, ετοιμάζεται η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής

Αρχές 2023 σε εμπορική λειτουργία Άγιος Νικόλαος και Πτολεμαϊδα - Αναμένεται η απόφαση της Elpedison, ετοιμάζεται η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής
Η ενίσχυση των μονάδων

Την ώρα που στο ενεργειακό σύστημα της χώρας ετοιμάζονται να ενταχθούν σε εμπορική λειτουργία από τις αρχές του 2023 δυο νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δημιουργία μιας τρίτης μονάδας που θα εγκατασταθεί στη Βόρεια Ελλάδα προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς, ενώ έως το τέλος του έτους αναμένεται η λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για μια τέταρτη.
Παρά τη ενεργειακή κρίση, τα επενδυτικά σχέδια των μεγάλων ενεργειακών ομίλων της χώρας που θα προσθέσουν νέα ισχύ στο σύστημα, αυξάνοντας τις δυνατότητες εξαγωγών ηλεκτρισμού αλλά και διασφαλίζοντας την επάρκεια του ελληνικού συστήματος προχωρούν με ταχύτητα.
Έτσι πολύ σύντομα θα εγκαινιαστεί η νέα λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ Πτολεμαΐδα 5 ισχύος 660 MW, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία στις αρχές του 2023. Αντιστοίχως η μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου της Μυτιληναίος ισχύος 826 MW, στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας βρίσκεται στο στάδιο του commissioning και προβλέπεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία επίσης στις αρχές του 2023. Εξάλλου ως το τέλος του χρόνου αναμένεται να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για τη νέα μονάδα αερίου που σχεδιάζει η Elpedison ισχύος 860 MW η οποία θα εγκατασταθεί στο χώρο των διυλιστηρίων Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται και παλαιότερη μονάδα της εταιρίας.

Παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για τη διασφάλιση χρηματοδότησης της νέας μονάδας φυσικού αερίου ισχύος 876,6 MW που αναπτύσσουν στην Κομοτηνή, οι όμιλοι Μότορ Όιλ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω μικτής εταιρίας στην οποία συμμετέχουν με ποσοστό 50% ο καθένας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τράπεζες για την εξασφάλιση μακρόχρονης δανειακής σύμβασης για το project, ενώ πρόσφατα εξασφάλισαν ενδιάμεση χρηματοδότηση 33 εκατ. ευρώ από την Optima Bank μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού.

Η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής

Πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν προηγηθεί δύο ομολογιακές εκδόσεις της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής (κοινής εταιρίας των δυο ομίλων), η πρώτη το 2021 και η δεύτερη στις αρχές του 2022, οι οποίες καλύφθηκαν με κεφάλαια των δύο εταίρων κατά την αναλογία της συμμετοχής τους. Η ομολογιακή έκδοση του Οκτωβρίου 2021 αφορούσε ποσό ύψους 72,4 εκατ. ευρώ και ακολούθησε δεύτερο ομολογιακό δάνειο ύψους 30 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2022.
Η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής έχει αναθέσει την κατασκευή του σταθμού συνολικής ισχύος 876,6 MW και αρχικού προϋπολογισμού 375 εκατ. ευρώ στην ΤΕΡΝΑ, η οποία έχει ήδη υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τη Siemens Energy για τον βασικό μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας. Επίσης, η Θερμοηλεκτρική έχει υπογράψει σύμβαση με την Hill International, που είναι η επικεφαλής της κοινοπραξίας με τις Tractebel-Engie, για υποστήριξη στα έργα μηχανικού. Με βάση τη συμφωνία αυτή η Hill επιβλέπει, εκπροσωπώντας τη Θερμοηλεκτρική, τις τεχνικές πτυχές της σύμβασης, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, τους κώδικες και τις προδιαγραφές, ενώ παρακολουθεί την πρόοδο του έργου.

Υπολογίζεται ότι στο στάδιο τη κατασκευής θα απασχοληθούν περί τους 500 εργαζόμενους, ενώ περί τις 100 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν κατά την λειτουργία του σταθμού. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η νέα μονάδα θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει το 2024. Θα είναι εγκατεστημένη στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και σύμφωνα με την άδειά της αποτελείται από μία αεριοστροβιλική μονάδα ισχύος ~587,6 MW και μία ατμοστροβιλική μονάδα ισχύος ~289 MW, με συνολική ονομαστική ισχύ 876,6 MW και καθαρή ισχύ 858 MW.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>