Ποιούς περιορισμούς σε έργα ΑΠΕ θέτει Περιβαλλοντική Μελέτη για Ν.Αιγαίο - Κυκλάδες

Ποιούς περιορισμούς σε έργα ΑΠΕ θέτει Περιβαλλοντική Μελέτη για Ν.Αιγαίο - Κυκλάδες
Στις περιοχές όπου επιτρέπεται η εγκατάστασή επενδύσεων ΑΠΕ, η επιλογή των έργων θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μελέτες φέρουσας ικανότητας
Σχετικά Άρθρα

Σοβαρούς περιορισμούς στη χωροθέτηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου προτείνει η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, η οποία ετέθη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  σε δημόσια διαβούλευση έως τις 16 Δεκεμβρίου. Η μελέτη θέτει οριζόντιους αποκλεισμούς σε ειδικές ζώνες ενώ προσδιορίζει αυστηρές προδιαγραφές για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στις υπόλοιπες ζώνες.

Μάλιστα στις περιοχές όπου επιτρέπεται η εγκατάστασή επενδύσεων ΑΠΕ, η επιλογή των έργων θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μελέτες φέρουσας ικανότητας, οι οποίες θα πρέπει να περιγράφουν τις τοπικές ανάγκες για ενεργειακή αυτάρκεια. Ουσιαστικά, τα έργα που θα επιτρέπονται θα είναι τέτοιας κλίμακας ώστε να καλύπτουν το τοπικό ηλεκτρικό σύστημα. Γενικότερα, η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν επιτρέπει έργα ΑΠΕ στις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης και Προστασίας της Φύσης. 


Τα φωτοβολταϊκά

Στις υπόλοιπες ζώνες η μελέτη προτείνει να επιτρέπονται, αλλά υπό προϋποθέσεις. Ειδικότερα, στις Βόρειες Κυκλάδες (Άνδρος, Τήνος, Σύρος, Γυάρος, Ρήνεια και νησίδες Μυκόνου), στις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ) επιτρέπονται μόνο φωτοβολταϊκά, με όρους που θα εξειδικεύονται στο Σχέδιο Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη μελέτες φέρουσας ικανότητας που θα περιγράφουν τις τοπικές ανάγκες για ενεργειακή αυτάρκεια.

Το ίδιο και σε αγροτικές εκτάσεις και ευρύτερες περιοχές οικισμών που βρίσκονται εντός Ζωνών Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΖΒΔΠ). Όσον αφορά στα εν λειτουργία έργα ΑΠΕ, τοποθετήθηκαν σε ειδικά πολύγωνα στους χάρτες και εξαιρούνται των προστατευόμενων ζωνών έως το τέλος της ζωής τους.

Στις Δυτικές Κυκλάδες (Σίφνος, Σέριφος, Κύθνος και Κέα) θα επιτρέπεται χωροθέτηση έργων ΑΠΕ στις ΖΔΟΕ αλλά με όρους, οι οποίοι θα εξειδικεύονται βάσει μελετών φέρουσας ικανότητας για τις τοπικές ανάγκες ενεργειακής αυτάρκειας. Όσο για τις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, εντός των παρόδιων εκτάσεων της περιοχής Νόχτας Σερίφου, θα χωροθετούνται μόνο φωτοβολταϊκά, με όρους που θα περιγράφονται και πάλι με βάση τις τοπικές ανάγκες.


Οι υπόλοιπες ζώνες

Στις αγροτικές και οικιστικές εκτάσεις των νήσων Σερίφου και Κέας και στις αγροτικές εκτάσεις της Κύθνου θα επιτρέπονται έργα ΑΠΕ, έπειτα και πάλι από μελέτες φέρουσας ικανότητας βάσει των τοπικών αναγκών για ενεργειακή αυτάρκεια. Στις ευρύτερες περιοχές οικισμών της Σερίφου απαγορεύονται οι ΑΠΕ. Όσο για τα υφιστάμενα έργα στην ΚΕΑ, αυτά διατηρούνται.

Στις Νότιες Κυκλάδες (Μήλος, Κίμωλος, Πολύαιγος, Αντίμηλος), στις ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις Μήλου (εντός Ζωνών Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών), όπως και στις αγροτικές εκτάσεις της Κιμώλου και της Μήλου (εντός Ζωνών Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων), θα επιτρέπονται μόνο φωτοβολταϊκά και γεωθερμία με όρους που θα εξειδικεύονται στο Σχέδιο Διαχείρισης, βάσει της φέρουσας ικανότητας.

Το Αιολικό Πάρκο Κουτσουνάραχη Μήλου που διαθέτει άδεια λειτουργίας παραμένει. Επίσης επιτρέπονται ΑΠΕ στα όρη Αγριλωπός και Βαθιά Λαγγάδα Σίφνου, με όρους που επίσης θα λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ανάγκες για ενεργειακή αυτάρκεια.  


Τι είναι οι ΕΠΜ

Συνολικά έχουν ολοκληρωθεί 7 από τις 23 ΕΠΜ που επιβάλλεται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας να εκπονηθούν για τις 446 περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας, οι οποίες δίνουν τις κατευθύνσεις που αναμένεται να ακολουθήσουν οι μελετητές της πολυαναμενόμενες αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΧΠ ΑΠΕ). Οι συγκεκριμένες μελέτες αποτελούν την τεκμηρίωση για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) και των Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) των προστατευόμενων περιοχών.

Οι ΕΠΜ υποδεικνύουν τις ζώνες και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός των ορίων τους, σε συνάρτηση με τα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους κάθε ομάδας περιοχών και σε αρμονία με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής. Τα Σχέδια Διαχείρισης στη συνέχεια θα επιτρέψουν τη θέσπιση κανόνων άσκησης των επιτρεπόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις περιοχές της μελέτης. Το έργο της εκπόνησης των ΕΠΜ, ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, το οποίο για πρώτη φορά υλοποιείται στη χώρα μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, όσο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>