Ενέργεια

ΡΑΕ: Διαθέσιμα τα σχόλια της διαβούλευσης για τον κανονισμό λειτουργίας στην αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια

ΡΑΕ: Διαθέσιμα τα σχόλια της διαβούλευσης για τον κανονισμό λειτουργίας στην αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια
Ανακοίνωση, αναφορικά με τη διαβούλευση για τον κανονισμό λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια εξέδωσε η ΡΑΕ

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 7 Νοεμβρίου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. αναφορικά με

Α) τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων για το ημερολογιακό έτος 2023 (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-339708/03.11.2022), η οποία προβλέπεται στην ενότητα 6.8 του Κανονισμού, και

Β) τον καθορισμό των Ρυθμιστικών Παραμέτρων Υπολογισμού Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης για μη νόμιμη υποβολή Εντολών Πώλησης σχετικά με τη Διαθέσιμη Ισχύ για το ημερολογιακό έτος 2023 (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-339709/03.11.2022), η οποία προβλέπεται στην υποενότητα 4.4.2.1 του Κανονισμού, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

  1. Ημ/νία αποστολής: 18.11.2022, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ: I-340870, Αποστολέας: ΔΕΗ
  2. Ημ/νία αποστολής: 21.11.2022, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ: I-340931, Αποστολέας: Μυτιληναίος Α.Ε.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης