Ενέργεια

Σε διαβούλευση από τη ΡΑΕ η εισήγηση ΔΕΔΔΗΕ για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου περιόδου 2022-2026

Σε διαβούλευση από τη ΡΑΕ η εισήγηση ΔΕΔΔΗΕ για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου περιόδου 2022-2026
Αναλυτικά το κείμενο της διαβούλευσης

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) κατά το άρθρο 109 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, θέτει σε δημόσια διαβούλευση εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου για το ΣΑΔ περιόδου 2022-2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Κείμενα διαβούλευσης


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης