Ενέργεια

HE: Ανοδικά η ζήτηση βενζίνης για το 2023 - Στα 600 MW η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στο τέλος του έτους - Όλη η παρουσίαση στους αναλυτές

HE: Ανοδικά η ζήτηση βενζίνης για το 2023 - Στα 600 MW η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στο τέλος του έτους - Όλη η παρουσίαση στους αναλυτές
Αισιοδοξία του management για την πορεία του 2023
Σχετικά Άρθρα
Διατήρηση της ισχυρής ζήτησης για βενζίνη και ενίσχυσή της εκτίμησε η δίοικηση της Helleniq Energy για το 2023 στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές και επενδυτές που έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή 24/2.
O κ. Σιάμισιης μετά τα κέρδη - ρεκόρ που σημείωσε ο όμιλος για το 2022 εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του 2023, σημειώνοντας ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη βάση στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του ομίλου.
Παράλληλα ο κ. Αλεξόπουλος αναφερόμενος στην ανάπτυξη του ομίλου στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σημείωσε ότι μέχρι το τέλος του 2023 θα διαθέτει εν λειτουργία 600 MW, ενώ το pipeline των  αδειών ανέρχεται σε 2,5 GW. Κατά το 2022 τα κέρδη ανήλθαν στα 38 εκατ ευρώ από τον κλάδο των ΑΠΕ, ενώ το τρέχον δυναμικό σε 12μηνη βάση εκτιμάται ότι αποφέρει κέρδη 50 εκατ ευρώ.

Ο στόχος είναι η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ να φτάσει στο 1 GW το 2025 και στα 2 GW το 2030.
Κατά το 2022 η παραγόμενη ενέργεια προήλθε κατά 60% από την ηλιακή και 39% από αιολικά, έναντι του 50% - 50% το 2021.
Κατά το 2022 εξοικονομήθηκαν εκπομπές ρύπων 206 χιλ τόνοι CO2.

Τα περιθώρια διύλισης έχουν μειωθεί έναντι του δ΄τριμήνου του 2022, ενώ πτωτική είναι η ζήτηση του προπυλενίου.

Ο κ. Σιάμισιης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα κέρδη του 2022, που έφτασαν σε επίπεδα - ρεκόρ σημειώνοντας παράλληλα, ότι οι αποδοθέντες φόροι προς το δημόσιο ξεπέρασαν τα 500 εκατ ευρώ, σε μια χρονιά που οι εξαγωγές έφτασαν το 50% επί του συνόλου και αντίστοιχα οι επενδύσεις ξεπέρασαν επίσης τα 500 εκατ.
Παράλληλα εκτίμησε ότι μέσα σε 18 - 24 μήνες θα είναι ώριμες οι συνθήκες για να ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις για τις έρευνες νοτιοδυτικά της Κρήτης, όπου οι πιθανότητες για εξεύρεση φυσικού αερίου εκτιμώνται θετικές από την ΕΔΕΥΕΠ.

Μέσα στο 2022 αναχρηματοδοτήθηκαν δάνεια ύψους 900 εκατ ευρώ. Οι στόχοι στα πλαίσια του ESG σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Σιάμισιης στους αναλυτές είναι η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά 50% το 2030 μέσω της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, επενδύσεων σε CCS και projects υδρογόνου.

Με την διάθεση του υπολοίπου μερίσματος ανά μετοχή στα 0,5 ευρώ η μερισματική  απόδοση της μετοχής ανέρχεται στο 6%.

Για το 2022 η Helleniq Energy ανακοίνωσε:

Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Δ' Τριμήνου και Έτους 2022, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €465 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €261 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο 2022. Αντίστοιχα, τα ετήσια Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά, σε €1.601 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη σε 1.006 εκατ..

Η ιστορικά υψηλή κερδοφορία επιτεύχθηκε εν μέσω ισχυρού περιβάλλοντος διύλισης, βελτιωμένης λειτουργίας των διυλιστηρίων, εξαγωγών, αλλά και ως αποτέλεσμα της στρατηγικής μετασχηματισμού του Ομίλου σε όλες τις δραστηριότητες του. Σημαντική συνεισφορά είχαν τα δίκτυα πρατηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι επενδύσεις στο τομέα των ΑΠΕ αρχίζουν να εμφανίζουν τη θετική συνεισφορά τους ως νέος κλάδος.

Το 50% προσέγγισαν οι εξαγωγές

Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν στους 14,3 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα , 49% επί του συνόλου των πωλήσεων, και με την αγορά αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων βελτιωμένη, λόγω ανάκαμψης του τουρισμού. Με σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων, η συμβολή της Εμπορίας στην ετήσια κερδοφορία ανήλθε στα €138 εκατ. (+8%).

Όσον αφορά τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη, διαμορφώθηκαν στα €890 εκατ., διαφοροποιημένα κυρίως λόγω της πρόβλεψης άνω των €300 εκατ. για τη Συνεισφορά Αλληλεγγύης, αλλά και των κερδών αποτίμησης αποθεμάτων, ύψους περίπου €100 εκατ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος €0,50/μετοχή, διαμορφώνοντας το συνολικό μέρισμα στα €1,15/μετοχή, αθροίζοντας τη διανομή €0,40/μετοχή σε σχέση με την πώληση της συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Υποδομών, αλλά και το προσωρινό μέρισμα €0,25/μετοχή, που έχουν ήδη διανεμηθεί.

Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025

Το 2022 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου, όπου εκτός από τον επανακαθορισμό της στρατηγικής μας κατεύθυνσης προς τις πιο καθαρές μορφές ενέργειας, αναβαθμίστηκε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, καθιερώθηκε καταλληλότερη εταιρική δομή και, τέλος, υιοθετήθηκε η νέα εταιρική ταυτότητα.

Συγκεκριμένα, το 2022 ήταν μια χρονιά με ουσιαστικές θετικές εξελίξεις, η οποία ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου 2022 με τη νέα εταιρική δομή που επιτρέπει σημαντικά οφέλη, σε επίπεδο διαχείρισης ρίσκου, στρατηγικής ευελιξίας, χρηματοδοτικών ευκαιριών, αλλά και στην ανάδειξη της αξίας των επιμέρους δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, μετά από έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε η νέα εταιρική ταυτότητα, που περιλαμβάνει νέο εταιρικό όνομα και λογότυπο, τα οποία παρουσιάστηκαν σε ειδικές εκδηλώσεις σε όλες τις θυγατρικές και στις αγορές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Στο πλαίσιο αναπροσαρμογής του χαρτοφυλακίου μη βασικών δραστηριοτήτων, ολοκληρώθηκε η πώληση της συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Υποδομών -από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ-, στην Italgas. Τα έσοδα για την Εταιρεία ανήλθαν σε €266 εκατ., με περίπου το 50% να διανέμεται στους μετόχους και το υπόλοιπο να αξιοποιείται για τη δυναμικότερη υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού.

Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξή μας στις ΑΠΕ, το 2022 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και τέθηκε σε λειτουργία το φωτοβολταϊκό πάρκο 204 MW στην Κοζάνη, το μεγαλύτερο ενιαίο έργο ΑΠΕ, μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εξαγορά αιολικών πάρκων σε λειτουργία στη Μάνη, συνολικής δυναμικότητας 55 MW, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου σε ΑΠΕ στα 341 MW. Επιπλέον, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με την RWE με σκοπό την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Στόχος είναι η σταδιακή ανάπτυξη του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε 1 GW μέχρι το 2025 και άνω των 2 GW έως το 2030, με το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο έργων να ξεπερνά τα 2,5 GW.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:
Results Presentation  4Q/FY 22

https://www.worldenergynews.gr/energeia/articles/542087/helleniq-energy-kathara-kerdi-890-ekat-to-2022-foroi-ano-ton-500-ekat-merisma-1-15-e-metoxi


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης